Ulf Kristersson har presenterat sina ministrar. Både Ebba Busch och Johan Perhrson tar plats. Liberalen Lotta Edholm får en ministerpost. Och förre Luf-ordföranden Romina Pourmokhtari blir den yngste ministern någonsin. Det meddelas klockan 09.30 i riksdagen. Nu följer det formella regeringsskiftet vid en konselj med kung Carl XVI Gustaf på slottet klockan 13.00.

Kristersson läste upp sin regeringsförklaring inför riksdagen. Han presenterade sedan samtliga ministrar i den nya regeringen.

Ministrarna

EU-minister Jessica Rosvall

Justitieminister Gunnar Strömmer

Migrationsminister Maria Malmer Steenergard

Utrikesminister Tobias Billström

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell

Försvarsminister Pål Jonson

Minister för civilt försvar Carl Oskar Bohlin

Socialminister Jakob Forssmed

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall

Äldreminister Anna Tenje

Finansminister Elisabeth Svantesson

Finansmarknadsminister Niklas Wykman

Civilminister Erik Slottner

Utbildningsminister Mats Persson

Skolminister Lotta Edholm

Energi- och näringsminister Ebba Busch

Klimat- och miljöminister Romina Pormoukhtari

Kulturminister Parisa Liljestrand

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson

Jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg

Landsbygdsminister Peter Kullgren

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Ulf Kristerssons anförande

M, KD och L tillsammans med SD tar ansvar för Sverige. Vi samarbetar också med andra partier i riksdagen.

Samarbetet lägger grunden för förändring och att lösa stora samhällsproblem. Våra fyra partiet vet att samhället är större än staten. Men staten måste göra sina kärnuppgifter riktigt bra. Inre, yttre säkerhet, social samanhållning måste repareras. Prioritera statens viktigaste uppgifter i en svår tid.

Ett land med parallella kriser. Sverige slog blodigt rekord i dödsskjutningar. Staten ska tillbaka kontrollen, en uppgift av magnitud som gör att många inte tror det är möjligt. Måste ha kraft att ta sig igenom lågkonjunktur samtidigt som el och energipriser skenar. Invandring och dålig integration har lett hundratusentals människor i utanförskap. Sverige måste få rimliga elpriser igen. Ska leda landet in i Nato och rusta försvaret för en säkerhetspolitisk miljö som är svår.

Hoppas att vi som partier och medborgare kan ställa upp för varandra. Frimodigt debattera och göra det som våra vänner i Ukraina just nu inte kan göra. Vi har ett ansvar för det vuxna samtalet, låt oss axla det ansvaret.

Arbetslösheten väntas öka från sju procent. Historiskt hög vid ingången till lågkonjunktur, inflationen på tio procent. Höjda räntor, men regeringen tar ansvar. Ordning och reda i statens finanser. Budgeten får inte vara expansiv. Budgetramverket ligger fast, statsbudgeten kommer tas som en helhet.

Inför på kort sikt ett högkostnadsskydd för hushåll. Kommer sänka drivmedelspriser. Kommer ta helhetsgrepp på arbetsmarknaden, produktivitetskommission kommer tillsättas för att se över ekonomins konkurrenskraft.

Miljörörelse som är ledande för grön energi och omställning. Fri ekonomi och fri företagsamhet är grunden för svenskt välstånd.

Få uppgifter är lika viktiga som att bryta utanförskapet. Stor bidragsreform ska ske. Lägre skatt för låginkomsttagande. Ska inte löna sig leva på bidrag. Inget skapar klassresor som att få sitt första arbete.

Sänkt skatt på pension, kommer efter blocköverskridande samtal. Äldres erfarenhet och kompetens ska tas tillvara bättre.

53 dödsskjutningar hittills i år. Kriminaliteten hotar systemet och ingen politiker har upplevt något liknande. Största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet. Fokus skriftar från gärningsman till brottsoffer och samhällsskydd. Förvaringsdom ska införas. Samlat råd mot grov organiserad brottslighet ska startas på justitiedepartementet. Danska metoder. Ska vara straffbart att delta i kriminella nätverk. Kriminella utlänningar ska utvisas. Tidsbegränsade visitationszoner, avskaffad mängdrabatt, regler om villkorlig frigivning skärps.

