Transportarbetarförbundet berättar gärna i annonskampanjer om vilken viktig roll de anser att de spelar – för den enskilda människan och för hela samhället.

Men är de trovärdiga när de 3 januari på sin Facebooksida förklarar att:

”Som medlem i Transport behöver du inte stå upp för dina rättigheter ensam. I Transport har du en stark organisation bakom dig.”

Nej, svarar Anders Björkman som i tre år krigat med förbundet. Först för att få hjälp – och efter det för att Transport ska erkänna att de handlat fel.

Under de här åren har Anders förlorat omkring en halv miljon kronor.

Det är en märklig historia där ett mäktigt förbund skyddar en ombudsman som ändrar lagtexter, vägrar visa upp protokoll, och struntar i att medlemmen på oriktiga grunder blir uppsagd.

Våren 2020 arbetar Anders som flygplatskontrollant på Arlanda. Han har då arbetat på Arlanda sedan 1988 med olika uppgifter.

– Jag har alltid trivts med den internationella atmosfären på Arlanda, berättar Anders. Jag gillar att möta nya människor i olika situationer.

Resandet med flyg har vid den tiden börjat minska på grund av corona, och ryktena om nedskärningar blir allt intensivare på Arlanda.

Då kommer en personalinformation från företaget Avarn där Anders är anställd. Där sägs det att det kan bli fråga om uppsägningar, men att företaget tillsammans med fackföreningen Transport:

”… gjort allt vi kan för att minska antalet uppsägningar. Vi kommer erbjuda alla som sägs upp på grund av arbetsbrist en behovsanställning.”

Anders tänkte det var bäst att skaffa sig intyg på all den arbetstid han kunde tillgodoräkna sig för tiden på Arlanda, och begärde bland annat ett intyg från Länsstyrelsens väktarregister. Uppsagd ville han inte bli. Samtidigt kontaktade han Transportarbetareförbundet där han varit medlem i årtionden för att se till att de tillvaratog hans intressen i förhandlingarna.

Han sände sin förfrågan 25 maj och fyra dagar senare kom svaret från ombudsman Viktor Hage i Transports avd 41 i Uppsala.

Hage skriver i sitt svar:

”I LAS 3§ kan man läsa ”anställningsbytet ska ske direkt utan mellanliggande uppehåll i anställning i koncernen.”

Utifrån de uppgifter du inkommit med kan jag inte se det som att din tid enligt LAS skulle vara felaktigt räknad av företaget.

Detta utifrån att du inte var anställd vid tiden för den senaste övergången/uppköpet.

Som jag ser på frågan i dagsläget är frågan besvarad utan mer åtgärd från mig”.

Anders blir förundrad över svaret. Han har bevisligen enligt all dokumentation arbetat för Avarn på Arlanda i 18 år – och gjort det i samma koncern (även om uppköp och ägarbyte skett).

Men med hänvisning till LAS menar ombudsmannen alltså att inget mer finns att göra.

Några månader senare får Anders liksom många andra anställda av Avarn på Arlanda ett uppsägningsbrev.

Men samtidigt har en jurist uppmärksammat Anders på att det inte finns någon formulering i LAS som är som den ombudsmannen citerar.

När Morgonposten kontaktar ombudsman Viktor Hage förklarar han att han inte på rak arm kan minnas vad som sades i ärendet. När jag läser upp Hages citat ur LAS och ber honom förklara det säger han att han inte kan minnas allt som står i LAS.

Vi kommer överens om att han ska få läsa på och att vi dagen efter ska talas vid om frågan igen.

Men redan på eftermiddagen får jag en e-post där Hage skriver:

”Det du efterfrågar svar om är redan besvarat, hanterat, utrett och avslutat.

Jag kommer inte ge några ytterligare kommentarer.”

Det borde varit enkelt för Hage att förklara var i LAS han hittat sin formulering i e-posten till Anders, och lika enkelt att förklara vilka dokument som visar att Anders inte varit anställd i 18 år på Arlanda. Men istället väljer Hage att meddela att det är ”hanterat, utrett, och avslutat”.

Jag ringer ändå Hage dagen efter, och han förklarar omedelbart åter att han inte har några kommentarer.

Men allt är ju att jag vill att du berättar för mig var jag hittar det citat ur LAS som finns i din e-post. Jag hittar det inte.

Jag har svarat personen, du får väl tala med honom.

Det har jag gjort. Han har inte fått veta var i LAS det står.

Ärendet är som sagt för vår del avslutat.

Men du slipper mina frågor om jag får veta var jag kan hitta dina formuleringar i lagen.

Nu försöker du lura mig att svara. Men jag har inga kommentarer. Vi har hanterat och avslutat ärendet. Trevlig helg.

Men hur har då Transport “hanterat” ärendet?

Anders valde att anmäla hanteringen av ärendet till förbundsstyrelsen, han såg det som allvarligt att en ombudsman inte kom med riktig information, och heller inte försvarade en medlems rättigheter.

Förbundsstyrelsen meddelade en tid senare att de behandlat ärendet och att inga fel begåtts.

Anders som anser sig ha alla papper i ordning – medan ombudsmanen definitivt inte har det – väljer då att begära överprövning i förbundsrådet, där det finns representanter för alla distrikt.

Samma sak händer igen. Anders får meddelande om att ärendet behandlats och att inga fel begåtts.

I inget av fallen görs något försök att förklara eller påvisa för Anders varför han har fel. Förbundets två högsta instanser slår bara fast att så är fallet, utan motivering.

Anders har dessutom begärt protokollsutdrag från de två mötena – om de punkter som berör hans ärende och överklagan. Han vill se hur ärendet förberetts, vilket underlag som funnits, och vilka som yttrat sig.

Trots ständiga påstötningar har Anders inte fått vare sig protokoll eller utdrag ur protokollet.

När jag frågar Anders om han inte tröttnar på kriget med Transport, verkar han inte riktigt förstå min fråga, utan svarar bara:

– Men jag har ju rätt.

Anders är i dag 67 år och har ett långt yrkesliv bakom sig. Han började arbeta redan i tonåren, och har varit verksam som brandman, utbildat sig till chef i säkerhetsbranschen, och när jag går igenom alla hans intyg, säkerhetsklassningar genom åren, och utbildnings- och anställningsbevis är det uppenbart att det här är en person som gillar att arbeta, och att klara sig själv – även utan fackets hjälp.

– Ja, jag har ju betalat min avgifter i årtionden, men har väl aldrig haft något behov av dem. Bäst är det ju om man kan ordna upp saker själv. Men när det började bli uppsägningar på Arlanda tänkte jag på vad som står på Transports hemsida: ”Du får hjälp att tolka lagar och avtal”, ”Om du skulle hamna i tvist med din arbetsgivare har du möjlighet att få juridisk hjälp”. De har inte hjälpt mig med att tolka lagar, de har stjälpt mig genom att vantolka dem och hitta på.

I kommande artiklar fortsätter vi att följa Anders kamp mot Transport – och andra.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Boris är chefredaktör för Morgonposten.