En granskning av Aftonbladet visar att riksdagsledamoten Leila Ali Elmi har haft 17 betalningsförelägganden hos Kronofogden sedan 2019. Detta är särskilt beklämmande då hon är suppleant i skatteutskottet. Hennes grundarvode är 71 500 kronor i månaden.

Elmi blev känd när hon tack vare personkryss blev invald i riksdagen för Miljöpartiet 2018. Hon valdes in i partiledningen för Miljöpartiet 2021. Flera toppar inom partiet hade då aldrig träffat henne. Hon stod på plats 21 på listan och fick 1 467 personkryss. 900 fler än partiets lokala ordförande Anna Sibinska. Hon blev anklagad för att ha kommit in via klanväljare, men hävdade bestämt att så inte var fallet.

Hennes karriär som riksdagsledamot började med ett rejält misstag i kammaren. När det var omröstning om statsministern fick hon inte upp bordsskivan på sin plats. Därför hann hon inte trycka på knappen, och blev en av tre som räknades som frånvarande under omröstningen.

Politikern Elmi

Elmis främsta plattform för att nå ut är hennes Facebooksidor. Där blandas inlägg på svenska och somaliska om vart annat. Det är tydligt att Almis primära väljargrupp är somalier och sakfrågorna hon skriver om är nästan uteslutande kopplade till deras intressen. När det börjat närma sig valet har inläggen på ena sidan i princip helt övergått till att vara skriva på somaliska.

Hon har skrivit en debattartikel i Expressen där hon inte vill att staten omhändertar språksvaga barn. Utspelet kom från Liberalerna och handlade om att göra obligatoriska språktest på BVC vid 2,5 års ålder. Det hon och medskribenterna reagerar starkt på är att barn ska kunna omhändertas om föräldrarna inte sätter dem i förskola.

Det finns sedan tidigare en utbredd misstro bland vissa muslimska invandrargrupper mot sociala myndigheter. Där påstås det att socialtjänsten kidnappar muslimska barn.

I slutet av juni tog hon emot en delegation från Somalias hälsoministerium i riksdagen. Tidigare samma månad hyllade hon Somalias nyvalda president Hassan Sheikh Mohamud:

”President, vi är på ditt tåg, led oss med mod, tålamod och kärlek till ditt folk och fosterland. Må Allah hjälpa dig, må Allah skydda dig i ansvaret.”

Mohamud gick in på sin andra mandatperiod som president. Han utsåg Hamza Abdi Barre till premiärminister, som i sin tur utsåg Mukhtar Robow som minister för religionsfrågor. Robow är medgrundare till islamisterna al-Shabaab och hade ett pris på sitt huvud om 50 miljoner kronor satt av USA.

Han är inte längre del av al-Shabaab men hans politiska karriär ses som problematisk. Att lämna terrororganisationen kan i förlängningen innebära en plats i regeringen. Elmi har beklagat utnämningen, men inte vidare kritiserat president Mohamud.

När hon var färsk riksdagsledamot visade det sig att hon tidigare delat ett inlägg där journalisten Joakim Lamotte kallades bland annat rövhatt och parasit. När hon fick kritik sade hon först ”so what, det var ett intressant inlägg i en viktig debatt” men hon ändrade sig sedan och tog avstånd från språkbruket. Hon försvarades av Miljöpartiets gruppledare Jonas Eriksson, som menade att hon behövs i svensk politik då hon brinner för frågor om jämlikhet och klimat.

Det är ofta svårt att avgöra med exakthet vad Elmi menar, då autoöversättning från somaliska inte fångar in alla nyanser. Hon vill inte bli jämförd med Amineh Kakavabeh, som hade en pro-kurdisk agenda i riksdagen i Nato-frågan. Tanken på att hon blivit satt i samma situation och haft en somalisk agenda, menar hon är en attack på hennes ”symbolik och min religion!”.

I ett inlägg om ojämlikhet inom sjukvården står det att ”Somalier är den mest rasistiska etniska gruppen i Sverige!”. Det bör tolkas som att hon menar att gruppen är den som är mest utsatt för rasism. Att inte ha inläggen på båda språken gör en granskning svårare.

I en intervju med CNN efter Påskupploppen gör hon flera uttalanden om Rasmus Paludan. Enligt Elmi vill Paludan utrota islam och anser inte att muslimer är människor. Hon menar också att islamofobi är ett stort problem för muslimer i Sverige och att det är islamofobiskt att förbjuda hijab i skolor. Hon påstår också att våldet under upploppen inte stödjs av muslimer i Sverige.

Hon påstår också att Paludan använder sig av ”kryphål” i lagen om yttrandefrihet för att diskriminera och hata. Hon vill se en översikt över lagen så att personer som Paludan inte ska kunna göra detta. I inlägget kan man också läsa ”Jag har många anklagelser från Koranen att mannen som brände rasisten”, vilket är ännu ett exempel på hur automatisk översättning har brister.

Hon vill inte se kriminalitet som ett invandringsproblem utan ett problem för hela samhället. Hon påstår att ungdomar i orten rappar som samma saker Ebba Grön sjöng om på sin tid. Någon referens till klanproblem har vi inte hittat i vår granskning,

Kritiken mot Sverigedemokraterna är återkommande inslag. Elmi lyfter fram Rickard Jomshofs uttalande om islam som en ”avart till religion” och säger att partiet hatar muslimer.

Även Socialdemokraterna får en känga och anklagas för att följa sitt danska systerparti (Elmi skriver broderparti). Hon anser att Socialdemokraterna svikit sina tidigare flyktingvänliga ideal, och närmat sig Sverigedemokraterna retoriskt. Men att Sverigedemokraterna är mer öppna med sina ståndpunkter:

Hyenan som är tyst är bättre än den som är tyst. Sverigedemokraternas ursprung är rasister och vi ser deras rasism varje dag i deras politik men det värsta är att de hatar dig och sedan bedriver politik som är din fiende och förväntar sig ändå att du ger dem din röst.

Över lag så är kritiken mot ”högerextrema” partier genomgående och någon form av kritik mot invandrare eller invandringspolitik uteblir. Hennes förslag handlar främst om olika satsningar på arbetsmarknad och sociala insatser. Hon är också kritisk mot friskolor där det går främst svenska barn, och vill blanda klasser mer. Hon påstår också att blandade klasser leder till bättre språkutveckling för barn som inte har svenska som modersmål.

Hon tar fortsatt avstånd från kampanjen mot Socialtjänsten och även Partiet Nyans, som hon menar på falska grunder vill locka somaliska väljare. Men utspelen går alltid hand i hand med hur mycket islamofobi och rasism muslimer möter i Sverige.

I mars tog hon, riksdagsledamoten Johan Andersson (S) och statsminister Magdalena Andersson emot föreningen Världens mammor i riksdagen. Nästan alla i föreningen var av utländsk härkomst och bar hijab.

När Högsta domstolen i USA ändrade abortlagstiftningen och gav tillbaka den till delstaterna sade hon att ”världen rör sig i en mörk återvändsgränd”. Hon menade då att vita kvinnor har privilegier som hotas, och frågar sig hur det nu blir för muslimer och minoriteter ”vi med pigment”. I Elmis värld är en Moderat regering med stöd av Sverigedemokraterna en del av en fascistisk våg i världen, där kvinnors rättigheter hotas.

Någon självkritik verkar inte finnas, då hon tydligt riktar in sig till en etnisk väljargrupp av somalier. Men kallar etnonationalism för ett hot.

 

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!