Tvillingarna Tore och Ture Molin bor sedan snart 70 år i Annelund, som ligger utanför Ånge i Medelpads skogar. Men nu tvingas de bort från det hem där de levt alltsedan de föddes. Det kommer inte att kunna bo kvar efter den 30 september.

Då kapar Trafikverket strömmen. Beslutet om att strömmen stängs av går inte att överklaga.

Samma öde drabbar ett 20-tal fastigheter över hela landet, berättar DN. De som bor i de fastigheterna får sin ström från järnvägens elnät.

Trafikverket förklarar sig med att fastigheternas anslutningar till järnvägens interna elnät strider mot ellagen, och uppmanar dem som blir av med sin el att ansluta sig till det allmänna elnätet.

För bröderna Molin skulle det kosta tio miljoner kronor – en kostnad som de absolut inte klarar. De bor i en banvaktsstuga som alltid fått el från järnvägen.

Även om lagen skulle ändras så tänker inte Trafikverket fortsätta leverera el, trots att de också får betalt för strömmen av dem som bor i fastigheterna. Christer Holmberg är chef för Trafikverkets avdelning Järnvägssystem Elkraft och deklarerar att:

Elleveranser är helt enkelt inte vår uppgift. Vi vill fokusera på vårt kärnuppdrag, att säkerställa hög tillgänglighet på våra anläggningar, säger Holmberg till DN.

Men studerar man Trafikverkets verksamhet blir man lite brydd över vad Trafikverket räknar till sitt ”kärnuppdrag”.

Trafikverket delar till exempel varje år ut bidrag till organisationer som ansökt om pengar till olika projekt. Morgonposten har tagit en titt på en del av dessa projekt.

2021 fick Svenska Cykelsällskapet 400 000 kronor för att utveckla cykelturistleder. NTF fick 1 219 000 kronor för att inleda en ”dialog” med 50 kommuner för att: ”lyfta vikten av säkrare utformning, bättre drift och underhåll samt fler säkra gång-, cykel- och mopedpassager.”

Gröna bilister fick 797 000 för att göra en rapport – om grön bilism.

2020 fick Somaliska tjejforum i Norrköping 87 120 kronor för att göra något i just Norrköping. Oklart är dock vad de skulle göra. Cykelfrämjandet fick närmare miljonen för att göra en ”cykelvägsanalys”, NTF fick lite mer än en miljon för att utveckla lokala kampanjer för cykelhjälmsanvändning.

Under de två åren får Maritimt Forum 790 000 kronor för att hålla igång en ”varuägardialog”.

Uppenbarligen räknas de ungefär tio miljoner kronor som årligen läggs på liknande externa projekt till Trafikverkets kärnverksamhet, man kan söka bidrag i år också.

Trafikverket har också de senaste åren satsat hårt på att starta omfattande projekt och studier för att komma fram till hur svensk trafiksäkerhet ska kunna utvecklas för att stå i samklang med ”FN:s globala mål för ett hållbart samhälle”. Trafiksäkerhet blir plötsligt en mycket komplex fråga, eller som Trafikverket uttrycker det:

”Trafiksäkerhet är en viktig del, men för att transportsystemet ska bidra till det hållbara behöver man hantera flera hållbarhetsaspekter samtidigt. Fossilfrihet, attraktivare och mer levande städer, ökat aktivt resande, automatisering, digitalisering, delade tjänster är alla exempel på egenskaper och företeelser som kommer att förändra vårt transportsystem.”

Kanske måste man förstå att ställda inför denna utmaning väljer Trafikverket att stänga av strömmen till Ture och Tore. Vad betyder väl ett föräldrahem som blir ödestuga långt ute i skogen när verkets resurser måste koncentreras på att komma fram till hur man på ett trafiksäkert sätt ska bidra till ”attraktivare och mer levande städer”.

Till Trafikverkets kärnverksamhet hör också att medverka i och stödja Prideparader, det sker i till exempel i Varberg där projektchefen för det stora tunnelbygget förklarar att:

Inom Trafikverket ser vi olikheter och mångfald som en tillgång och arbetar kontinuerligt med att motverka risken för diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier.

Två nästan 70-åriga bröder som håller landsbygden levande genom att bo kvar i sitt barndomshem i Medelpads skogar borde väl kanske kunna ses om en del av Sveriges ”mångfald” – och Trafikverket skulle kunna bidra till denna mångfald utan någon kostnad.

Istället väljer verket att kapa elen, och ägna sig åt sin ”kärnverksamhet”.

Och eftersom vi nu vet att Trafikverket har en fast värdegrund som man håller sig till, kan vi heller inte gärna hävda att det är ”kränkande särbehandling” att driva bröderna från den plats där de växt upp och levt hela sitt liv.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Boris är chefredaktör för Morgonposten.