Malaysia lägger över 20 miljoner kronor i 2023 års budget för att motverka islamofobi. Det gör man genom att översätta koranen till olika språk och sprida den internationellt. Av dessa koraner är 20 000 avsedda för Sverige, där Rasmus Paludan gjort sig världskänd genom koranbränningar. Samtidigt får man både positiv och negativ kritik mot initiativet. Slöseri med pengar anser vissa, som påpekar att koranen redan finns att läsa på internet. Inte tillräckligt hårt säger islamisterna, som vill se bojkott av svenska produkter.

Syftet är att skapa en bättre förståelse för islam, förklarade premiärminister Anwar Ibrahim under en konferens om islamofobi, i administrativa huvudstaden Putrajaya.

Det har blivit en sak av det här eftersom de som är motståndare till islam aldrig läser den heliga boken. Så, vi måste gå tillbaka till texten eller åtminstone översättningen för att rädda och upplysa andra om den djupare meningen av religionen, sade Ibrahim till Benar News.

Han tillade också att översättningarna, publicering och distribution kommer vara ett sätt att visa visdom och mognad mot onödiga attacker på islam. Ibrahim har också fördömt Paludans koranbränning utanför Turkiets ambassad i Stockholm i januari. Nu måste icke-muslimer utbildas, anser han.

Totalt kommer Malaysia skicka en miljon koraner till länder i världen. President Ibrahim besökte också nyligen världens näst största tillverkare av koraner, Nasyrul Quran-komplexet i huvudstaden, som invigdes 2017.

Sveriges ambassadör till Malaysia, Joachim Bergström, välkomnar initiativet. Han säger att han personligen gläds åt att koranen vill bli mer tillgänglig i hemlandet Sverige och i Europa. Han äger själv flera kopior och har arbetat länge i den muslimska världen.

Bergström var mellan 2016 och 2021 också Sveriges särskilda sändebud mot islamofobi. Han är helt övertygad om att dialog och kunskap främjar förståelse och fred.

Ett annat land som distribuerat koraner är Saudiarabien. År 2000 hade man skickat 138 miljoner till länder världen över. 2022 skickade man till exempel 30 000 kopior till Kenya.

Kritiker i Malaysia ifrågasätter dock om det är värt pengarna. Koranen kan redan läsas gratis på internet, i en mängd översättningar. Och pengarna som avsätts hade kunnat gå till ändamål i hemlandet i stället. Till exempel mat till fattiga malaysier.

Det finns också kritiker bland de mer hårdnackade islamiska grupperna i landet. Enligt Muhammad Fauzi Asmuni finns det inga garantier för att Sverige kommer påverkas på ett större plan at koranerna. Det finns ingen garanti att de kommer läsas av svenskar, säger Asmuni som är ordförande för islamistiska organisationen Ikatan Muslimin Malaysia.

Han vill i stället se en bojkott mot svenska varor, och andra åtgärder. Att muslimer ska reagera på ondska med godhet är bra, men ibland löser det inga problem, säger Asmuni. Speciellt inte problem som kräver ett starkt ställningstagande från muslimer. Dessutom finns ingen garanti för att koraner inte bränns igen.

Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.