Politiker i San Francisco kommer träffas och diskutera skadeståndspaket om femtio miljoner kronor i en klumpsumma, åt svarta invånare som är berättigade. Planen är att personliga skulder och skatteskulder ska skrivas av och en årsinkomst om 970 000 kronor beräknad på 250 år, för ett okänt antal svarta invånare i staden, skriver NY Post. Hur detta ska finansieras är oklart.

Dessutom ska svarta kunna få köpa sina hem för bara drygt tio kronor (1 dollar) enligt planen. Det ska försöka gottgöra århundraden av förslavning och systematisk rasism som har gett svarta nackdelar inom skolväsendet, ekonomin och andra sektorer av samhället.

Enligt Shamann Walton, som sitter i stadens styre och själv är svart, handlar det inte om det ska betalas ut skadestånd eller inte. Utan om hur mycket, och på vilket sätt. Han understryker att man fortfarande måste påminna folk om hur viktigt detta är.

Shamann Walton (D), ledamot av San Francisco Board of Supervisors

I planen finns 100 rekommendationer, där den kontroversiella 50 miljoner-per-person-utbetalningen inkluderas. Rapporten kommer publiceras i färdig form i juni. Då kommer stadsfullmäktige rösta om det, alla kan godkännas och alla kan avslås, i teorin.

Det finns dock ingen studie inkluderad som undersöker om staden faktiskt har råd med detta. Något som kritiker också uppmärksammat, att det finns problem med planen, på flera nivåer. Staden dras dessutom redan med ekonomiska underskott då tekniksektorn går dåligt.

Ordföranden för San Franciscos republikaner John Dennis anser att skadestånd är rimligt, men inte 50 miljoner per person. Han anser att debatten är oseriös och att det saknas analys. Han säger också att allting verkar löjligt och att det här är den staden där något sånt ändå skulle kunna klubbas igenom.

Enligt beräkningar skulle planen kosta staden 500 miljarder kronor, vilket kan jämföras med budgeten för 2022–2023 som är på 140 miljarder. Varje icke-svart familj i staden skulle behöva betala åtminstone sex miljoner kronor för att det ska gå ihop.

Det finns ett dolt motiv, anser Eric McDonnell som är medlem av San Franciscos African American Reparations Advisory Committe. Och det är att vissa tycker att svarta inte förtjänar skadestånd. Han anser att siffran 50 miljoner är låg, när all skada (som svarta utsatts för) vägs in i ekvationen.

Det är okänt hur många svarta i San Francisco som skulle kunna vara berättigade skadestånd. Ett krav är att vara 18 år fyllda och att ha identifierat sig som svart i myndighetsdokument minst i minst tio år.

Dessutom måste personen varit född i eller ha invandrat till staden mellan 1940 och 1996, ha bevis på att ha bott där i minst 13 år och vara personligen eller ättling till någon som fängslats i ”det misslyckade kriget mot droger”. Eller vara ättling till någon som varit slav innan 1865.

Kalifornien undersöker också möjligheten till att betala ut skadestånd till svara, på 3,6 miljoner per person som uppfyller kraven. Det projektet skulle kosta 6 400 miljarder kronor, men någon plan för finansiering har inte presenterats.

Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.