Skidklubbar i södra Sverige får det svårt när elpriserna skenar i höjden. Det blir tal om att ransonera snö, höja priser på liftkort och göra andra åtgärder. Men detta är bara en del i ett mycket större problem som berör många av landets kommuner. Med hög inflation och stigande priser på varor och tjänster, utöver el, går vi mot en extremt pressad kommunekonomi 2023.

Ett exempel är skidanläggningen Isaberg söder om Jönköping, som nu får tänka till om ekonomin. Man räknar med att den normala kostnaden för el om 2,2 miljoner kommer dubblas i vinter. Läget är hållbart med det kräver besparingar i verksamheten. Utan konstsnö kan man inte ha någon verksamhet, eftersom man inte kan räkna med natursnö.

Verksamhetschefen Louise Söderlund skissar på olika kostnader beroende på när kylan kommer. Elen kommer vara dyrare i december än i januari. Man har investerat i snökanoner som drar 30 procent mindre el, men läget är ändå ansträngt. Mer än dubbla ordinariepris gör att man kan tvingas ta andra åtgärder i verksamheten.

IF Hallby SOK bedriver idrottsverksamhet vid Hallbystugan i Jönköping. Längdskidor, orientering och cykel. Men läget är pressat redan nu, då man har stugan och elljusspåret som drar el. Man funderar på att dra ned värmen i stugan och att kanske stänga av elljusspåret vissa tider.

Micke Lindberg som äger Mullsjö Alpin säger att man kanske inte öppnar upp alls. Det beror på hur mycket elpriserna går upp, verksamheten måste vara lönsam för att öppnas.

”Värre än corona” säger Anders Andersson, som är kommunchef i Eda, om läget. Där förhandlar man om ett nytt elavtal, och verksamheterna i kommunen kan påverkas negativt. Flera verksamheter drivs av kommunen via kommunala bolag, som den lokala skidbacken. Att höja priserna på liftkort från 450 till 700 kronor kan bli svårt, enligt Valfjället skidcenter.

Stänga skolor och släcka ned belysning

Läget är på det stora hela mycket allvarligt i Sveriges kommuner. Fritidsanläggningar, idrottshallar, skidbackar och elljusspår kan behöva stängas ned.

Chefsekonomen Annika Wallenskog på Sveriges kommuner och regioner säger att ekonomin har rasat. Från höga resultat, till att nu inte få ihop budgeten.

Det kan bli aktuellt att stänga ned skolor, dra ned på fritidsanläggningar och belysning i vissa områden. Prognoserna ser bättre ut först 2025–2026. Konjunkturen, inflationen och ränta spelar stor roll för kommunernas ekonomi.

På sin blogg skriver hon även om en riktig stor ökning av pensionskostnaderna nästa år, 40 miljarder totalt. Dessa kommer fortsätta öka även nästa år på grund av inflationen, och lägga ytterligare högre kostnader för 2024.

Avtal för leverans av varor och tjänster är kopplade till prisindex. Fler kostnader kommer öka rejält. Förnybar diesel har ökat med 70 procent, en viktig produkt för kollektivtrafiken i många kommuner. Man beräknas att priserna för kollektivtrafikbolagen ökar med 20 procent nästa år. Annat som påverkas är snöröjning, it-kostnader, underhåll av parker och vägar och städning.

Det kommer högst sannolikt bli ett mycket ansträngt år för kommunerna 2023.

Avatar photo
Filip är reporter på Morgonposten.