Den 14 november 2022 kom Socialdemokraternas Vapenlagsutredning SOU 2022:62

Den kom till för att anpassa Sveriges vapenlagstiftning till EU:s vapendirektiv från 2017, vilkens tillkomst har en intressant historia i sig.

Ändringarna till EU:s vapendirektiv sågs först i moderaternas vapenlagsutredning från 2013 – kallad Dorisutredningen, efter polischef Doris Högne Rydheim som ledde den. Hon var känd för att ha uttalat en önskan om att förbjuda flera skyttesporter.

Jag har fortfarande kvar mejl från 2013 där Morgan Johansson ironiskt nog kritiserar den utredningen. Faktum är att den fick så mycket kritik att den inte ens lades fram för riksdagen. Då började Cecilia Malmström (L) istället i skymundan förbereda ett förslag till ändring av EU:s vapendirektiv baserat på Dorisutredningen. Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för handelsfrågor, utredde alltså hur man i praktiken kunde förbjuda civilt innehav av skjutvapen under förevändningen att det skulle reglera handel inom EU.

Endast några dagar efter Bataclanmassakern i Frankrike 2015 presenterades förslaget. Frankrike lade all sin politiska tyngd inom EU bakom det för att projicera handlingskraft under det dåvarande krisläget. Låt aldrig en bra tragedi gå till spillo.

Det nya vapendirektivet sades skydda oss från terrorister. Att inget terrordåd som hänt innan eller efter förslaget skulle påverkas av regleringarna brydde man sig inte om.

Mycket senare ändrade man historien till att röra sig om handel, men innehållet var detsamma.

EU:s regler om subsidiaritetsprövning (EU får inte reglera saker som bäst regleras i medlemsstaterna) och konsekvensanalys ignorerades och efter många vändor, varav den märkligaste var när svenska polisen  i EU bröt sitt mandat från riksdagen och lät sina representanter rösta för direktivets dumheter, därmed röstades det igenom 2017 i sin nuvarande form. Lyckligtvis blev det nedbantat rejält från ursprungsförslaget och hade inbyggda undantag medlemsstaterna kunde utnyttja.

Det bör påpekas att Moderaterna via Anna Maria Corazza Bildt, Carl Bildts fru, röstade ja till direktivet.

Så hur ser då förslagen ut som Socialdemokraternas utredare nu presenterar?

Utredningen är på drygt 350 sidor så jag berör de punkter som påverkar vapenägare mest om de blir lag.

Till skillnad från tidigare förslag är regleringen av vapenmagasin som föreslås mild – men ändå en överimplementering. Har du licens för ett skjutvapen kan du äga och köpa magasin för det vapnet oavsett storlek. Samma som vad som gäller för ljuddämpare i dag.

Det kan tyckas logiskt och som en inte så hård reglering, men innebär samma problem som för ljuddämpare.

Har du magasin eller ljuddämpare som inte passar ditt vapen av någon anledning så begår du vapenbrott. Detta för en sak som knappt går att definiera och är busenkel att tillverka själv.

BUSENKEL KONSTRUKTION. Många magasin innehåller bara ett fåtal delar varav flera är enkla att tillverka själv

Samma om du har en del av ett magasin. Vilket inkluderar fjädrar. De har alltså kriminaliserat innehav av fjädrar. Samma gäller små lådor som en polis kan få för sig att ammunition kan läggas i.

Ingen definition av magasin finns nämnd och utredningen själv medger att det inte är praktiskt möjligt att göra en sådan.

Ändring jag hade föredragit är förslaget Erik Lakomaa kom med i Dagens Juridik redan 2020, som går ut på att personen har rätt att använda magasin till vapen, inte att det är knutet till vapnet. Det skulle undvika många av problemen och faktiskt varit den miniimplementering som riksdagen begärt och som utredningsdirektivet specificerat.

Resten är inte lika dramatiskt vad jag sett än.

“Läskiga vapen” kommer få viss reglering. Det handlar mestadels om vissa halvautomatiska gevär som kommer få lite hårdare krav på sig för licens. Ett års medlemskap i skytteförening innan man kan få licens för AR-15 exempelvis, kravet var sex månader innan. I stort kräver skytteförbunden mer av individen redan i dag än vad som kommer regleras i lag.

Vapenmäklare kommer regleras. Vilket är intressant för konceptet existerar enbart som tankeexperiment. Det existerar inget som kan kallas vapenmäklare, endast vapenhandlare och de är redan kraftigt reglerade.

Nekas någon en licens på exempelvis en AR-15 så kommer detta meddelas övriga polismyndigheter i Europa och rent generellt kommer informationsutbytet ökas. Vilket är ett stort problem i sig då jag exempelvis inte litar på att Bulgariens poliser håller mina uppgifter hemliga.

I övrigt, vad jag kan se nu, har vi redan restriktivare lagar än vad EU begär av oss.

Teorin bakom varför det blev så här krystat vad gäller magasin är att utfallet av valet ändrade hur utredningen presenterades, och de inte hade tid för något utförligare. Hade förra regeringen vunnit skulle det troligtvis ha varit mer restriktiva förslag som lades fram. Nu gillade man läget och försöker med det man tror sig kunna få igenom.

För att återgå till magasinfrågan: samma magasin kan innehålla tio patroner eller många fler beroende på kalibern. Det kan passa både vapen man har och inte har licens på, i olika kalibrar och olika funktionsprinciper. Det kan passa en pistol, repeter, halvautomat och kulspruta. Som alla har olika nivåer av restriktivitet för ägande.

Ett magasin som ovan går att skriva ut på en 3D-skrivare och vipps har du ett vapenbrott som består av en plastlåda.

Faktum är att airsoft, replikavapen som skjuter ofarliga 6 millimeter stora plastkulor, har magasin som beroende på hur man ser det, skulle vara olagliga nu. Själva magasinkroppen för airsoft går i vissa fall att använda för riktiga vapen.

Det är helt enkelt omöjligt att ha en lag som är skriven på det här sättet. Men det är förmodligen målet. Staten har en förkärlek för gummibandslagar som det går att sträcka ut definitionen av för att lagföra vem man vill, när man vill.

Nu är det upp till nuvarande regering att uppfylla sina vallöften på det här området.

För mig är det en enkel vinst för dem att uppfylla önskemålen från Sveriges vapenägare när de backat på så många andra områden, vapenägarna utgör faktiskt tolv procent av väljarkåren så det är ingen liten grupp.

Kommer M, KD och L uppfylla sina löften, eller kommer de fortsätta i gamla spår och försöka förbjuda så mycket de kan?

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Morgonpostens kolumnist för jakt och sportskytte.