Den 26 mars publicerade Morgonposten en intervju med en familj från Österåker på flykt undan vad de menar är maktmissbruk. Familjen anser att deras kritik mot kommunen har provocerat politiker och tjänstemän. På grund av att familjen önskade hemskola sina två söner innan de flyttade utomlands har de genomgått två utredningar från socialtjänsten — utan anmärkningar — men när DN publicerar en artikel om familjen, beslutar socialnämnden plötsligt om omhändertagande.

Vad säger politiker och tjänstemän i kommunen om det som hänt?

Morgonposten har försökt få tag i berörda makthavare och tjänstemän. Det visar sig att flera har bytt position eller undviker att svara på frågor.

Vänsterpartiets representant, Norma Aznar, svarar. Det visar sig att hon har lämnat uppdraget som andra vice ordförande i socialnämnden samt sin plats i dess utskott, och tagit plats som rektor för Kista grundskola.

Minns du fallet?

Inte på rak arm, men det låter bekant. Det var i sociala medier ett tag. Det är inget jag har varit inblandad i, om jag ens var med.

Du var med. Det står i protokollet.

Ok, jag kan ha varit med.

Biföll du förslaget om LVU?

Jag kan inte uttala mig om ett särskilt beslut. Jag kan säga att jag aldrig någonsin varit oenig med Socialnämndens förslag, tror jag.

Då röstade du för omhändertagande av barnet?

Det var nog ingen omröstning. Det var klart innan. Vi är bara tre personer i utskottet. Jag har aldrig varit oenig i något beslut vi har tagit i utskottet.

Hur kommer det sig?

Det handlar om en myndighetsutövning. Tjänstemännen har presenterat underlag som lett till beslut jag kan stå för. Men det gäller generellt, inte specifikt detta fall.

Socialtjänsten har gjort två utredningar som skiljer sig kraftigt från den tredje utredningen då föräldrarna inte närvarade. Känner du till det?

Det låter bekant, men du får höra av dig till förvaltningen. Man kan ha information om barn och så plötsligt får man mer information som förändrar något.

Känner du till vad som förändrades?

Nej.

Har du varit med om LVU enbart på grund av utebliven skolgång?

Nä, det är sällan bara det man LVU:ar på.

Får man det?

–Det är utanför min expertis.

Fast ni tog beslut på de grunderna.

Ja, men sen går det till tingsrätten och där tar man det avgörande beslutet. Expert är jag inte, bara fritidspolitiker.

Men du är ju både juristutbildad och för närvarande rektor på en skola i förorten. Är detta så okänt för dig?

Det är inget jag har undersökt.

Inte heller Sverigedemokraternas representant, Richard Gruvell, som varit ledamot i över ett år minns fallet tydligt.

Känner du till fallet?

Nej, vagt. Jag vill hänvisa till socialnämndens ordförande, Christina Funhammar, som också satt i utskottet där ärenden av den här typen bereds.

Hur är gången mellan socialnämnden och dess utskott? Vilka beslut tas i nämnden och vilka i utskottet?

Ja du, det är en bra fråga.

Vad skiljer instanserna åt?

Det är en bra fråga. Jag känner mig inte redo att svara på det.

Han kan inte minnas att han har fått någon beskrivning av föräldrarnas förmåga, bara omständigheterna kring barnen. Richard hänvisar flera gånger till moderaten Christina Funhammar som är nämndens ordförande.

Morgonposten har försökt nå Christina Funhammar men hon svarar på ett mail att ”med anledning av ditt mail vill jag informera dig att jag inte svarar på några ärenden av den typen då alla LVU ärenden är under sekretess.”

Moderaten Jeanette Widén är vice ordförande i Socialnämnden och ger ett liknande svar.

Moderaternas presstjänst vill inte ge ut deras telefonnummer och i kommunens växel finns inga.

Enbart Sören Ahlstedt från Moderaterna svarar och han kan inte ge några detaljer om vare sig fallet eller gången inom myndigheterna då han nyligen blivit ledamot.

