USA:s vapenexport till utländska stater gick på högtryck under 2022, då privata försvarsfirmor möttes i kriget i Ukraina. Enligt officiell statistik från det amerikanska försvarsdepartementet (DoD) steg försäljningen till 2 056 miljarder under räkenskapsåret 2022. Från Taiwan till Saudiarabien till Ukraina, allierade och partners får den amerikanska vapenindustrin att jubla.

Man delar in försäljningarna i två kategorier. Direkt militära försäljningar mellan USA och en främmande stat och försäljningar under översyn av amerikanska myndigheter, kallade Foreign Military Sales (ungefär: vapenförsäljning till utlandet).

USA godkände potentiella försäljningar till ett värde av 519 miljarder under 2022, upp från 348 året innan. Direkta försäljningar mellan stater och uppdragsgivare steg till 1 537 miljarder, jämfört med 1 030 under 2021, skriver Antiwar.

En stor faktor i ökningen var den ökande efterfrågan hos USA:s allierade i Europa. Dessa ökade sina försvarsutgifter när Ryssland invaderade Ukraina, och letade efter ny utrusning.

USA har uppmanat länder i östra Europa att göra sig av med sin gamla rysktillverkade utrustning genom att skicka den till Ukraina. Och ersätta den med USA-tillverkade vapen.

En av de största affärerna 2022 var Tysklands beslut att köpa Lockheed Martin-tillverkade F-35, stridsflygplan värda runt 84 miljarder kronor. F-35 ska ersätta tyskarnas flotta av Tornados, och ska kunna hantera amerikanska kärnvapenspetsar som förvaras i Tyskland.

Noterbart är att Tornados tillverkades i Italien, Tyskland och Storbritannien, men ersätts med amerikansktillverkade flygplan.

USA uppmanar också länder i Asien att satsa mer på sitt försvar, som en del i en mobilisering mot Kina. En stor affär man gjorde var med Indonesien, som köpte 36 F-15 stridsflygplan tillverkade av Boeing, för 139 miljarder.

Chefen för Myndigheten för säkerhetssamarbete DSCA, underställd DoD, är James Hursch. Han sade att ”Det kanske viktigaste är förståelsen mellan våra partners och allierade att vi är tillbaka i en tid av konkurrens mellan stormakter, skriver Fox News.

Han ger också exempel på hur ny modern utrustning är dyrare och mer komplex än äldre. Som när man byter ut haubitsar mot raketartillerisystemet HIMARS. Det är en investering som partners och allierade kommer göra, enligt Hursch.

DSCA är intimt involverade med ukrainarna och man har totalt gett vapen och annat till ett värde av 150 miljarder till landet sedan krigsutbrottet i fjol.

Australien har bundit sig att läpa 40 Black Hawk-helikoptrar. Sydkorea köper F-15 och Japan S-70-helikoptrar. Även Taiwan köper vapen och utrustning från USA, under stark kritik från Kina. En annan allierad är Saudiarabien, som köper raketsystemet Patriot.

Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.