Taxi är en prövad bransch. Företagens ekonomi är hårt pressad, chaufförerna försvann under pandemin och i nyheterna står det att kunderna riskerar att bli våldtagna.

Och Taxi Stockholm hotar med att lämna Taxiförbundet. Bråket handlar om Uber och Bolt – igen.

Appbolag som Uber och Bolt har tvingat sig in på marknaden, och Skatteverket har slutat bråka med dem. Branschorganisationen Svenska taxiförbundet har också slutat bråka, men inte alla medlemmar håller med. På ett styrelsemöte den 31 augusti meddelade Taxi Stockholm att man lämnar förbundet.

Taxi Stockholm vill ha en mer seriös bransch. Man kan lägga olika betydelser i “seriös”, men att ha begreppet med sig gör det lättare att förstå vad konflikten handlar om.

Att ha kollektivavtalsanslutning, att respektera regleringar, att bedriva verksamhet enligt god taxitradition, och att hålla armlängds avstånd till företag som Uber och Bolt. Det är så man är seriös, menar Taxi Stockholm.

Taxi Göteborg var det näst sista bolaget som frångick kollektivavtal. De släppte kravet på sina anslutna åkerier som en het potatis när pandemin slog till våren 2020. Nu står Taxi Stockholm ensamt kvar.

Taxi Stockholm

Taxi Stockholm bidrar med en fjärdedel av alla bilar som finns under Taxiförbundets paraply. Ändå är de bara näst störst efter Cabonline, med varumärken som Taxi Kurir och Sverigetaxi.

Förhandlingar pågår. Taxi Stockholm är fortfarande medlemmar i förbundet, men bara till årsskiftet.

Är ni missnöjda med frågorna som förbundet driver?

– Ja, med vilka frågor förbundet har drivit fram till i dag, men jag går inte in på de detaljerna. Vi har jättebra relation med förbundets styrelse, oavsett om vi beslutar oss för att vara kvar eller inte. Vi är formellt kvar fram till 31 december. Vi diskuterar vilka frågor som är viktiga att driva för framtiden, säger styrelseordföranden Dimitrios Nikopoulos.

Han är noga med att understryka att han bryr sig om hela taxibranschen:

– Då pratar vi inte om vad Taxi Stockholm ska prioritera, utan frågor som är av yttersta vikt för att taxin ska finnas kvar i framtiden. Även om vi är baserade i Stockholm så pratar vi om hela Sverige.

– Snart finns det över huvud taget ingen seriös taxiverksamhet där, som tar hand om gamla, barn och så vidare. Det är stora frågor. Det handlar om upphandlingar och annat. Det är de frågorna vi ska driva.

Nikopoulos vill se en förändring i hur upphandlingarna går till, och att det ska betyda något om ett företag har kollektivavtal. Det är inte bara lägsta pris som ska spela roll.

Appbolag som Uber och Bolt har tagit sig in på marknaden med låga priser. Chaufförerna äger sina egna bilar och tar uppdrag till låga priser, jämfört med de flesta etablerade taxibolag.

Prispress är inget nytt i branschen och det är inte så att alla har tyckt som Taxi Stockholm innan Uber och Bolt dök upp. Men Uber och Bolt gör det bättre, och många inser, eller anser, att de måste anpassa sig eller försvinna. Det är den inställningen som i dag råder på Svenska taxiförbundet.

Det är en dragkamp om vilken väg förbundet ska gå, och Dimitrios Nikopoulos och Taxi Stockholm verkar stå ensamma kvar vid sin ände av repet.

Kraften verkar tryta och hotet att lämna förbundet är det sista vapnet de har kvar. Nikopoulos menar att de inte kan vara kvar om de är det enda stora bolaget med kollektivavtal.

Taxiförbundet

– Frågan om Taxi Stockholms utträde kan jag inte kommentera närmare, säger förbundsdirektören Bawer Coskun, och förklarar att det är en fråga mellan förbundets styrelse och Taxi Stockholm.

Coskun har själv en bakgrund i Taxi Stockholm, men i dag är han den som driver förbundets frågor. På det sättet representerar han den andra positionen i konflikten, men han kör knappast sitt eget race. Det han gör och tror på har stöd bland medlemmar, även om det är oklart hur starkt det är.