Polisens uppdrag renodlar, fler anställda med högre löner. Polistätheten ska minst vara genomsnitt i EU. Kommer ta tid och bli konfliktfyllt. Kommer bli värre innan det blir bättre. Men finns ingen annan väg framåt. Staten måste ta och vinna den här kampen.

Tullen kommer förstärkas. Ungdoms- och äldrerån kommer tas på allvar. Riktig prevention på ett evidensbaserat sätt förebygger brottslighet. Föräldraansvaret ska stärkas. Socialtjänsten ska få besluta om fler direkta insatser.

Anmälningsplikt för skolor för brott som sker där. Kriminalvården ska ta större ansvar för kriminella ungdomar.

Mäns våld mot kvinnor ska tas på allvar. Inga flickor och kvinnor ska anpassa sina liv efter våldsamma och kontrollerande män.

Utanförskap bland barn som är födda här. Bostadssegregation och trångboddhet. Brottslighet, hedersförtryck, kränkningar av barn och ungdomars rättigheter. Aldrig funnits övergripande syn över integration, hur många som kan bo här. Paradigmskifte inom svensk migrationspolitik. Asylrätten upprätthålls, utgångspunkt är skydd.

Förstärkta möjligheter för inre gränskontroller. Skärpta krav för medborgarskap, fler återkallade uppehållstillstånd. Utl. medborgare med bristande vandel ska utvisas.

Rätten till ek. bistånd tas bort om personen är illegalt i landet. Högre krav för bidrag. Enhetlighet och rättssäkerhet ska skärpas. Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring, förbättras för högutbildade utlänningar, som forskare.

Nationellt tiggeriförbud utreds, falska samordningsnummer tas bort.

En regering för alla som anstränger sig och gör rätt för sig. Oavsett bakgrund. När integrationen fungerar blir samhället tolerant och framgångsrikt. Krav på lära sig svenska och egen försörjning för att få medborgarskap.

Obligatorisk språkscreening införs. Insatser för plötsligt försvunna barn stärkt. Kusinäktenskap förbjuds. Fler utvisas för hedersrelaterade brott.

Sex reaktorer har lagts ned, dåligt för näringsliv, klimat och hushållsekonomi. Energisystemet måste återuppbyggas. Ska ha överflöd på fossilfri el. Klimatomställning och säkerhetspolitik. Får ej vara beroende av rysk energi. Ska utöka elproduktion och eventuellt återstarta elproduktion i södra Sverige. Vind, sol och vatten.

100 procent fossilfri el. Ren svensk el, kreditgarantier för nybyggnation av kärnkraft. Förenklade regler. Vattenfall ska planera ny svensk kärnkraft.

Hela Sverige måste leva. Landsbygden också. Reduktionsplikten sänks till EU:s mininivå 2023. Skogen avgörande för biologisk mångfald. Miljöpolitiken ska vara ambitiös. Nettonollutsläpp 2045. Motverka övergödning av Östersjön.

Ryssland har brutit freden i Europa. EU och Nato har uppvisat enighet och beslutsamhet. Kriget i Ukraina främsta uppgiften i utrikespolitiken kommande år. Regeringen för svensk och europeisk utrikespolitik. Kommer aldrig tveka att i handling tillvarata våra vitala intressen. Starkare samarbete med norden och baltstaterna.

Relationen till Kina ska vara förankrad med USA och EU. Deltagande i terroristorganisationer förbjudas. Breda enigheten i Natofrågan en styrka för Sverige. Kommer som medlem bidra till hela Natos säkerhet. Uppbyggnad av totalförsvar intensifieras. Försvarsindustrin blir tillgång för fler. Två procent av BNP i försvarsanslag senast 2026.

