De senaste åren har alla etablerade tidningar och mediakanaler varnat för ”fake news” och konspirationsteorier. De själva har också lanserat sig som de som kan skilja fakta från lögn, sant från osant. De har förklarat att de är garanten för att inte läsaren eller tittaren ska bli förvirrad av sina egna eller andras vilda gissningar.

För att förstå vad som hänt med Nordstream 1 och 2 sökte vi oss därför till Expressen, Aftonbladet och TV4 för att förstå sprängningarna. Vi på Morgonposten vill få hjälp med att förstå vad som hänt.

Expressen

Expressens ledaravdelning inleder med att förklara att den här gången kan vi inte riktigt veta vad som är sant eller falskt:

”Sverige och Nato kan inte luta sig tillbaka i väntan på att en utredning ska kunna säkra bevis.”

Men ledarskribenterna väljer att ändå förklara för oss vad som hänt:

”Vid en första anblick kan det verka mer sannolikt att en aktör som vill skada Ryssland ligger bakom sabotaget än att Putinregimen skulle vilja spränga landets egna rör. Men vår logik i väst är sällan densamma som den ryska.”

Expressen brukar varna för konspirationsteoretiker. Men nu lanserar de en alldeles egen konspirationsteori; Putin sprängde sin egen pipeline för att få en förevändning att slå till mot väst; och säga typ: ”Vad har ni gjort! Nu ska vi betala tillbaka”.

Teorin är märklig. Ett Ryssland som har svårt att hantera kriget i Ukraina börjar plötsligt leta efter en förevändning att starta krig mot västländer? Det är osäkert om ryssar håller sig med en egen logik. Men det är uppenbart att Expressens ledarredaktion har ett alldeles unikt sätt att tänka när de säger: ”Ett annat möjligt svar från Kreml skulle kunna bli någon form av militär vedergällning mot det land som pekas ut som skyldigt.”

Expressen lanserar också teorin att Ryssland vill ha en ursäkt för att invadera Bornholm. Men Ryssland lyckades inte ens behålla kontrollen över den lilla Ormön i Svarta havet – nu skulle de vara beredda att utmana Nato för att kunna ockupera Bornholm, det vill säga utkämpa sjöslag med Nato:s danska, svenska, polska och baltiska flottenheter – samt USA:s. Det är inte fråga om att ryssar då skulle ha en annan sorts logik, det är mer en fråga om att de skulle vara självmordsbenägna.

Och Expressen, som som sagt alltid varnar för konspirationsteorier avrundar med:

”Farligare än vilda spekulationer vore politisk passivitet.”

Ibland är det tillåtet med konspirationsteorier, bara man kallar det ”vilda spekulationer”.

Aftonbladet

Aftonbladets Wolfgang Hansson förklarar för oss att: ”Ryssland är huvudmisstänkt”.

Han resonerar så här: Ryssland har insett att väst inte vill ha rysk gas, Ryssland kan därför inte längre använda sin gas för påtryckningar. Putin sitter och grubblar på vad han ska göra med sina pipelines, får en snilleblixt: ”… varför inte använda det vapnet en sista gång genom att spränga några hål på gasledningen Nord Stream”.

Men vad skulle han vinna på det?

Hansson har svaren, sprängningen ”skapar stor oro”, ”tvingar regeringar hålla krismöten”, det blir en ”anonym varning om att Ryssland nästa gång kan tänka sig att använda tyngre vapen. Kanske sin kärnvapenarsenal”.

Här ser vi hur förvirrad Hansson är – förstår han alls vad han själv skriver? Om varningen är avsedd att vara ”anonym”, hur ska den då kunna få oss att bli rädda för ett ryskt kärnvapenanfall? Anonym betyder ju att vi inte vet vem som utförde sprängningen.

Expressen påstår att det finns olika sorters logik, Aftonbladet introducerar nu idéen om att det inte behövs någon logik alls när man ska förstå verkligheten.

Wolfgang Hansson gör dock ett litet försök att ge en annan mer logisk förklaring till sprängningen. Den utgår från konstaterandet att sprängningen innebär att gas blir dyrare för EU och då sluter de spendera pengar på att skicka ”tunga vapen” till Ukraina. De kommer att tycka att de inte har råd med det längre.

Men USA är ändå den huvudsakliga leverantören av vapen, och kommer så att förbli, och kommer dessutom att tjäna pengar på dyrare gas genom att exportera sin egen till Europa.

Dessutom har Hansson inledningsvis konstaterat att Putin lät spränga ledningen därför att den i vilket fall inte längre var användbar. Ingen ville ha hans gas. 200 ord senare säger Hansson att Putin sprängde ledningen för att han vill att gas ska bli dyrare.

TV4/Patrik Oksanen

TV4 låter Patrik Oksanen förklarara vad som hänt.

Han inleder med att slå fast att det bara är Ryssland som har förmåga och intresse av att spränga Nordstream.

När det gäller intresset förklarar även han det med att Putin vill stärka sin position i Östersjön samt skapa opinion i Europa för att ”man ska slänga Ukraina under bussen” – människor ska bli så trötta på höga energipriser och inflation att de inte bryr sig om Ukraina, utan kräver rysk gas.

Alltså: Enligt Oksanen spränger Putin Nord Stream för att gasen ska bli så dyr att EU suktar efter rysk gas igen.

Men … om det är Putins mål kanske han inte skulle ha sprängt en pipeline vars funktion just är att transportera rysk gas till EU-länder.

När det gäller förmåga att genomföra sprängdåden är det oerhört svårt att se att det är som Oksanen säger – att bara Ryssland klarar av en sådan operation.

På den polska kusten finns två baser för marina ingenjörstrupper – som utbildas för att båda bygga och demolera anläggningar under vatten.

Under sommaren genomfördes den marina Nato-övningen Baltops 22 i Östersjön med deltagande av 14 Nato-länder samt Sverige och Finland. Man tränade också på undervattensoperationer. USA medverkade bland annat med ett amfibiefartyg, ett landstigningsfartyg, ett ledningsfartyg samt en jagare. Det här var den 51:a övningen i sitt slag, vilket innebär att USA:s kunskap torde vara ganska grundlig när det gäller vad som finns på och under Östersjöns vågor.

USA och Polen är de stater som hårdast motsatt sig Nordstream.

Ingen av staterna behöver rysk gas. Polen har numera möjligheten av få gas via en pipeline från Norge.

Båda har den militära kapaciteten.

Om det var Polen eller USA som gjorde det?

Vem vet? Men de hade förmåga och intresse.

Det bör man notera när man lyssnar på Patrik Oksanens ord om att det ”bara är Ryssland som har förmåga och intresse”.

Det skulle också vara intressant att höra Oksanens förklaring till följande händelse.

I november 2015 upptäcks en undervatensfarkost nära Nord Streams ledningar i Östersjön. Företaget ber den svenska marinen avlägsna farkosten. Den befinner sig på 30-50 meters djup.

Marinens talesman förklarar att objektet ”i nuläget” inte utgör någon risk, men att den ligger så nära gasledningen att det kan bli hål i den om något utlöser en explosion.

Vem hade placerat ut den?

Polen och USA gick under den tiden till våldsamt angrepp mot byggandet av Nord Stream 2.

Men Oksanen kanske anser att Putin redan då förberedde sig för att någon gång i framtiden kunna spränga sin egen pipeline.

Ryssar har ju en egen logik.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Boris är chefredaktör för Morgonposten.