Karlskrona försöker vända blad. Kommunens förra integrationsprojekt Panncentralen blev till ett skandalprojekt. Dags för något nytt, och in träder organisationen Fryshuset. Den nya politiska koalitionen har inte hunnit tillträda, och redan träter partierna om finansieringen av det nya projektet.

Karlskrona är Sveriges näst mest segregerade kommun efter Trollhättan, om man får tro Hyresgästföreningen. Fryshusets verksamhet planeras i det som kallas Mellanstaden, som omfattar miljonprogramsområdet Kungsmarken med omgivande stadsdelar.

Kommunen ska betala 1,5 miljoner kronor om året till Fryshuset och stå för hyra av en lokal. Lokalfrågan är inte löst och det är oklart när verksamheten kan starta. Ändå ska Fryshuset nu få 1,5 miljoner kronor. För årets tre sista månader.

Panncentralen-skandalen

Kommunen finansierade tidigare Folkets hus-föreningen Panncentralen, men det gick från ett integrationsprojekt till ett skandalprojekt. Efter en omfattande granskning av SVT Blekinge uppdagades många oegentligheter.

Panncentralen fick bidrag från både kommunen och myndigheten Boverket. Finansiering beviljades till projekt som aldrig blev av och redovisningarna stämde inte med årsboksluten.

Till en början ledde avslöjandena till att anställda stängdes av och att ordföranden och hela styrelsen avgick.

Mest uppmärksamhet fick avslöjandet att två ledare lurat den funktionshindrade besökaren Ida Haglö på hundratusentals kronor av hennes besparingar. Hon betalade allt från cigarettinköp till bilköp och Thailandsresor.

En av ledarna, Senaid Beganovic, åtalades och dömdes i april av Blekinge tingsrätt för grovt ocker till villkorlig dom och dagsböter, och till att betala tillbaka 327 000 kronor. Domen överklagades och den rättegången pågår just nu i hovrätten.

Kommunen begärde till slut tillbaka pengar från Panncentralen och föreningen gick i konkurs i april 2021. Sedan dess saknas integrationsprojekt i Karlskrona.

– Det krävs ganska mycket för att jobba med den här typen av verksamhet i den här typen av område, säger avgående kommunalrådet Magnus Larsson (C).

Vad gick fel med Panncentralen?

– De fick för få människor och föreningar att engagera sig ideellt. De levde på projektpengar och anställd personal. Det gick inte ihop till slut. De jagade projekt på projekt och gjorde inte det man sagt att man skulle göra i verksamheten utan pengarna gick till löner. Till slut brast bubblan.

Fryshuset

Kommunen betalar nu ut 1,5 miljoner till Fryshuset, innan verksamheten ens kommit igång. Det finns ännu inte någon lokal för verksamheten, vilket är kommunens uppgift att lösa. Fryshusets verksamhet ska till att börja med pågå i tre år och kommunen ska betala för tre år, så det är inte några extra pengar som betalas ut. Det handlar snarare om en förskottsbetalning.

Men i en kommun där pengar försvunnit i integrationsprojekt som inte uppfyllt vad de lovat och där ledare dömts för att ha lurat funktionshindrade, väcker det reaktioner.

Moderaterna har väckt liv i den kritik de hade innan avtalet tecknades, och undrar vad som förväntas av kommunen, och vad kostnaden för lokalhyran kommer att bli. De ska nu styra tillsammans med projektets varmaste anhängare Liberalerna, som gjorde den nya koalitionen möjlig när de övergav Socialdemokraterna och Magnus Larssons Centerparti.

Har ni gjort en grundligare undersökning nu, av Fryshuset?

– Vi tittade på dem runt 2016 när vi började med ett socialt projekt att lyfta barn och unga i Karlskrona. Vi tyckte att det var ganska mycket pengar och valde att satsa på en annan modell med föreningar och med Folkets hus i stället. Det höll ju inte riktigt, säger Magnus Larsson.

Vilken insyn får ni med det nya avtalet?

– Det är lite mer än jag vågar säga. Det beror lite på vad man skriver in. Från kommunens sida vill man ju ha en nära insyn och kunna följa verksamheten och se att den fungerar som det är tänkt.

– Det ska ju omprövas med jämna mellanrum och är man inte nöjda med varandras insatser så får man gå skilda håll.

Kommer det att vara en bättre uppföljning än tidigare?

– Det krävs ett större kommunalt engagemang för att få det att fungera, det är också en erfarenhet vi kan se från tidigare. Vi hoppas också att Fryshuset kan ta till vara på föreningarnas möjligheter och potential. De har ju sagt att de är intresserade av att samverka med föreningslivet.

Hade ni bråttom med att få till avtalet?

– Det har ju blivit ett vakum sedan Panncentralen la ner sin verksamhet. Fritidsgård och skola finns ju där, men vi har sett ett behov av en bredare verksamhet i det här området. Vi vill ju jobba förebyggande för att trygga områden och ge barn och unga en bra start. Så det är förmodligen väl investerade pengar, menar Magnus Larsson.

Men har ni skyndat fram beslutet?

– Det hade varit önskvärt om det beslutats långt tidigare, men jag vet inte exakt varför det inte gjorts. Vi har ju haft det i budgeten ganska länge och inriktningen har varit klar. Man har haft diskussioner med Fryshuset en längre tid och kanske inte haft tid att knyta ihop det.

Den nya Karlskrona-alliansen

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har styrt kommunen den gångna mandatperioden.

Nu väljer Liberalerna att byta lekkamrater. Karlskrona ska de närmaste fyra åren styras av koalitionen M, L, KD och SD, i vad de kallar för Karlskrona-alliansen.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Peter är reporter på Morgonposten.