Nationellt säkerhetsråd inrättas efter internationell förebild. Nationella säkerhetsrådgivaren utses. Sverige ska vara aktiv och pådrivande part i EU. Stärka EU:s ställning som handelsblock. Ge största möjliga stöd till Ukraina, militärt stöd och civil återuppbyggnad. Mer kvalificerade vapensystem.

Biståndslagen frikopplas från bmi. Fokus på Ukraina, demokratibistånd. Utökad och effektiviseras klimatbistånd. Öka återvändandet och frivillig återvandring. Handel och ekonomisk utveckling är vägen ur fattigdom.

Svenska skolan har allvarliga problem. Barn får inte bli integrationsverktyg. Utredning ska se över modersmålsundervisning. Skolval obligatoriskt, digitala nationella prov införas. Krafttag mot extremism och islamism. Friskolor ska ha långsiktigt ägande.

Utbildningsutbud ska anpassas efter arbetsmarknadens behov. Bildningsbegrepp viktigt. Universitet ska styras efter utbildningskvalitet, ska stå fri från politisk styrning.

Sjukvården är bra för de som får tillgång till den. Bara hälften av bröstcancerfallen får vård i tid. Mer nationellt ledarskap. Delvis eller helt statligt huvudmannaskap. Nationell vårdförmedling. Äldre med sämst munhälsa ska prioriteras, högkostnadsskydd ska lika det för övriga sjukvården. Unga kvinnor ska inte acceptera att leva med smärta. Abort i hemmet ska tillåtas. Förlossningsvården ska stärkas.

Insatser mot psykisk ohälsa ska stärkas. Ska få stöd inom 30 dagar. Elevhälsogaranti införs. Fler behöver orka brys sig och prata om psykisk ohälsa.

Idrottsrörelsen betydelse kan ej överskattas. Fria medier och kulturliv omistlig del av civilsamhället. Principen om armlängds avstånd. Fler långa stipendier och gynnsamma förutsättningar för egenföretagande. Dawit Isaak och Gui Minhai bör friges.

Svensk kulturkanon ska tas fram. Stark demokrati kräver starka oberoende medier. Public service del av demokratisk infrastruktur.

Arbetet mot antisemitism ska prioriteras. Alla har rätt att älska vem man vill, står upp för HBTQ-personers rättigheter. Förslag att förbjuda omvändelseterapi som sker under hot- eller tvång.

Återupprättade på 00-talet idén om arbetslinjen. Nu är det dags igen. Står inför historiskt viktig uppgift. Svenska folket måste förbereda sig för tuffa tider. Regeringen kommer göra allt för att vara goda ledare på vägen. Vi är ödmjuka inför uppgiftens storlek.

Sverige ska vara ett land där lag och jämställdhet gäller alla.

Spekulationer inför

Avgående statsminister Magdalena Andersson säger i intervju till SVT innan presentationen att den tillträdande regeringen redan brutit ett vallöfte: högkostnadsskydd för elkonsumenter första november. Hon tror också att Elisabeth Svantesson har beslutsförmåga nog att göra ett bra jobb på finansministerposten.

Enligt Jimmie Åkesson är dock hela riksdagen överens om att ett högkostnadsskydd måste komma på plats. Och ser det inte som ett brutet vallöfte.

Ebba Busch är partiledare för KD och har redan bekräftat att hon blir minister. Men hon vill inte säga vilken post hon får. Enligt uppgifter till DI vill hon bli näringsminister. Vilket öppnar för att någon annan i partiet tar posten som sjukvårdsminister, partiets hjärtefråga. Busch är även het kandidat till posten som vice statsminister.

Elisabeth Svantesson (M) kan få finansministerposten. Hon är partiets ekonomiskpolitiska talesperson och förste vice partiledare.

Som integrationsminister har Johan Forssell (M) nämnts.

I vassen lurar gamla partiveteraner på poster. Anders Borg som utrikesminister? Kanske en come back för Carl Bildt? Eller får Fredrik Reinfeldt tillfälle att utnyttja sina meriter som statsminister i den nya regeringen?

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.