Laholm drabbas av lågkonjunkturen. 35 miljoner ska skäras i kommunens budget. Samtidigt höjer politikerna sina löner med 15 procent.

Det blev en stor nyhet när politikerna i Norrtälje beslutade att chockhöja sina löner. Höjningen för kommunstyrelsens ordförande skulle bli 23 000 kronor i månaden. Den vice ordföranden Staffan Tjörnhammar (M) blev rikskänd när han i en intervju behövde 26 sekunders betänketid innan han förklarade att allt handlar om prioriteringar.

I sydhalländska Laholm har kommunfullmäktige beslutat att höja lönen för kommunstyrelsens ordförande med 9 000 kronor, från 62 200 kronor till 71 500 kronor i månaden. En 15-procentig höjning, samtidigt som kommunen måste spara 35 miljoner. Deltidspolitikernas arvoden höjs också med 15 procent.

I Norrtälje backade politikerna men det har de ännu inte gjort i Laholm.

Under mandatperioden som varit har centerpartisten Erling Cronqvist varit ordförande i kommunstyrelsen – en underbetald sådan enligt kollegernas beslut i kommunfullmäktige. Han är nöjd med lönen han haft, men samtidigt försvarar han höjningen som tillfaller hans efterträdare:

– Nej, jag har aldrig klagat på lönen. Jag tycker den är bra. Det är inte det det handlar om, utan det är ansvaret, där man alltid är i tjänst i princip. Och i förhållande till alla tjänstemän man ska leda.

Röster har höjts för att pausa lönehöjningen, men du har sagt att inte tror någon tar ett jobb där lönen dras ned?

– Nu vet man spelreglerna, och den som accepterar uppdraget efter mig vet spelreglerna och hur han ska fundera utifrån sitt eget jobb. Att då plötsligt säga att det blir ingenting, det tror jag väldigt få skulle acceptera.

Posten som kommunstyrelsens ordförande kommer att tillfalla Moderaterna, men fortfarande är det inte klart vilken moderat det blir. Det pågår en maktkamp inom partiet där veteranen Roland Norrman och utmanaren Eric Semb slåss om vem som ska leda kommunen de närmaste fyra åren. Om maktkampen hade inträffat utan löneförhöjningen kan man bara spekulera i.

När det gäller nedskärningarna i kommunen hänvisar du till kriget i Ukraina, konjunkturen och inflationen, och nu måste ni spara 35 miljoner. Varför kan man inte använda samma resonemang för att skära i politikerlönerna?

– Skulle man ha samma resonemang för att skära i anställdas löner? Det skulle aldrig facket gå med på, menar Cronqvist.

Fackförbundet Kommunal (tillsammans med övriga LO-förbund) tar i från tårna i årets valrörelse och kräver 4,4 procents löneökning som kompensation för inflationen. Samtidigt fortsätter de sin kampanj för att medlemmarna ska få ergonomiska arbetsskor från sina arbetsgivare.

Tjänstemännens löner

Erling Cronqvist har tidigare uttalat sig om att politikernas löner borde närma sig de högsta tjänstemännens.

Hur har löneutvecklingen sett ut för tjänstemännen i Laholm?

– Ja, det har jag inte i huvudet. Ibland när man anställer en ny förvaltningschef så hoppar man upp ett hack. Det är ofta så i kommunal verksamhet om man byter jobb.

Du har suttit i fyra år denna gång. Har du något hum om hur lönesättningen varit i år jämfört med de första anställningarna?

– Den enda jag anställer är kommunchefen, och där ligger lönen i dag på 101 000 eller 102 000 kronor.

Men vem har höjt tjänstemännens löner?

– När det gäller kommunchefen så är det jag tillsammans med mina kommunalrådskolleger som sätter lönen, och där har jag ett medarbetarsamtal varje år. Sedan sätter kommunchefen lönerna för förvaltningscheferna.

Kan man säga att ni höjer tjänstemännens löner, och så vill ni sedan komma i fatt dem?

– Nej, det kan man definitivt inte göra. Vi lever i en öppen marknad och slåss för att försöka få kompetent folk med näringslivet och andra kommuner runt omkring. Jag vill bestämt hävda att våra löner på chefssidan definitivt inte sticker ut jämfört med grannkommunerna.

Politikerns roll

I Laholm togs beslutet att höja lönerna för ett år sedan. Då visste ingen hur valet skulle gå och partierna hade inte spikat sina listor och nomineringar. Ingen höjde sin egen lön, bara sina ännu ej utsedda kollegers.

Varför blir man politiker?

– För att man vill vara delaktig i samhällsprocessen och göra nånting bättre, kanske.

Samtidigt är du som politiker förtroendevald, och en ledare. Du är ledare för invånarna i kommunen. Har invånarna reagerat på lönehöjningen?

– Det var ett år sedan beslutet togs, och först nu har det varit lite diskussioner. Jag tror det började med det som hände i Norrtälje. Där gick de in och höjde efter valet, som jag fattar det. Det blir ju oerhört märkligt, för då sitter man definitivt och höjer sina egna löner, säger Erling Cronqvist.

Så du kan inte se att det skulle vara ett gott ledarskap att gå före och pausa lönehöjningen i den konjunktur vi befinner oss i?

– Det får ju den svara på som … Ska det göra någonting så är det fullmäktige i så fall som får gå in och säga att man ska antingen pausa, eller göra nånting annat. Jag är inte delaktig där längre.

Avatar photo
Peter är reporter på Morgonposten.