Invandrarungdomar vill inte försvara Sverige genom att göra värnplikten visar en undersökning från Plikt- och prövningsverket.

En viss form av försvarsvilja finns dock alltid hos en del invandrare (och andra personer) – och det är viljan att försvara invandrares åsikter, handlingar och beteenden, oavsett vad det gäller.

Är det åsikter och beteenden som inte rimmar med lagar, förnuft eller allmän moral i landet så förklaras – och försvaras – det alltid med att det bara är en reaktion på rasismen i Sverige.

Aftonbladets ledarskribent Noor Karim levererade därför omgående en text där hon förklarade att oviljan att göra värnplikt beror på att:

”De som blir myndiga har sett hur deras föräldrar slitigt för att accepteras av samhället. Diskrimineringen på arbetsmarknaden som stänger ute föräldrarna. Arbetsgivare som kräver att morsan ska ta av sig slöjan.

Barnen har bevittnat hur hatretoriken ökat. De har har själva blivit utsatta för den ökade rasismen och hatbrotten.”

Noor Karim ställer därför frågan:

”Varför kämpa för ett land där du inte accepteras?”

Men att vissa invandrarungdomar får möjligheten att göra värnplikt visar ju att de är svenska medborgare och därmed faktiskt accepterats på ett grundläggande sätt.

Att deras föräldrar sliter är rimligt, det bör man alltid göra när man får en fristad i ett land – inte enbart för sin försörjnings skull – utan också för att visa att man vill bidra till välståndet i det land där man fått skydd och möjlighet till ett nytt och bättre liv.

Många har effektivt bemött Karims bortskämda och mot Sverige fientliga argumentering.

Men i sammanhanget är det minst lika viktigt att se med vilka krafter sådana som Karim samverkar med sedan länge.

Samma ståndpunkt som AB:s ledarskribent framför finns också på SvD:s ledarsida, där den nyliberale ideologen Mattias Svensson länge gjort sig känd för att hävda att ”värnplikt är slaveri” – han väckte uppmärksamhet med det budskapet redan 1993 på en stämma i Moderata samlingspartiet, men han fick inte så många med sig då.

Mattias verkar inte ha ändrat ståndpunkt genom åren. Han har upprepat den i artiklar 2014, 2017 och 2019.

2017 deklarerade Mattias att värnplikten var ett oerhört ingrepp i individens frihet och att:

”Tanken att staten har rätt att tvinga unga människor att stå till förfogande 24 timmar om dygnet i månader i sträck för att göra något de kanske inte vill är en fostran i lydnad och underkastelse ovärdig en demokrati”.

I ett meningsutbyte på Twitter i veckan förklarade Mattias att han i sig inte var emot ett försvar, det var värnplikten han vände sig mot.

Det kan också uttryckas som att Mattias anser att han liksom går med på att Sverige försvarar sig, men att han själv är lite för fin för att göra värnplikt (eller för nervklen, eller inte kan sova i tält eller vad vet väl jag).

Egentligen intar han samma principiella ståndpunkt som de invandrarungdomar som inte vill göra värnplikt – de sätter den egna personen framför nationen, och de känner sig kränkta av nationen och staten. Invandrarungdomarna påstås känna sig kränkta av den strukturella rasismen, Mattias känner att han får sin personliga integritet kränkt.

Mycket känslor på båda hållen … som vi andra ska ta hänsyn till.

Mattias ståndpunkt segrade som sagt inte på den där moderatstämman 1993. Men andra unga nyliberaler av Mattias sort kämpade idogt vidare, och klättrade med tiden upp till partitoppen, och fick till och med leda regeringen; Fredrik Reinfeldt blev statsminister och Anders Borg finansminister. Tillsammans tog de kål på det som återstod av den svenska krigsmakten efter den nedmontering Göran Persson tidigare inlett. Reinfeldt hävdade att hans brutala slakt av krigsmakten berodde på att den inte behövdes (trots situationen i Georgien, på Krim, i östra Ukraina och Kaukasus).

Vi kan anta att det istället egentligen var Reinfeldts nyliberala själ som kom till uttryck i nedläggningarna av regementen; nationen är ointressant och inte något värd (i Sveriges fall rentav ”barbarisk”), gränser är dessutom alltid i sig dåliga.

Precis samma inställning som kom till uttryck i hans tal om att vi måste ”öppna våra hjärtan”.

Idéen om att Sverige som nation är bärare av något gott, viktigt och säreget som är värt att försvara och bevara är helt främmande för nyliberaler. Därav motviljan mot värnplikten, därav följer också viljan att öppna gränserna och släppa in vem som helst som vill komma in i landet.

Invandrarungdomar, som framförallt kommer från den muslimska kulturkretsen ser –tyvärr ofta – inte heller de den svenska nationen som viktig, säregen och värd att försvara. Även de vill ha öppna gränser, om inte annat för att få hit fler från den egna familjen och gärna också från den egna kulturkretsen.

Noor Karims ledare har också hyllats av hennes chef – Anders Lindberg, liksom av vänsterpartister och en anhopning osorterade vänsterskribenter.

Så ser motståndaren ut när det gäller Sveriges möjlighet att överleva som nation – inför yttre och inre hot – en femtekolonn av värnpliktsvägrare; formerad genom en allians mellan nyliberaler, och vad som ska föreställa vänster samt invandrarungdomar.

Men låt oss inte kräva att de gör värnplikt.

Det skulle bara innebära onödigt arbete för mönstringskontoren – ingen i de här grupperna skulle klara ens de nu lågt ställda kraven.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Boris är chefredaktör för Morgonposten.