Mikael Ribbenvik och Carin Jämtin får inte fortsatt förtroende att leda Migrationsverket respektive biståndsmyndigheten Sida. Ny politik från regeringen gör att man vill ha in nya ledare för myndigheterna. Samtidigt säger sig Sverigedemokraterna ha inflytande över processen, och pekar även ut Polisen och Skolverket som måltavlor för förändring.

Regeringen har beslutat att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik får ämna sitt uppdrag i maj. Till Expressen säger han att han gärna suttit kvar på posten. Han tillsattes 2017 och har totalt arbetat 27 år på myndigheten. Enligt migrationsminister Maria Malmer Stenergard kommer beslutet på grund av att svensk migrationspolitisk genomgår stora förändringar.

Ribbenvik säger att Migrationsverket står inför utmaningar som rör både regeringens reformagenda med 30 reformer som ska implementeras. Men även en möjlig migrationspakt som kommer från EU.

Kritiken mot myndigheten har bland annat handlat om felaktigt beviljade uppehållstillstånd och bristfälliga bakgrundskontroller av anställda. I en granskning av Fokus framgår det att en stor del av tillstånden i anknytningsärenden beviljats på felaktiga grunder.

Det gäller även andra ärenden, och myndigheten har pressat fram så många beslut om uppehållstillstånd som det gått, de senaste åren. Enligt en internrapport från 2017 kan 50 procent av besluten vara undermåliga. I 40 procent av fallen gick besluten inte ens att begripa.

Nu meddelas det att även Carin Jämtin, Sidas generaldirektör, slutar i maj. Hon får inte fortsatt förtroende av regeringen. Efter sex år lämnar hon posten, även om hon själv hade velat vara kvar, vilket hon säger till TT.

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johans Forssell säger att hon lett myndigheten på ett bra sätt. Men att man nu går in i en ny fas av biståndspolitiken och då ser det som naturligt med ett nytt ledarskap. Man kommer ha betydligt större fokus på Ukraina framöver, och vill generellt sett hitta synergier mellan handel och bistånd.

Carin Jämtin var partisekreterare för Socialdemokraterna 2011 och 2016 och var själv biståndsminister under Göran Persson 2003 till 2006.

Kritik har kommit mot Sida, där man till exempel inte motiverar sina prioriteringar och internationella samarbeten tillräckligt i redovisningen, enligt en granskning av Riksrevisionen 2022. Man uppmanade regeringen att bli tydligare i sin styrning.

Det går inte att i efterhand se varför Sida valt just dessa insatser, samarbetspartner och biståndsformer. Många av Sidas val har därför inte varit tillräckligt väl underbyggda, sade Vanessa Liu, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Samtidigt har fokus hamnat på Sverigedemokraternas roll i frågan. Enligt källor till Expressen har partiet internt pekat ut fyra myndigheter där chefernas förordnanden löper ut, eller där man av andra anledningar vill hitta en efterträdare.

Det handlar om fyra myndigheter, där Migrationsverket och Sida är inkluderade. Men även Polisen och Skolverket. Sverigedemokraterna har öppet krävt att rikspolischefen Anders Thornberg ska avgå.

När beskedet om att Ribbenvik kom blev det muntra miner hos Björn Söder, riksdagsman och ledamot i försvarsutskottet. Han skriver också om Carin Jämtin, som han menar är ett exempel på att Socialdemokraterna tillsätter sitt eget partifolk på myndigheter.

På Skolverket är Peter Fredriksson generaldirektör. Enligt källor inom partiet är det centralt för Tidöavtalet att samtliga de utpekade myndighetscheferna byts ut. Man säger sig själva vara självsäkra på att man också får inflytande över utnämningarna.

Andra källor inom regeringen ger dock kalla handen till stödpartiet. Inga viktiga beslut kommer man ha inflytande över, varken avsked eller tillsättningar. Man kommer dock vara del av ett ”informationsutbyte”.

Men från Sverigedemokraterna pekar man på en formulering i avtalet som lyder ”fullt och lika inflytande över frågor i samarbetsprojekten”. Exakt hur mycket inflytande man får kommer visa sig när nya chefer tillsätts.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.