Många som ska utvisas finns kvar i Sverige. Det gäller dem som fått ett utvisningsbeslut av Migrationsverket och dem som begått brott.

Det är personer som inte frivilligt accepterar sina utvisningar.

För ett år sedan fanns det drygt 18 000 utvisningsärenden hos polisen där Migrationsverket nekat uppehållstillstånd. Drygt 10 000 av dessa var efterlysta.

Det förs ingen bra statistik på hur många utvisningsdömda brottslingar som håller sig kvar i landet. Fall där någon inte utvisats kan vara pågående eller avskrivna och den som ska utvisas kan sitta i förvar eller vara ute på gatan.

I ett Sveriges Radio-reportage från 2020 bedömde polisen att omkring 600 brottslingar undgått utvisning sedan 2012. De utgjorde 10–15 procent av dem som dömts till utvisning.

Svårt att utvisa

Gränspolisen har svårt att verkställa utvisningar. En utvisningsdömd som kommer ut från fängelset kan bara låsas in igen om det finns utsikter att utvisa denne. Ett problem är att det inte går att utvisa till vissa länder. Då kan polisen bara se på när den frigivne fången promenerar tillbaka ut i samhället.

Exempel på länder som det är näst intill omöjliga att utvisa till: Afghanistan, Iran, Syrien, Somalia och Sudan. Här handlar det om humanitära skäl. De utvisade riskerar att utsättas för, dödsstraff, tortyr och förföljelse.

Andra exempel är Etiopien, Eritrea, Palestina, Irak och Libanon.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard fick frågan av SVT hur man kan utvisa fler dömda brottslingar, och svarade att diplomati kan vara ett sätt. Hon tog som exempel att bistånd inte ska vara ovillkorat utan kan vilkoras med att landet ska ta emot brottsdömda medborgare.

Utvisning på grund av brott

Den 1 augusti förstärktes möjligheten för domstolar att utvisa utländska medborgare som begått brott. Sex månaders fängelse ska räcka. Förut var det ett år.

Även på andra punkter luckrades hindren mot utvisning upp. Förbudet i vissa fall mot att utvisa den som kom till Sverige som ung togs bort. Kravet på att synnerliga skäl ska krävas för att utvisa den som varit länge i landet togs bort. Högre krav på etablering i det svenska samhället ska ställas för att den brottsdömde ska slippa utvisning.

Dessutom är utvisning inte längre ett skäl till att dra av tid på straffet. Återreseförbuden skärptes också och blev längre.

Hyra fängelseplatser utomlands

Under valåret 2022 tyckte både Sverigedemokraterna och Moderaterna att Sverige skulle hyra fängelseplatser utomlands för fångar som också dömts till utvisning.

Johan Forsell, dåvarande rättspolitisk talesperson för Moderaterna och nuvarande biståndsminister, tyckte att Sverige skulle hyra fängelseplatser i Kosovo enligt dansk modell. Jimmie Åkesson tyckte att fängelser i Baltikum lät som en bra lösning.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Peter är reporter på Morgonposten.