Inför valet lovade valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist att valsystemet kraftigt stärkts. ”Valsäkerheten är större än någonsin” sade hon. Samtidigt har det nya systemet att ta valsedlar skapat stora köer. Vissa vallokaler har hållit öppet efter klockan 20.00, då rösträkningen påbörjat. Svt valde likväl att släppa sin vallokalsundersökning, innan alla hunnit rösta.

I Uppsala ringlade köerna långa en timme efter att vallokalerna stängt. Vid klockan 22 hade ännu inga distrikt lämnat över valsedlarna. Att det skapats köer var påtagligt runt om i landet under hela valdagen, många fick köa i över en timme för att lägga sin röst.

Regeringen hade förvarnats om att det skulle uppstå problem. Men har inte lyssnat, enligt Valmyndigheten. Flaskhalsen låg i avskärmningen där man tar valsedlar, som är ny för detta val. Det har fördröjt tiden det tar att rösta. En anledning till att man gjort ändringen är efter kritik från OSSE.

Anna Nyqvist säger att man också vill se ett system med färre valsedlar, helst en per person. Men regering och riksdag har inte lyssnat på myndigheten. Det är en av OSSE:s kritikpunkter riktat mot det svenska valsystemet. 2018 trycktes över 670 miljoner valsedlar av Valmyndigheten, 11 000 träd fick sätta livet till.

Dessutom har det inkommit klagomål på valsedlar och kuvert. Vissa kuvert har haft dåligt lim. Men enligt Nyqvist har problemen inte påverkat valresultatet.

OSSE kritiserar också Sverige för bristande insyn i partiernas finansiering. Utgifter, tillgångar och skulder behöver till exempel inte redovisas offentligt. Politiker som bedriver personvalskampanj har ingen redovisningsskyldighet alls.

I OSSE:s rapport nämns Sverigedemokraterna som särskilt drabbade av att valsedlar försvinner.

OSSE rekommenderar också att man har en gemensam valsedel för alla partier. Något man också trott att Sverige ändrat är att låta Valmyndigheten distribuera valsedlar direkt till vallokalerna, efter ett möte med politiker och tjänstemän tidigare i år. Därför hade man heller inga observatörer på plats under valdagen. Men, den ändringen har inte skett.

Valmyndigheten distribuerar blanka valsedlar till partier med över en procent i föregående val. Alla valsedlar med personnamn måste partierna själva distribuera.

Riksdagen avslog i februari en motion från Sverigedemokraterna om att bjuda in internationella valobservatörer till årets val.

Det har också lyfts kritik mot att det inte är krav på att behärska svenska språket för att få rösta. Partierna får dela på 30 miljoner för att översätta valpropaganda till andra språk.

En grupp som har låg förvärvsfrekvens och där många lever i enklaver utanför det svenska samhälle är somalierna. Men, somalier är den invandrargrupp med högst valdeltagande. 80 procent av somalierna med svenskt medborgarskap röstar.

Forskarna säger sig inte veta varför så är fallet, men aktiva imamer som berättar hur folk ska rösta, nämns som möjlig orsak. Man måste fråga sig om somalier har samma möjlighet som svenskar att helt själva välja parti, eller om detta bestäms på förhand av klanledarna.

I år blev det inget problem med Valmyndighetens sajt val.se, som det blev 2018. Den låg då nere från 20.30 på valnatten till 01.30 dagen därpå. Då sade Valmyndigheten först att det berodde på en överbelastning. Senare framkom det att det var en DDoS-attack, som polisanmäldes. Utredningen är sekretessbelagd med hänvisning till rikets säkerhet. Klart är att attacken kunde härledas till Storbritannien.

Oegentligheter över hela landet

Örebropartiet rapporterade om två misstänkta händelser under valdagen. Det började med att man på Skogstorpsskolan i Kumla kommun där en funktionär tog bort partiets valsedlar.

Samma sak hände i en annan vallokal i Kumla kommun.

Enligt valnämndens ordförande i Kumla, Romeo Bäck (M) är felet den mänskliga faktorn. Det finns tre listor att stämma av med. Han säger också att det är ”olyckligt” att det blivit fel precis när partiet är i vallokalen för att kolla av.

Det finns också iakttagelser om att valarbetare för Partiet Nyans delat ut färdigpreparerade valkuvert utanför en vallokal i Göteborg. Valkuverten var färdigställda med Nyans valsedlar i. Samma sak har rapporterats från en vallokal i Nacka.

Företrädare för Nyans har fått en tillsägelse då man kampanjat utanför vallokalen vid Rosengårdsskolan.

Utanför en vallokal i Huddinge fick väktare avhysa Nyans-företrädare som bröt mot vallagen.

I Alvesta har kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke (S) setts dela ut valkuvert med Socialdemokraternas valsedlar, till besökarna i stadens moské. Han blev anmäld för detta, men sade sig inte veta att det är fel att göra så. Valkuverten kom från kommunens kansli och var avsedda för vallokalerna.

Även i Malmö myglade en socialdemokrat. Valförrättaren Mereme Osmani berättade för Sydsvenskan att en socialdemokrat delat ut valsedlar med sitt namn förkryssat. Han stod utanför vallokalen vid Holmaskolan. Flera personer frågade om det var okej att kryssa någon annan, deras valsedlar revs och de fick ta nya.

