Elva Socialdemokratiska ministrar blir arbetslösa efter valförlusten. Priset för skattebetalarna kan bli närmare femton miljoner kronor i avgångslön. Förmåner något en vanlig arbetare bara kan drömma om. Många av ministrarna har aldrig arbetat i den privata sektorn, utan bara i och kring partiet och dess systerorganisationer. Och någon riktig arbetslöshet är inte att vänta, partiet ser alltid till att ordna fram reträttposter. Vi har hela listan på avgående ministrar, deras cv och livsgärning.

De som suttit i regeringen längre än ett år har rätt till avgångsersättning i ett år. Det motsvarar tolv ministerlöner á 145 000 kronor. Fem ministrar har rätt till det, tillsammans kostar det skattebetalarna 8 700 000, ej inräknat sociala avgifter.

Följande personer kan ansöka om avgångsersättning:

Ann Linde, född 1961. Avgående utrikesminister. Studerat statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. Var under 1980-talet förbundssekreterare för SECO och generalsekreterare för LSU. Sedan utredningssekreterare i socialdemokratiska riksdagsgruppen, politiskt sakkunnig till olika S-ministrar. Internationell sekreterare i Socialdemokraterna 2000 till 2013. Statssekreterare hos Anders Ygeman och från 2016 till 2019 EU- och handelsminister. Från 2019 utrikeshandelsminister, från 2021 utrikesminister.

Eva Nordmark, född 1971. Har studerat statsvetenskap. Riksdagsledamot 1995 till 1998. Sedan verksamhetschef SKFT, ordförande TCO-rådet i Norrbotten, styrelseledamot Folksam Liv och ledamot Samhalls styrelse, ledamot Framtidskommissionen, ordförande LTU, styrelseledamot Folksam Sak. Från 2019 till 2021 arbetsmarknadsminister.

Anna Hallberg, född 1963. Avgående minister med ansvar för utrikeshandel och nordiska frågor. Studerat juridik och företagsekonomi. Arbetat inom SEB, Merchant Banking, 1987 till 1999. Sedan Öhman Fondkommission, tillbaka som chef inom SEB Private Banking till 2007. Olika styrelseuppdrag, vice cd Almi Företagspartner, fram till 2019. Sedan minister.

Hans Dahlgren, född 1948. Avgående EU-minister. Civilekonom 1971. Ordförande SECO 1967 till 1968. Inrikespolitisk reporter på Aktuellt 1970–1974. Medarbetare till utrikesminister Sven Andersson, sedan pressekreterare och rådgivare åt Olof Palme 1977 till 1986. Sedan ambassadör och rådgivare åt Ingvar Carlsson till 1991. Arbetar i Geneve, FN-ambassadör, kabinettsekreterare UD. Tillbaka som kanslichef i Socialdemokraterna 2013. Statssekreterare till 2019. Sedan minister.

Anna Ekström, född 1959. Avgående utbildningsminister. Juristexamen 1988. Sedan tingsnotarie i två år. Blev sekreterare i Arbetsdomstolen, planeringschef statsrådsberedningen och sedan statssekreterare. Ordförande SACO 2001 till 2011. Generaldirektör för statens skolverk 2011 till 2016. Gymnasie- och kunskapslyftsminister 2016 till 2019, sedan utbildningsminister.

Ekström kan också ansöka om statsrådspension, men säger sig vilja fortsätta arbeta vidare.

De som inte är invalda i riksdagen kan få förkortad avgångsersättning. Beslutet tas av statsrådsarvodesnämnden i riksdagen. Senast det skedde fick Per Olsson Fridh, miljöpartist och biståndsminister, tio månaders avgångsersättning. Han hade suttit i regeringen i tio månader.

Räknat på detta exempel skulle följande fem ministrar kosta skattebetalarna 6 252 000 kronor. Baserat på nio månadslöner i avgångsersättning per minister.

Karl-Petter Thorwaldsson, född 1964. Avgående näringsminister. Tvåårig social linje på gymnasiet. Metallarbetare 1983 till 1990.  Tidigare ordförande för SSU 1990 till 1995, Arbetarnas bildningsförbund 2004 till 2012 och LO 2012 till 2020. Har också varit ombudsman för IF Metall och ordförande för ABF 2000 till 2012. 2013 till 2021 var han ordförande för Folksam Sak.

Sedan 1990 bara varit verksam i Socialdemokraterna eller tillhörande organisationer. Thorwaldsson säger till DN att han kommer lämna in en ansökan till statsrådsarvodesnämnden. Motiveringen han ger är att ”Försörjning är ändå en viktig del av att klara livet.”

Lina Axelsson Kihlbom, född 1970. Avgående skolminister. Utbildad jurist, rektor och skolledare. Arbetat på exportföretag i Bryssel och IT-företag på Irland. Arbetat sedan som rektor och grundskolechef 2008 till 2018. Sedan förvaltningschef och kommundirektör i Nynäshamn.

Jeanette Gustafsdotter, född 1965. Avgående kultur- och demokratiminister. Utbildad jurist och ämneslärare för gymnasiet. Arbetat som faktagranskare på TV4 och på Svt i olika roller. Varit informations- och kommunikationschef på Fastighetsägarna. Har också varit vd på Mäklarsamfundet och Utgivarna/Tidningsutgivarna under 2011–2020, sedan generalsekreterare för Sveriges museer till hon blev minister.

Max Elger, född 1973. Avgående finansmarknadsminister. Doktorsexamen i nationalekonomi uttagen 2007. Blev sedan politisk sekreterare i Mona Sahlins stab och sakkunnig på Finansdepartementet. Blev statssekreterare hos Magdalena Andersson 2014.

Khashayar Farmanbar, född 1975. Avgående energi- och digitaliseringsminister. Utbildad högskoleingenjör i datateknik och industriell marknadsföring. Var vd för bolaget Agency9 2002 till 2013. Blev kommunalråd i Nacka 2013, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige 2018.

Vad ska det bli av ex-ministrarna?

Enligt lag får man inte arbeta med något som ens ministerskap ger fördel av, upp till ett år efter avgång. Karl-Petter Thorwaldsson får till exempel inte återvända till SSAB. Khashayar Farmanbar är den enda entreprenören av uppräknade ministrar, och en av få som arbetat primärt inom privat sektor.

Sannolikt väntar reträttposter inom organisationer kopplade till Socialdemokraterna, för merparten av avgående ministrar. Eller toppositioner inom partiet.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!