– Vi inser att det finns en ny verklighet – en helt ny bransch som har växt fram. Hälften av branschen står utanför stora beställningscentraler. Det är fribilar som är organiserade under appbolagens paraplyer. Det är en annan affärsmodell, förklarar Coskun.

Han menar att förbundet inte kan stänga ute bolag från en branschorganisation, och trycker på att Taxiförbundet företräder hela branschen.

– Att ha en dialog med dem betyder inte att vi tvättar buken på dem. Vi vill att alla ska rätta sig efter svenska spelregler. Så länge de är tillståndspliktiga och sköter sina förpliktelser mot Skatteverket och våra myndigheter. Vi är ingen övermyndighet som ska överpröva sånt.

Ta in dem i värmen, är Bawer Coskuns melodi, snarare än att bekämpa dem. Han beskriver sin filosofi med hjälp av flygbolaget Norwegian:

– De kanske hade en annorlunda affärsmodell jämfört med SAS men de sköter sig och följer lagar och regler. Att arbeta för att nya aktörer kommer in i ett branschförbund och se till att de följer de branschetiska reglerna skulle jag inte säga är kontroversiellt utan snarare något som bidrar till att branschen utvecklas i en sund riktning.

Ryktet

Som sagt, Taxi Stockholm vill ha en seriös bransch där förbundet arbetar för kollektivavtal, och en upphandlingsmodell som tar hänsyn till om taxiföretag har kollektivavtal eller inte. Man ser Uber och Bolt som ett hot, och vill att förbundet ska ta avstånd från deras affärsmodell.

Om förbundet då tar in en ny, stor medlem som inte tycker likadant så försvagar det Taxi Stockholms position ännu mer. Det kan vara på väg att hända, och det handlar om det stora färdtjänstföretaget Samtrans. Ett rykte säger att Samtrans anlitat Bolt som underentreprenör.

– Samtrans har bara upphandlad trafik, och de anlitar underleverantörer. Då har man på test låtit sina åkerier köra Bolt-körningar, i något pilotprojekt, eller vad det var. Sen vet vi inte så mycket mer om det. Sen är det mycket rykten som går, säger Bawer Coskun.

Samtrans håller alltså inte armlängds avstånd till Bolt, vilket går emot Taxi Stockholms intressen. Bawer Coskun fortsätter:

– Taxiförbundet för dialog med Samtrans, som eventuellt inträder som medlem. En stor potentiell medlem. Väldigt seriöst. Det är ett väldigt framgångsrikt bolag.

Samtrans är seriöst, menar Bawer Coskun. Han förtydligar vad han tycker om ryktet:

– Och då förekommer det rykten att de anlitar Bolt-chaufförer som underleverantörer. Typ så. Men det är bara lösa rykten. Det är inget som vi har fått verifierat och det är inget som Samtrans själva står för. Då har den diskussionen gått. Jag tycker att det är olyckligt.

Dimitrios Nikopoulos på Taxi Stockholm tycker däremot inte att Samtrans är seriöst.

De här ryktet om att Samtrans anlitar appbolag som Bolt. Är det något som ni har reagerat på?

– Vi reagerar på allt som våra kolleger gör, där vi inte ser en seriositet. Det handlar om att vinna upphandlingar och vem man anlitar. Det är en diskussion som vi måste gå till botten med, säger Nikopoulos.

Är det något som går ut över chaufförerna?

– Förarna tvingas till sämre villkor. Plattformsbolagen som har kommit till vårat kära land. Det går inte att leva på de priserna.

– Sen är det inte konsumentens fel. Om mjölken kostar en krona kommer du också att köpa mjölk för en krona. Vem står för välfärden, det är det viktigaste.

Han säger också att han faktiskt skulle välkomna Uber och Bolt in i Taxiförbundet, men det visar sig vara ett hypotetiskt påstående.

Men varför skulle du välkomna dem?

– Då skulle de bli seriös taxi. Vi välkomnar alla bolag som bedriver samma verksamhet som oss. Det måste ju vara konkurrens på lika villkor. Men de vill inte vara en taxiverksamhet. Jag vet inte exakt vad de vill egentligen.

Dimitrios Nikopoulos har riktat kritik mot de frågor förbundet driver, och han får därför frågan om kritiken är direkt kopplad till Bawer Coskun:

– Vi lägger oss inte i inre angelägenheter. Det är inte vi som anställer en förbundsdirektör. Det gör förbundets styrelse.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Peter är reporter på Morgonposten.