Det finns ett stort antal lokala partier i Sverige. 2018 tog man 575 mandat i kommunfullmäktige, i 49 kommuner var man med och styrde. Exakt hur många mandat man tagit i år är inte helt säkert ännu då rösträkningen pågår. Men ett antal partier som är nystartade har gått direkt in i kommunpolitiken. Profilfrågor handlar ofta om infrastruktur, där man inte vill att kommunen förtätas. Stoppa korruption och sänka politikerlönerna är ett gemensamt dras hos partier som inspirerats av Örebropartiet.

Här är ett axplock av nya och etablerade lokalpartier.

Demokraterna, Göteborgs kommun, Region Västergötland. Får 6,1 procent, jämfört med 16,95 2018. Preliminärt fem mandat, ned från 14. Grundades som protest mot bygget av Västlänken. Andra frågor är korruption, kriminalitet och segregation. Man tappar sina fem mandat i regionen och åker ur där.

Knivsta, Knivsta kommun. Knivsta.nu gick fram stort i valet och blir största parti med 28,1 procent. 20 år efter att Knivsta blev en egen kommun firar man sin största framgång. Och det gör man för sitt motstånd mot utbyggnadsplanerna. Kommunen har ett avtal med staten att bygga 15 000 bostäder, men man vill dra ned på takten avsevärt. Man vill bevara kommunens småstadskaraktär, bevara grönområden, skydda jordbruksmark, bland annat.

Hjärtat för Halmstad, Halmstad kommun. Får 5,8 procent i sitt debutval, preliminärt fyra mandat. Man vill stoppa ett planerat hotellbygge och brobygge (föredrar tunnel) och förhindra att Eketångastkogen exploateras. Vill ha kommunala ordningsvakter som patrullerar staden.

Halmstads Lokala Parti, Halmstad kommun. Uppstod ur avhopp från Sverigedemokraterna. Tar två mandat. Är tvärpolitiskt, vill vara pragmatiska och frångå politisk prestige.

Tjugofyrasju (24:7), Varbergs kommun. Fick två mandat. Driver vänsterfrågor, vill exempelvis bygga billiga bostäder. Riktar sig till anställda i välfärden, ”människor som sliter 24/7”. Säger sig stå nära fackförbundet Kommunal. Kan samarbeta med alla partier.

Varbergspartiet, Varbergs kommun. Får två mandat. Vill stoppa förtätning och inte bygga för höga hus. Bevara lokal småskalighet och karaktär, värna om natur.

Realistpartiet, Södertälje kommun. Ökar till 4,1 procent och går från ett till tre mandat. Partiet vill bygga bostäder med ”rimlig hyra” och stoppa ”smusslet i stadshuset.”

Waxholmspartiet – borgerligt alternativ, Vaxholms kommun. Blir näst största parti med 19,5 procent och tar preliminärt sex mandat. Som namnet antyder är man borgerliga, man vill att kommunen präglas av en ”välplanerad skärgårdscharm.” Man vill skrota tillväxtmålet, som är 16 000 invånare jämfört med dagens 12 000, och skapa en långsammare befolkningstillväxt.

Väsbys bästa, Upplands Väsby kommun. Får 12,5 procent och preliminärt sex mandat. Vill att Väsby ”växer med förstånd”, vill minska takten på nybyggande av hus och infrastruktur.

Kommunpartiet, Härryda kommun. Tar ett mandat. Kritiska mot ny höghastighetsjärnväg, och planen på den nya staden Landvetter södra. Kan bli vågmästare tillsammans med Sportpartiet.

Sportpartiet, Härryda kommun. Tar två mandat. Vill satsa på sport- och friluftsliv. Har tidigare styrt kommunen med Alliansen.

Örebropartiet, Örebro kommun, Region Örebro. Ökade från två till fem mandat i kommunfullmäktige, nu är man femte största parti. Tog sig in i Region Örebro och förväntas ta tre mandat där. Är främst motståndare till kostsamma infrastrukturprojekt, vill prioritera kommunal basverksamhet.

Partier som står i förbindelse med Örebropartiet

Det finns ett antal partier som Örebroparitet står när och i vissa fall hjälpt till att bygga upp.

Tierpslistan, Tierps kommun. Kommer in i kommunfullmäktige, preliminärt två mandat med 4,5 procent. På sin hemsida pekar man ut det nuvarande socialdemokratiska kommunstyret som präglat av slöseri och maktmissbruk.

Telgelistan, Södertälje kommun och Region Stockholm. Misslyckas ta sig in i kommunfullmäktige, får 0,4 procent. Det är i nuläget oklart om man tar sig in i Region Stockholm.

Östgötapartiet, Norrköping och Region Östergötland. Resultat ej inkommit för kommunen. Kommer inte in i regionfullmäktige.

Edetlistan, Lilla Edets kommun. Tar sig in i kommunfullmäktige, 4,1 procent och preliminärt ett mandat. Man vill bland annat sänka politikernas löner till medellönen, 35 300 kronor.

Arvikapartiet, Arvika kommun. Gör ett kanonval och får 7,3 procent, preliminärt fyra mandat och fjärde största parti i kommunen. Prioriterar kärnverksamhet, vill se öppenhet, tydlighet och transparens i kommunens politik. Vill spara in på skrytprojekt och konst.

Säfflepartiet, Säffle kommun. Fick 0,9 procent och inga mandat.

Värmlandslistan, Region Värmland. Består av lokalpolitiker från Hammarö och Forshaga, bland andra. Vill sänka politikerlönerna och banta regionbyråkratin. Man vill också ha fri tandvård och fler folkomröstningar.

På tal om Värmland finns det ett antal intressanta partier till där.

Oberoende realister, Hagfors kommun. Blir största parti i kommunen med 41,8 procent, vilket är en ökning med närmare fem procentenheter från 2018. Har ett brett fokus, främst på kommunal service. Vill inte bara fokusera på tätorterna i kommunen. Man har till exempel ökad upphandling av lokalproducerat livsmedel.

Hela Sunne, Sunne kommun. Får 7,4 procent och tre mandat. En minskning med två procentenheter från 2018. Vill behålla småskolor ute i kommunens byar. Nytt badhus, reservvattentäkt och kommunalt beredskapslager vill man se kommande mandatperiod. Är tvärpolitiska och söker samarbete över blockgränserna.

Karlstadspartiet Livskvalitet, Karlstad kommun. Får 3,4 procent och två mandat. Man vill se en social och ekologisk hållbarhet i politiken. Man vill också att kommunen alltid sluter avtal skriftligt, och inte muntligen vilket avslöjats att man gjort med advokater i ett ärende kring flygplatsen.

Hela Edas Lista, Eda kommun. Har sedan grundandet 1998 vid tillfälle styrt kommunen. I år backar man från 13,5 procent till 7,7 och får bara tre mandat. Partiet är tvärpolitiskt och fokus är på skola och äldrevård.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!