Bahnhofs vd Jon Karlung säger till SVT att han vill bygga en ny kärnreaktor i Norra Djurgårdsstaden. Bahnhof bygger just nu ett nytt datacenter i området. På platsen är det nära till ett fjärrvärmeverk som kan ta hand om spillvärmen. Dessutom finns redan elnät på plats. Många storföretag är med på noterna, men vissa är också totala motståndare. Stolfabrikanten H2 Greensteels kunder kräver helt kärnkraftsfri el.

Även om Bahnhof inte är en storförbrukare av el jämfört med tung industri är man ändå del av en stor och växande bransch. Serverhallar förbrukar tre terawattimmar per år, men det väntas öka till sex inom ett par år. På tio års sikt är den här formen av investering möjlig, tror Karlung, men man måste ta sig förbli vissa politiska hinder.

Jag har ett helhetsperspektiv. Det vore fint att komma fram till en lösning där man återanvänder energi och producerar el med en mindre reaktor, säger han.

Det är inte bara Bahnhof som vill göra liknande satsningar. SVT har gjort en enkät som visar att gasföretaget Linde (tidigare AGA) och gruvföretaget Boliden är inne på samma spår.

Att vi ska vara en kärnkraftoperatör, det tror jag inte. Vi är ett metallföretag. Men att däremot i vissa lägen investera för att komma åt elen, det kan man nog tänka sig, säger Mikael Staffas, vd Boliden till SVT.

Till SVT säger nio av elva storföretag att det är ganska eller mycket viktigt med ny kärnkraft. Dessa vill dock främst ha vindkraft, men den räcker inte till. Det handlar främst om stora företag inom skogs, gruv- och metallindustrin. Utan satsningar på energiförsörjningen är tusentals arbetstillfällen hotade.

Gruvbolaget LKAB väntas öka sin energiförbrukning mellan 60 och 70 TWh till 2045. De flesta som svarat på enkäten vill ha utbyggnad av samtliga energislag, som sol, vind och liknande.

Ett undantag från den positiva synen på kärnkraft är H2 Greensteel som bygger en ny stålfabrik i Boden. De kommer bli en av landets största elförbrukare, men vill inte köpa el från kärnkraft. Deras kunder är nämligen väldigt medvetna i sina val och kräver att stålet är både fossilfritt och kärnkraftsfritt.

Man valde att lägga sin fabrik nära kraftledningarna i Boden, ett medvetet val. Och man har avtal med norska Statkraft som äger vattenkraftverk även i Sverige. Man har gjort allt man kan för att inte köpa el från kärnkraft. Man räknar också med att produkten fossilfritt stål säljs till ett premiumpris.

Den elfte februari kom ett förslag från regeringen om att möjliggöra för byggandet av nya kärnkraftsreaktor. Just nu får reaktorer bara finnas på tre platser i landet. Man har också inspirerats av andra länder, där man bygger mindre reaktorer.

Lagstiftningen ska anpassas efter ny teknik och ny utveckling, enligt miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Regeringen tittar också på att återstarta Ringhals 1 och 2.

Länder som planerar bygga små kärnreaktorer är bland andra Polen, Kina, Storbritannien, Kanada och USA. I Kina väntas man driftsätta reaktorer 2026 och i Polen 2029.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.