Joakim Lamottes fall mot Tomas Åberg, som tidigare drev näthatsgranskaren, kommer tas upp i hovrätten efter sommaren. Lamotte har dock fått information av sin advokat om att Mårten Schulz kommer vara adjungerande ledamot, en roll som är som en tillfällig domare. Schulz är professor i juridik vid Stockholms universitet och känd från Twitter där han kommenterar allt möjligt. Nu framkommer det att Schultz uttalat sig negativt om Lamotte flera gånger.

Schulz har även varit med i programmet Trolljägarna på TV3, där man granskar näthat. Lamotte frågar sig om Schulz kommer kunna hålla sig neutral, eller om han präglas av de vinklade dreven i sociala medier. Här syftar Lamotte på drev som riktats mot honom själv de senaste åren. Lamotte gjorde nyligen en återkomst som journalist.

På Twitter delar Lamotte ett inlägg från sin advokat Lasse Salkola. Salkola är offentlig försvarare för Lamotte i den kommande rättegången och har hittat flera problem med Schulz medverkan som ledamot. Dels har han delat vidare en länk där Tomas Åberg samlar in pengar för att ha råd att åtala Lamotte. Dessutom har han uttalat sig negativ om Lamotte vid ett par tillfällen.

Därför anser Salkola att Schulz är jävig i målet. Och att det är anmärkningsvärt att Schulz själv inte tackat nej till förfrågan från hovrätten om att döma i målet.

Lamotte säger att han aldrig kommer backa i det här ärendet. Och ger en känga till rättsväsendet som fortfarande efter fem år är upptagna med fallet mellan honom och Åberg. Han blev i december dömd för grovt förtal för flera inlägg på Facebook han skrivit om Åberg.

Han beskrev honom som mytoman, bedragare och djurplågare.

Näthatsgranskaren meddelade i januari att man lägger ned sin verksamhet, i den form den bedrivits hittills. Man drev främst civilrättsliga processer och det handlade om hundratals fall.

2020 hade han gjort 300 anmälningar bara i Stockholmsregionen och över 1 000 i hela landet totalt.

Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.