Thorengruppen är en stor friskolekoncern i Sverige. Man har dock fått skarp kritik från Skolinspektionen som hittat brister på 23 av koncernens skolor. Dessutom har man använt skolpeng till att bygga en sportarena.

En granskning av SVT Nyheter visar att Thorengruppen lagt 23 miljoner av koncernbidrag för skollokaler och undervisning – till en sportarena. Thoren Arena i Umeå invigdes i november 2021. Raja Thoren, ägare för Thorengruppen, var nöjd när invigningen skedde, då man haft pandemi och ökade kostnader för byggvaror.

Enligt granskningen var det samtidigt elever som inte fick den undervisningen som de har rätt till enligt skollagen. 23 av koncernens skolor hade under brutit mot lagen om undervisning. Vissa hade längre återkommande perioder sedan 2010 varit föremål för granskning av Skolinspektionen.

2021 avslog Skolinspektionen nästan alla av Thorengruppens ansökningar om att starta nya skolor. Brister som påpekades var till exempel att lokaler och utrustning saknades. Pengarna som gått till arenabygget har kommit från skolpeng, och skickats till dotterbolaget Thoren Arena AB.

Ingen i företagets ledning vill svara på SVT:s frågor. I nuläget är det inte olagligt att göra som Thorengruppen gjort. Ett förslag från regeringen är dock att göra det möjligt att kräva tillbaka pengar som inte använts för skolverksamhet. SVT har tidigare avslöjat att skolkoncerner använt skolpeng som gått till att köpa en våffelstuga i Åre.

Ulla Hamilton är vd på Friskolornas Riksförbund och är kritisk. ”Om det samtidigt blivit kritik från Skolinspektionen för att man inte upprätthållit kvaliteten, så finns det ju ingen som kan försvara ett sådant beteende”, säger hon.

En förklaring till kritiken mot Thorengruppen har varit att man haft för snäv budget. Samtidigt har man gjort en vinst på 944 miljoner kronor de senaste åren, och expanderat. Nils Pihlsgård är vikarierande rektor på Thoren Business School i Växjö. Han tror att rektorer får hålla igen på både tjänster, timmar och lokaler på grund av en snäv budget.

Skolinspektionen visade på brister i rutinerna för utredningar och stöd till elever. På just skolan i Växjö hade 15 elever anmält behov av stöd, men inte fått någon återkoppling från skolan.

Annan kritik som lyfts fram är schemakrockar, praktikplatser som inte håller måttet och utrustning som inte är på plats. Skolorna har blivit förelagda att rätta till problemen. Men nya problem har då hittats vid nästa tillsyn av Skolinspektionen.

I dagsläget har man 39 gymnasieskolor och flera grundskolor i Sverige. När man inte fick rätt att etablera nya har man i stället köpt upp befintliga skolor. Omsättningen i Thorengruppen har fyrdubblats på tio år och ägaren Raja Thorén har tagit ut 81 miljoner i aktieutdelning.

I SVT:s granskning framkommer att bara 64 procent av lärarna har en pedagogisk högskoleexamen, jämförbart med alla gymnasieskolor där snittet är 83 procent. Man har 17 elever per heltidstjänst, jämfört med 12 elever för alla gymnasieskolor. Bara 62 procent av personalen är tillsvidare anställd, jämfört med 88 procent i alla gymnasieskolor.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!