Oavsett vem som sitter i regeringsställning ligger planerna fast på att Sverige ska genomgå en mycket stor grön omställning. Det innebär att produktionen av bland annat stål och cement ska elektrifieras – de fossila bränslens ska fasas ut.

Även i gruvorna satsar man på elektrifiering av de fordon och maskiner som används. Till detta kommer anläggandet av fabriker för produktion av batterier för elbilar samt byggandet av stora serverhallar.

Planerna är stora, men det är också problemen som nu uppenbarar sig.

Elförbrukningen i Norrland måste regleras, konstaterar Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem på statliga Svenska kraftnät.

I ett pressmeddelande från Svenska Kraftnät varnar han för överbelastning när de nya industriinvesteringarna rullar vidare.

Svenska Kraftnät kan lova ytterligare 500 MW till de stora planerade industri–investeringarna i Norrland, de tillkommer utöver de 2000 MW som utlovades för ett år sedan.

Men det räcker inte, säger Daniel Gustafsson och hänvisar till de fördjupade analyser som gjorts av de ansökningar som inkommit om utökat effektuttag i Norrland.

Det nu sammanlagda tilldelade kraftuttaget i Norrland klarar inte av att täcka de kända kommande behoven, än minde de behov man vet kommer att uppstå om planerna på grön omställning fullföljs.

– Eftersom det tillkommer nya ansökningar om effekt hela tiden samt att behoven är större än vad vi någonsin sett tidigare, konstaterar Daniel Gustafsson.

Vad ska man göra? Finns det några lösningar. I pressmeddelandet presenteras ett svar:

– För att kunna möta de stora effektbehoven räcker det inte att enbart bygga ut transmissionsnätet. Det krävs även andra åtgärder. En är att förbrukningen blir mer flexibel än vad den är idag. Under ansträngda lägen måste förbrukningen kunna regleras för att inte nätet ska bli överbelastat och för att kunna möta den väderberoende produktionen, säger Daniel Gustafsson.

I klarspråk. Några får ingen el när läget är som mest ansträngt. Frågan som då uppstår är. Vilka blir utan, eller får dra ner drastiskt på sin förbrukning när förbrukningen blir ”flexibel” och ”regleras”?

Blir det stålverk, serverhallar, och gruvor – eller blir det hushållen?

Om detta sägs inget i pressmeddelandet från Svenska Kraftnät.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!