Skyddade av grindvakter

Socialtjänstens utredningar genomfördes av socialsekreterare Jessica Berggren och Amanda Hafdelin. Jessica har nyligen byt position och jobbar nu som socialsekreterare i Håbo kommun. Hon har varit sjukanmäld de gånger Morgonposten har sökt henne och kommunens presstjänst vill inte ge ut hennes telefonnummer.

Jessicas utredning ligger till grund för Socialnämndens beslut om LVU och hon skriver angående anmälningar mot familjen: ”Den anonyma anmälan handlar om lämpligheten i att en människa undanhåller barn från skola, vaccinationer, tutar i dem allehanda konspirationsteorier om hjärntvätt och så vidare”.

Jessicas utredning stämmer inte överens med vad hon sagt till familjen i samband med de hembesök hos familjen som gjorts. Enligt familjen har hon då berömt dem för deras fina bilar och planer på att köpa en gård i Portugal. Hemskolning borde inte heller vara ett problem då Jessica var positiv till familjens ambitioner och själv gått en kurs hos Rebecka Koritz, en profil inom hemskolning och unschooling.

Amanda Hafdelin är kvar på sin position men vill inte svara på frågor utan hänvisar till enhetschef Erica Sundberg, som inte vill kommentera fallet eller ens berätta om hon känner till det.

Hon menar att det finns fel i artikeln DN skrev, utan att går in exakt på vad.

Erica var intervjuad i DN:s artikel, och borde känna till fallet. När DN frågar vad hon tänker om att barn inte fått gå i skolan i Österåker är hon glasklar: ”Det är bedrövligt. Fruktansvärt”.

Att DN verkar känna till utredningen innan den blev offentlig väcker också frågor då mamman aldrig berättat om det för någon, inte ens i de hemskolningsgrupper på Facebook där DN hävdar informationen kommer ifrån. När Morgonposten frågar Erica om hon eller någon annan inblandad har tipsat DN om ärendet är hon inte lika tydlig, och hon har heller inget kommentar om varför man tar beslut om LVU dagen efter DN:s publicering.

I tidningen Mitt i uttalar hon sig också frågande om vilken sjukvård barn som ”hålls utanför samhället” får, och gör på det viset en subtil koppling till familjen, trots att hon vet att barnen i fråga får både tandvård och sjukvård genom legitimerade släktingar. Barnens tillgång till vård har dessutom godkänts av socialtjänsten, och inget har förändrats till den tredje och sista utredningen.

Kommunalrådet Michaela Fletcher, moderaterna, har däremot inga problem att uttala sig i enskilda fall, utan förklarar bland annat att familjen har fått vite för att ha undvikit skolgång, vilket familjen menar inte stämmer.

Kritiserad kommun

Att familjen oroar sig för särbehandling är inte taget helt ur luften då kommunen tidigare kritiserats för just detta. År 2015 gjorde Uppdrag granskning ett inslag om kommunens problem med svågerpolitik och maktfullkomlighet. År 2020 kritiseras kommunen för att bryta mot lagen av både en extern revisor och professorn i förvaltningsrätt Olle Lundin.

På frågan om det kan ligga något i familjens påstående att myndigheterna har retat sig på deras åsikt, svarar Erica:

Det vore ju oprofessionellt om det är så. Det kan jag inte säga…jag vet inte, jag kan inte gå in på något.

Grupptryck vägledande

Erica hänvisar till att förvaltningsrätten tar sista beslut i frågor som rör LVU. Det stämmer, men statistik visar att de nästan alltid går på socialnämndens utlåtande, vilket ger nämnden väldigt mycket makt.

Det råder viss osäkerhet bland tjänstemän och socialnämndens ledamöter när vi vill diskutera fallet. En av dem menar att ”det är säkrare att bifalla om man är osäker eller inte har kunskaper, för då har man röstat som majoriteten”.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!