I oktober uppdagades det att Kina driver en inofficiell polisstation på ett hotell i Stockholm. Enligt kinesiska ambassaden är det ett felaktigt påstående, det handlar om ett servicecenter, där man till exempel kan förnya sitt körkort. Men polisstationerna används som central för påtryckningar mot utlandsboende kineser. Ofta under förevändningen att de deltar i telefonbedrägerier. Men även journalister och andra som kritiserar regimen i Peking är under uppsikt.

En hotellchef säger till SVT att det enbart förekommer hotellverksamhet i fastigheten. Men att det inte är någon hemlighet att den ägs av en kinesisk familj. Det går att boka rum på alla våningar utom den fjärde. Där håller man fortfarande på att ställa i ordning, enligt personalen.

Det är Spanien-baserade organisationen Safeguard Defenders som avslöjar att det finns ett 54l liknande polisstationer i 30 länder runt om i världen. Stationen i Stockholm fungerar mer som en informell polisstation. Ett nätverk av personer utför uppgifter åt säkerhetsbyrån i Kina, på svensk mark. Säpo bekräftar att man har kännedom om sådana kinesiska poliskontor.

Poliskontoren, som finns i ett stort antal länder, marknadsförs som ‘servicestationer’ (klicka på bilden för att se hela listan!)

Ett bevis för att det rör sig om en polisstation och inte ett servicecenter är ett anställningsavtal. En person har fått en tjänst som ”föreståndare för Servicecentrum Stockholm under Qingtians Polisstationer för utlandskineser under en period om tre år”. Avtalet är signerat av departementschefen på polisen i Qingtian 2018, skriver TT.

I Safeguard Defenders rapport framgår det att Kina har haft ett ökande problem med kineser som lurar människor via telefonbedrägerier. Man har bara perioden april 2021 till juli 2022 förmått hela 230 000 kineser att återvända till hemlandet. Det sker ofta genom påtryckningar, som att ta den misstänkte bedragarens barn ur skolan i Kina. Men också påtryckningar mot andra släktingar och familjemedlemmar.

Nio länder pekas ut speciellt av kinesiska myndigheter och kinesiska medborgare får endast vistas där med godkända skäl.

Det är här polisstationerna kommer in i bilden, som nav i kinesiska myndigheters operationer i andra länder. Verksamheten bryter mot internationell lag och överenskommet samarbete på det juridiska planet mellan Kina och andra länder. Dessutom bryter man ofta mot tredje lands territoriella suveränitet.

I Kanada har polisen startat en utredning mot den illegala kinesiska polisverksamheten i landet, rapporterar AFP. I landet finns tre kinesiska poliskontor. Även i Nederländerna har en formell polisutredning startats och de lokala kinesiska poliskontoren har beordrats stängas omedelbart. Två stationer finns i landet, i Amsterdam och Rotterdam.

Det rör sig som väntat inte bara om personer som sysslar med telefonbedrägeri som tvingas återvända. Sheng Xue är journalist och aktivist för mänskliga rättigheter som flyttade från Kina till Kanada 1989. Han har nu utsatts för påtryckningar från den lokala ”polisen” som har kontor bara några kilometer från hans hem. Var ska jag nu fly, frågar sig Sheng.

I Myanmar har upp till 80 000 kineser känt sig tvingade att återvända till Kina, under nämna period från april i fjol till juli i 2022. För dessa skedde följande påtryckningar (utan att någon av de misstänkta utlandsboendes har dömts för något brott).

  • Deras äkta hälft, föräldrar och barn skulle bli av med sjukförsäkring och bidrag till mediciner.
  • Barnen skulle utestängas från skolor om inte föräldrarna visade sig personligen, båda två, inför registrering vid skolstart.
  • Andra i den nära familjen förhindras från att gå med i kommunistpartiet eller militären, från att kvalificera sig för tjänster inom offentlig sektor eller statsägda företag.
  • Fastigheter köpta för ”illegala pengar” konfiskeras och personer boendes där vräks.

Dessa typer av påtryckningar har skett främst i nio specifika länder där telefonbedrägerierna ska utgått från. Turkiet, Förenade Arabemiraten, Myanmar, Thailand, Malaysia, Laos, Kambodja, Filippinerna och Indonesien.

Avatar photo
Filip är reporter på Morgonposten.