Våldtagna flickor i svenska skolor tvingas gå kvar i samma klass som sina förövare. Detta på grund av en tolkning av skollagen, där skolorna försöker vara neutrala. Detta trots att flickorna misstänks blivit utsatta för grova övergrepp och att polisutredning pågår.

En halländsk flicka blev våldtagen av en pojke. Medan polisutredningen pågick tvingades hon  gå i samma klass som pojken. Detta på grund av en tolkning av skollagen.

Skolan ansåg inte att i och med att frågan skulle prövas av domstol ville man inte särbehandla någon av eleverna. En disciplinär åtgärd skulle innebära ”en bestraffning av den andra eleven i förväg.” Pojken blev dömd i både tingsrätten och hovrätten.

Flickans advokat Hanna Spets säger till SVT Halland att det bör vara offret som ska ha ”den lätta vägen” i ett sådant här fall. Det som erbjöds flickan var att helt byta skola, till en i en annan stad. Enligt Spets är detta inte bra, då det inte är hennes klient som gjort något fel. ”Hon ska inte vara den som tvingas bort”, säger hon.

Det finns dock ett tydligt regelverk för när en elev får stängas av. Men skolan menar att i svåra fall kan ”de olika skrivningarna krocka vilket är extremt olyckligt. Vi kan inte välja vilken vi vill följa, vi måste göra allt vi kan för att följa båda”.

Detta fick flickans mamma att anmäla skolan till Skolinspektionen. Mamman säger till P4 Halland att dottern hade skam- och skuldkänslor när hon tvingades sitta i samma klassrum som pojken.

Enligt Mikael Hellstadius, adjunkt i offentlig rätt och skoljuridisk expert, finns det utrymme i skollagen för att stänga av en elev upp till fyra veckor, vilket kunde varit lämpligt i det här fallet. Med rätt tillämpning av lagen skulle sådana situationer inte inträffa, säger han till SVT.

Tidigare liknande fall

Ett liknande fall utspelade sig 2018 i Mellansverige. En pojke begick ett sexuellt övergrepp på en flicka i samma klass, under en övernattning hos en klasskamrat.

En polisanmälan om våldtäkt upprättades, men gymnasieskolan där både flickan och pojken gick ville inte ta ställning för någondera. Pojken blev visserligen avstängd i två veckor, men fick sedan komma tillbaka till klassen, rapporterade Expressen.

Även då förhöll sig skolan till skollagen. Rektorn sade sig vara varken polis, åklagare eller domare. Barn- och ungdomsnämnden i kommunen konstaterade att det ”i dagsläget finns ingen laglig grund för ytterligare förlängd avstängningstid”.

Ett annat uppmärksammat fall skedde i Lund 2016. En 14-årig flicka blev våldtagen av två pojkar från samma skola. Den ena fälldes och dömdes till ungdomsvård, den andra var inte straffmyndig. Men, pojkarna fick gå kvar på samma skola som flickan. Hon fick i stället flytta på sig, till en specialskola.

Fallet blev mycket medialt uppmärksammat, och båda pojkarna fick då flytta från skolan. Flickan fick ersättning av kommunen och försäkringsbolaget på 65 000 kronor, för kränkande och lidande, enligt Sydsvenskan.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.