En ny studie av svenska forskare publicerad i Forensic Sciences Research visar att personer med utländsk bakgrund utgör 67 procent av gärningsmännen i sexuella övergrepp mot barn i Malmö. Studien är den första i sitt slag som gör en noggrannare undersökning av ålder, nationalitet och andra variabler. Trots ett litet urval ligger den ändå i linje med andra undersökningar om invandring och sexualbrott.

Studien går igenom de demografiska variablerna för alla förövare i sexualbrott mot barn i Malmö mellan 2013 och 2018. Man har granskat 18 förövare och 30 offer genom domar och dokument från Skatteverket.

Genomsnittsförövaren var 25 år gammal, singel, med utländsk bakgrund och utbildning till och med gymnasienivå. Gärningen utförs oftast mot ett offer som är 13 år gammal, med penetration och våld. Vanligen är offret inte släkt med förövaren.

Enligt forskarna kan resultaten användas som underlag och hjälp i framtida polisutredningar. Samtidigt har få liknande studier gjorts på området, då intresset från forskarvärlden varit litet.

Studien visar att 67 procent av förövarna hade utländsk bakgrund. Forskarna vill inte dra några slutsatser om överrepresentationen. Men man skriver dock att det överensstämmer med en av artikelförfattarnas tidigare studier på vuxna våldtäktsmän, samma tidsperiod och i samma område.

Det finns även andra studier på sexualbrott som visar en överrepresentation av män med utländsk härkomst. Det gäller nästan samtliga kategorier av sexualbrott.

Tidigare studier och jämförelser

Joakim P Jonasson gjorde en omfattande undersökning av samtliga fällande domar i sexualbrottsmål, 2012 till 2017. Där framkom att män med utländsk bakgrund stod för 84 procent av alla grova våldtäkter. Två av tre grova våldtäkter begicks av asylsökande eller män som fått uppehållstillstånd. 90 procent av alla gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst.

SVT:s Uppdrag granskning gjorde en kartläggning av våldtäktsdömda 2018 och fem år bakåt. Av 843 gärningsmän var 58 procent födda utomlands. Hur många ytterligare som hade utlandsfödda föräldrar framgick inte.

Brå kom 2021 med en rapport om personer misstänkta för brott med inrikes respektive utländsk bakgrund. Det var den första i sitt slag sedan 2005. Där framgick att både utrikes födda personer och inrikes födda personer med två utrikesfödda föräldrar var grovt överrepresenterade i sexualbrott, som våldtäkt.

Forskarna i den nya studien skriver att Brå visserligen ger en del information, men att det saknas variabler som behövs för att förstå demografin bättre. Man skriver också att det inte gjorts någon undersökning som jämför Sveriges större städer vad gäller sexualbrott mot barn. Statistik från Brå som citeras i studien gör ingen skillnad på om offren är barn eller vuxna.

Även om forskarna själva inte vill dra vidare slutsatser kan man ändå placera in studien i ett mönster av överrepresentation av personer med utländsk bakgrund.

Tillvägagångssätt och andra detaljer kan skilja sig avsevärt mellan sexualbrott mot vuxna jämfört med mot barn.

Men mönstret bryts ändå bara av en kategori, som Jonasson lyfter i sin undersökning. Svenska män är starkt överrepresenterade i barnpornografibrott, sexuell posering och köp sexuell handling av barn.

I övrigt är sexualbrott i praktiken starkt påverkat av invandringen till Sverige. Och fler studier behövs för att förklara sambanden ytterligare.

Studien finns att läsa här.

 

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.