I slutet av förra veckan begärde Skatteverket de två vårdcentralerna i Gamlestaden och Kortedala i Göteborg i konkurs. Tiotusen medborgare som har vårdcentralerna som sin primära vårdkontakt måste nu söka sig till andra vårdcentraler.

De  bolag som driver verksamheten är Familjehälsan i Gamlestaden och Nya Vårdcentralen Kortedala som länge har misslyckats med att betala in sina skatter och avgifter till Skatteverket men de har också pensionsskulder för sin personal. De två bolagens skulder till Kronofogden uppgår till dags dato till 8,32 miljoner kronor. Det är inte bara Skatteverket som har problem med att kräva in sina pengar från bolagen. Sedan början av förra veckan så kan patienterna i Kortedala inte nå sin vårdcentral på grund av obetalde telefonräkningar och hemsidan som registrerades 2012 blev aldrig verklighet.

De två bolagen som driver de aktuella vårdcentralerna i Göteborg har en sak gemensamt mer än att de är skuldsatta bolag som går med förlust. De ägs av en och samme man. Lars Gustavsson. Eller gör de det?

Om vi tittar på bolagsstrukturerna kring vårdcentralerna ägs bolaget i Gamlestaden av Lars Gustavsson i Kungsbacka AB som ägs till 100 procent av Lars Gustavsson. En annan delägare är Sisås Holding AB, som ägs till 100 procent av Lars Gustavsson. Familjehälsan Väst AB är en annan delägare i vårdcentralen som ägs till 100 procent av Sisås AB som i sin tur alltså ägs av Lars Gustavsson.

Bolaget i Kortedala ägs av Vårdcentraler i Väst AB som ägs till 77,03 procent av Lars Gustavsson och de övriga 22,97 procenten ägs av Sisås Holding AB, som alltså ägs till 100 procent av Lars Gustavsson.

Lars Gustavsson driver totalt nio bolag som alla har en sak gemensamt. De går i förlust år efter år med något enstaka undantag. Vad har Lars själv att säga om den till synes krångliga bolagsstrukturen och om den uppkomna skuldsituationen?

Vi ringer Lars för att få hjälp att reda ut våra frågetecken.

Till vår förvåning svarar Lars i telefonen omgående. Men han säger ingenting. Inget muntligt svar.  Jag sitter kvar i telefonen en stund och lyssnar på bruset av Lars bilfärd. Han har ingen musik eller radio på. Lars åker i tysthet genom Götaland. Antagligen för att genomföra sin plan. Lars Gustavsson har nämligen en plan.

Det har han sagt till alla medier som lyckats få kontakt med honom och till Kronofogden och till Skatteverket.

Han har en plan för hur den uppkomna situationen skall lösas och finansieras. Under tiden Lars är upptagen med att sätta sin plan i verket kontaktar jag den andra personen som är inblandad i samtliga bolag Lars äger. Lars sambo Gunilla Kloo.

Jag skulle vilja ställa några frågor om de bolag som du är engagerad i.

Då ber jag att få hänvisa till VD, jag är bara suppleant

VD svarar inte i telefonen och du skall väl vara insatt i de bolag du är aktiv i?

Du förstår att han håller på att ordna den här finansieringen. Om du ringer och frågar nu kan du sabba alltihop. Han har inget att säga innan det är klart.

Jag har läst alla årsredovisningar och den här situationen borde väl ha ordnats för flera år sedan?

Ibland så blir det lite fel men nu är det ju på väg att ordna sig. Ring i morgon.

I årsredovisningarna för verksamhetsåren 2020 och 2021 påpekar Lars Gustavsson att verksamheterna ”påverkats till följd av coronapandemin på så sätt att verksamheten har blivit hårt belastad med ökade kostnader relaterat till inhyrd personal och skyddsmaterial.” Han säger också att man fått extra ersättning av regionen för detta i senare skede. Detta borde man lätt kunna se en effekt av i årsredovisningarna i form av ökad omsättning. Inte minst då man har fått extra medel av Västra Götalandsregionen för att täcka dessa ökade kostnader.

Men förlusterna i bolaget fortsätter år efter år. Trots mer att göra under covidpandemin stiger inte omsättningen och förlusterna fortsätter. Lars själv har uppgett att genom att ta bort inhyrd vårdpersonal och anställa egen personal har man kunnat vända förlustsiffrorna till vinst. Men ingen vet. Bolaget har nämligen fortfarande inte inkommit med årsredovisningen för verksamhetsåret 2022.

Sedan början av förra veckan har patienterna i Kortedala inte kunnat komma i kontakt med sin vårdcentral då vårdcentralen inte har betalat sin telefonräkning. Vårdinrättningar i närområdet, såväl akut- som primärvård har sett en betydande ökning av frustrerade och ledsna patienter som nu inte har fått sina recept förnyade eller inte vet var de skall vända sig med sina vårdbehov och frågor.

Västra Götalandsregionen har uppmanat vårdcentralen att betala telefonräkningen tills man har hunnit att överföra och lista patienterna på andra vårdinrättningar.

Kronofogden har under våren varit på plats på båda vårdcentralerna och gjort utmätningar. Man har burit med sig vad man har kunnat hitta. Bland annat en skrivare, kontanter och en diskdesinfektor (som är helt nödvändig för att garantera att sjukvårdsmaterier är ren).
Långt ifrån nog att täcka bolagens skulder.

Lars med planen har inte betalat telefonräkningen – han löste det istället med att öppna ett alternativt telefonnummer. Hur det telefonnumret skall kommuniceras ut till patienterna är dock oklart.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!