Bonners medieimperium växer ytterligare och blir ägare till svenskspråkiga Finlands största tidningar Hufvudstadsbladet, Västa Nylan och Östnyland. Bonnier är redan storägare inom den svenska tidningsmarknaden med bland andra DN, Expressen och Sydsvenskan plus ett sextiotal lokalmedier.

Via en nyemission köper Bonnier News 51 procent av KSF Media, 49 procent ägs av finska föreningen Konstsamfundet, skriver Dagens Media. KSF Media äger tidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland. Köpet sker via Dagens Nyheter, och chefredaktör Peter Wolodarski säger i ett pressmeddelande:

”Hufvudstadsbladet är den viktigaste rösten på svenska i Finland. Vi tror att våra erfarenheter från digitalisering av nyhetsmedier kan bidra med att ge HBL nödvändig kraft framåt. DN:s framgångar på den svenska marknaden har grundat sig i att vi satt journalistiken i centrum. Hufvudstadsbladet är redan inne på en liknande resa, men som ägare kommer vi kunna tillföra resurser och erfarenheter som förhoppningsvis gör tidningen ännu starkare. Det känns särskilt angeläget i en tid då Finland och Sverige närmar sig varandra.”

Wolodarski blir nu styrelseordförande i KSF Media som kommer ingå i affärsområdet Dagens Nyheter. Han tror att Dagens Nyheter och Bonnier News kan tillföra resurser på områden som publicistik, affärs, produkt- och teknikutveckling.

KSF Media har årligen fått mellan 25 och 35 miljoner kronor från Konstsamfundet. Det kommer fortsätta även med det nya ägarförhållandet.

Tidningarna kommer fortsatt vara självständiga journalistiskt, med egen ansvarig utgivare. Redaktionsledningen kommer fortsätta vara baserad i Finland.

Bonnier News är nordens största mediekoncern med 8 000 anställda, varav 2 000 journalister, skriver Yle. I Sverige är man den ledande nyhetsaktören på marknaden, med bland andra Dagens Nyheter, Expressen, Sydsvenskan, GT och Dagens industri. Moderbolaget Bonnier Group sysslar också med bokutgivning och ägs av familjen Bonnier.

Bonnier äger också 64 lokalmedier (2021), en del tillsammans med Gota Media. Bonnier har stadigt växt på den svenska mediemarknaden och 2019 förvärvade man Mittmedia, en koncern med 28 titlar och lokala varumärken i Mellansverige. Mittmedia integrerades sedan i Bonnier News.

Integration av Bonniers medier har skett på flera håll. Till exempel mellan Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan, där också Landskronaposten och Nordvästra Skånes Tidningar inkluderas. Bonnier äger även Svensk Filmindustri som man förvärvade 1983.

Huvudkonkurrenten på den svenska marknaden är norska Schibstedt, som äger bland andra Aftonbladet, SvD, Blocket och en mängd andra företag inom olika grenar av media.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!