Regeringen och Sverigedemokraterna har presenterat vårbudgeten. Man trycker på att budgeten kommer i ett osäkert läge med krig i Ukraina, en ansträngd energimarknad och hög inflation. Inflationen är den högsta i Sverige på 30 år, skriver man på regeringens hemsida. BNP väntas minska med en procent 2023 och öka med 1,2 procent 2024. Man vill därför bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll, återupprätta arbetslinjen och skapa strukturreformer för en högre tillväxt.

Men, vad betyder budgeten för dig och andra vanliga svenskar? Vi har gjort nedslag i budgeten och pekar ut viktiga förslag.

 • 100 miljoner kronor går till SFI för ukrainska medborgare. Med skydd av massflyktsdirektivet ska ukrainare som flytt kriget få rätt still SFI i kommunerna.
 • 719 miljoner kronor går till vuxenutbildning. Yrkesvuxenutbildningen i kommunerna får 400 miljoner och 70 miljoner går till yrkeshögskolan. 249 miljoner går till studiestöd.
 • Tio miljoner till Konkurrensverket. Man vill att Konkurrensverket ska bedriva en ”effektiv konkurrenstillsyn”.
 • Tio miljoner gåt till SciLifeLab, ett ”center i världsklass inom den moderna molekylärbiologin.”
 • 27,5 miljoner går till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Man kommer också stärka familjehemsvården, där det finns brist på platser.
 • Man kommer ge ökat anslag för översyn av spelmarknaden. Spelinspektionen får ökade anslag för att kunna hantera fler tillståndsansökningar.
 • Fler kommer får möjlighet att göra eAT-provet som behövs för att kunna få läkarlegitimation. Fler läkare vill skriva provet och kostnaderna för att skriva det har ökat därför höjs anslagen.
 • 50 miljoner går till Säpo och 300 till Kriminalvården. Del av regeringens satsning på rättsväsendet.
 • 600 miljoner går till Natoavgift och militära anpassningar till Nato
 • 800 miljoner går till ökade sjuklönekostnader.
 • Övriga anslag hamnar på 500 miljoner. Här finns till exempel höjda anslag till föreningar om 50 miljoner.

Det finns inga skattesänkningar med i vårbudgeten. Benjamin Dousa är vd på den borgerliga tankesmedjan Timbro och tidigare ordförande för Muf. Han menar att arbetslinjen nu avvecklas, tvärt emot vad regeringen själv säger.

”Regeringens avveckling av arbetslinjen fortsätter. 1000 miljoner av skattebetalarnas pengar på höjda bidrag, men inte en krona tillbaka för den som jobbar. Tröskeln att gå från bidrag till arbete höjs ytterligare – tvärtemot vad regeringspartierna lovade.”

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.