Arla skulle bli klimatneutralt. I mars 2019 annonserade företaget att det skulle ta 25 år. Redan hösten samma år hade deras eko-produkter nått målet. Eller var det en lögn?

En stor etikett med budskapet “Netto noll klimatavtryck” trycktes på förpackningarna. Konsumenterna fick veta att alla ekologiska produkter med varumärket Arla-kon var klimatneutrala.

Protesterna lät inte vänta på sig från dem som menade att marknadsföringen var falsk. Konkurrenten Oatly, som tillverkar havrebaserade alternativ till mejeriprodukter, sparkade bakut. Konsumenter reagerade också. Bara under oktober månad fick Konsumentverket in 98 anmälningar som anklagade Arla för vilseledande marknadsföring.

Arla menade sig ha rätt. Det klimatkompenserade på alla upptänkliga sätt. Med förnybar energi, trädplantering, bevarande av skog och återvinning av gödsel i småskaliga biogasanläggningar.

Konsumentverket började tugga i sig ärendet, och drygt två år senare hade myndigheten idisslat färdigt. I november 2021 stämde Konsumentombudsmannen (KO) Arla för marknadsföringen. Utgångspunkten var att produktion av mejeriprodukter belastar miljön genom utsläpp av koldioxid, metan och lustgas.

“KO tycker förstås att det är bra om företag kan minska sin klimatpåverkan. Men det är viktigt att konsumenterna får tydlig och korrekt information att basera sina val på. Otydliga miljöpåståenden räddar inte klimatet” uttalade sig processrådet Ida Nyström i KO:s pressmeddelande.

Rättegången i Patent- och marknadsdomstolen inleds i dag den 21 november.

Forskare har varnat för att ekologisk odling har ett större klimatavtryck än konventionell odling, då större ytor måste tas i anspråk för att producera samma mängd mat. En studie från 2018 av bland annat docenten på Chalmers Stefan Wirsenius kom fram till att odling av ekologiskt vete släpper ut 70 procent mer koldioxid.

Ärlighet varar längst?

Arla höll envist fast vid sin slogan till i våras. Då försvann “Netto noll klimatavtryck” från ekoprodukterna.

När kampanjen fortfarande pågick så stod det på Arlas hemsida att man ville hjälpa naturen på traven med att binda så mycket koldioxid som möjligt, och bidra till ett bättre klimat, mer natur och renare luft och vatten.

Nu säger Arla att företaget inte bara ska sluta med kampanjen. Det ska sluta klimatkompensera sina produkter. Företagets hållbarhetschef Victoria Olsson berättar rakt upp och ned att det handlar om pengar:

– Vi fasar ut klimatkompensationen, i och med att vi fasar ut budskapen, säger hon i en intervju med Sveriges Radio, och fortsätter:

– Vi behöver kunna skapa lönsamhet över de hållbarhetsinitiativ vi gör. Om vi inte kan prata nånstans om den här klimatkompensationen, så ser vi att vi kan inte motivera att fortsätta det.

Minskad efterfrågan på ekologiskt

Av den Ekologiska årsrapporten (som görs i samarbete mellan Ekologiska lantbrukarna, Ekomatcentrum och Organic Sweden) för 2021 framgår att försäljningen av ekologisk mat tappade i försäljning ute i handeln för andra året i rad. För 2021 var minskningen 5,4 procent, eller 1,1 miljarder kronor. Samtidigt ökade försäljningen till restauranger och offentlig sektor.

Även sammantaget minskade försäljningen – för första gången på 17 år – med en halv procent, eller 160 miljoner kronor. Ekologiska varor stod för 8,9 procent av den totala livsmedelsförsäljningen 2021.

Omkring en femtedel av Sveriges jordbruksareal brukas ekologiskt. Arealen har minskat något de senaste två åren.

Det är inte helt klart varför försäljningen har minskat. Ekologiska årsrapporten spekulerar i att det kan bero på att utbudet av ekologiska produkter över tid har minskat och att handeln har haft färre kampanjer och informerat mindre om ekologiskt de senaste åren.

Ekologiska stockholmare

– Ekoprodukterna är de som tar styrk först under ett inflationsår. Eftersom de fortfarande ligger lite högre i pris generellt sett, än icke-ekoprodukter, säger Icahandlaren Thomas Bonli i Sölvesborg.

Det har sagts av många i år att konsumenterna tittar mer på priset. Bonli understryker att kampanjvaror ökar i försäljning:

– Vi marknadsför produkter där vi försöker vara lite billigare i en konkurrenssituation. Då kommer inte lika mycket ekoprodukter med i marknadsföringsprogrammen heller. För att de är dyrare. Det är inte lika attraktivt.

Försäljningen av ekologiska varor verkar ha minskat något de senaste åren?

– Det kanske det gjort generellt. För vår del där både vårt utbud och vår efterfrågan från kunden har varit lägre än i storstadsregionerna, så har vi snarare på de sista åren börjat komma i kapp. Så för vår del har det väl ändå ökat de sista åren. Men det är från en lägre nivå. Det skiftar beroende på var man befinner sig i landet.

Är julen en ekoperiod? Säljer ni många ekogrisar?

– Vi kommer att erbjuda ekoprodukter bland julvarorna också, men det är inte de som är efterfrågade. Inte här i Sölvesborg. Men vi kommer ha det till de som vill.

Har det aldrig varit efterfrågan?

– Nej, det har väl aldrig riktigt varit det. Konsumtionen ser lite annorlunda ut på mindre orter kontra större orter.

En koll på Kungsholmen i storstaden Stockholm visar att det nog är som Thomas Bonli säger. Där säljer ekoprodukter fortfarande bra.

– Vi har fått bättre erbjudanden från våra leverantörer på ekologiska varor, speciellt på frukt och grönt. Då har vi kunnat lyfta ut det och erbjuda ett bättre pris. Det har verkligen ökat mot tidigare, säger Therese Sandberg, butikschef på Coop Rådhuset

Har ni kunder i stadsdelen som vill ha mer ekologiskt?

– Ja, många efterfrågar det just i vår butik, men det är olika och kan slå olika beroende på butikens läge och kundunderlaget. Det kan verkligen skilja sig.

Julen sticker inte ut åt något håll just för ekoprodukter, menar Sandberg. Det är de som alltid köper ekologiskt som väljer de ekologiska alternativen.

Planerar du att vara försiktig med stora inköp inför jul?

– Nej, vi har alltid ett ekologiskt alternativ till en konventionell produkt. Sen så vet man av erfarenhet att ekologiska julskinkor säljer bättre än vanliga. Så man anpassar inköpen efter vad som sålt tidigare år, förklarar Sandberg

Så ekogrisen är en storsäljare?

– Ja, verkligen. Och ofta brukar Änglamark få bäst-i-test när det är sånt där julskinke-test. Men det vet man inte i förväg.

Var ligger ekogrisen i pris jämfört med den vanliga?

– Den brukar ligga en bra bit över den vanliga skinkan.

Avatar photo
Peter är reporter på Morgonposten.