I en vallokal i Uppsala trängde sig ett femtontal ungdomar in, skrek och utsatte en röstmottagare för våld.

I Göteborg har flera personer blivit nekade att rösta eftersom de redan är avprickade i röstlängden. Färre fall i år än 2018 menar Frida Nowotny, valchef på Valnämnden i Göteborg. Hon skyller på den mänskliga faktorn, och att systemet inte är 100 procent säkert.

Det har också framkommit att valsedlar avsedda för personer med synfel, punkskriftskuvert, har innehållit andra valsedlar än vad som angetts. Tre personer har hört av sig till Synskadades Riksförbund och uppgett att det varit fel valsedlar i deras kuvert.

Anna Nyqvist på Valmyndigheten beklagar detta och säger att det är den mänskliga faktorn, då valsedlarna går igenom en manuell process vid utskick.

En anonym valförrättare beskriver på Twitter flera sätt hur fusk kan tänkas gå till. Ett exempel han beskriver är att när rösträkningen börjar så är det lätt att byta ut kuvert mot sådana man själv förberett, kanske går och hämtar på toaletten.

Han påstår också att ju längre tiden går desto mer av en skit samma-attityd sprider sig bland rösträknarna. Inga extra resurser finns att kalla in på kort varsel. Hans grupp satt från 16.00 på eftermiddagen till 04.00 morgonen efter.

I valdistrikt Älmbeboda/Linneryd i Tingsryds kommun förväxlades Sverigedemokraternas valsedlar med Socialdemokraternas vid inrapporteringen till Valmyndigheten. Felet korrigeras vid länsstyrelsens rösträkning.

Valmyndigheten har fått 123 incidentrapporter, men ingen har varit allvarlig nog att påverka valet, menar man.

Myndigheten för psykologiskt försvar bedömer att valet inte påverkats av främmande makt. Men menar att risken för påverkan fortsätter under regeringsbildningen.

I valdistriktet Tullingeskog i Botkyrka har fler än hundra procent av röstberättigade röstat. Samma sak i kommunen som i regionen. Just nu räknas rösterna av länsstyrelsen, återstår att se om det uppdagas vad som hänt.

Röstmottagare

Kraven för att arbeta som röstmottagare är att man är 18 år gammal, talar god svenska och genomgår en utbildning för ändamålet. Det finns regler för släktskap till politiker som gör att man inte kan bli aktuell.

Av ett antal kommuner vi tittat på begär ingen utdrag ur brottsregistret. Det finns heller ingen samanställning över röstmottagare för att se om till exempel yrkeskategorier som är mer kopplade till vissa politiska partier är överrepresenterade.

Vallokalsundersökningen

Svt släpper traditionsenligt en vallokalsundersökning klockan 20.00 när vallokalerna stängt. Problemet det här valet var nyss nämnda köer, som gjorde att många tvingades hålla öppet flera timmar efter ordinarie tid. Trots det släppte Svt sin vallokalsundersökning, som ofta är en vägvisare för hur det går i valet.

Hur många personer som såg detta i kön och påverkades är omöjligt att veta. Men det ska inte uteslutas att det kan haft en påverkan på personers beslut, speciellt när det gäller att välja mellan två block.

Svt:s nyhetschef Michael Kucera säger att beslutet togs efter uppgifter om att köerna minskat. Hans främsta argument är dock det stora informationsbehovet hos publiken. Han var därför trygg med beslutet att publicera.

En väljare berättar för Svt Södertälje att han stod i kön till klockan 22.00 innan han fick rösta. Folk pratade då om att taktikrösta, eftersom vallokalsundersökningen var känd och folk höll koll i mobilerna.

Ogiltiga röster

I gruppen ogiltiga röster finns blanka röster, inte anmälda partier och ogiltiga röster övriga. Det kan handla om otydlig handstil eller två valsedlar i samma kuvert, vilket ogiltigförklarar rösten. Två valsedlar giltigförklaras i länsstyrelsens omräkning som blir klar på onsdag.

2014 handlade det om 56 287 blanka röster och 2 156 övriga ogiltiga samt 3 174 på partier som inte beställt valsedlar. I första räkningen var 15 485 röster ogiltiga övriga, men efter länsstyrelsernas omräkning kvarstod 2 156.

2018 var det 53 084 blanka, 3 342 övriga ogiltiga och 2 120 på icke anmälda partier. Då var 24 479 övriga ogiltiga i första räkningen och 3 342 efter länsstyrelserna räknat.

I år är det rekordmånga 31 137 i kategorin ogiltiga övriga. Även blankröster, 59 218 och icke anmälda partier 3 379 är fler än föregående val.

Det handlar om 0,5 procent av rösterna som kan komma att ändras till giltiga av länsstyrelsen. Bara 13% i kategorin blev 2018 ogiltigförklarade, vilket i år skulle motsvara 4047. 27 090 röster läggs i så fall till övriga onsdagsröster, från till exempel utlandsröstande och sena förtidsröster.

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för 4,5 miljoner röster. Det är dels deras egen personal, dels medborgare som anmält sitt intresse och bedömts lämpliga.

Rösträkningen är offentlig. Vem som helst kan beskåda den på plats i Nacka där hundratals personer arbetar i en stor mässlokal.

Artikeln uppdateras kontinuerligt. Har du tips på valfusk eller andra oegentligheter? Tveka inte att höra av dig till tips@morgonposten.se eller till min e-post nedan.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!