En majoritet i Göteborgs stad vill utreda förekomsten av kusinäktenskap. Detta är vanligt förekommande bland vissa invandrargrupper och forskningsläget är starkt. Barn till kusiner löper stor risk att få genetiska defekter, visar inte minst undersökningar av pakistanier i Europa. Men byråkrater inom socialförvaltningar och kommunens stadsledningskontor har satt sig på tvären. Man tror att en utredning kan stigmatisera grupper i befolkningen.

Det finns en politisk majoritet för att genomföra en kampanj mot kusinäktenskap i Göteborg stad. Men den styrande Alliansen är inte ense internt och därför har beslutet skjutits fram. Göteborg styrs sedan 2018 av Alliansen i minoritetsstyre, ofta med hjälp av lokalpartiet Demokraterna.

Och det är just Demokraterna som lagt en motion om att ta fram en kommunal strategi för att motverka kusinäktenskap, genom upplysning och information. Den fick sedan en majoritet när den stöddes av Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna i fyra socialnämnder. Att den inte antagits än beror på att Moderaterna och Liberalerna avstått från att rösta i två socialnämnder, Liberalerna röstade nej i två nämnder och Centern röstade nej i en nämnd.

Moderaterna och Liberalerna motiverar sitt beslut med att man ännu inte är ense internt inom Alliansen.

Socialdemokraterna på riksplanet är av en annan åsikt

Socialdemokraterna i Göteborg väljer en annan väg än partiet i riksdagen. Där har regeringen sagt nej till en utredning om att förbjuda kusinäktenskap. Att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja är redan kriminellt, menar justitieminister Morgan Johansson. Han menar att ett förbud i praktiken skulle inskränka vuxna människors rätt att välja partner själva.

Liberalerna på riksplanet vill se ett förbud och Kristdemokraterna vill utreda om att tillstånd ska krävas. Även Moderaterna vill utreda om ett förbud.

Politiker mot byråkrater

Exakt hur många som lever i kusinäktenskap i Göteborg är inte klarlagt. Men klart är att flera förorter har invånare från kulturer där det är vanligt. Ett problem som nämns i motionen är att det kan uppstå genetiska problem när barns föräldrar är för nära släkt. Kusingiften är också del av att upprätthålla hedersförtryck och klanstrukturer, enligt Jonas Attenius (S).

Att genetiska problem kan kopplas till sociala problem är kärnan i motionen och vad den föreslagna upplysningskampanjen ska informera människor om. Det finns dessutom redan en beskrivning av kusinäktenskap som ett problem inom hederskulturer, i ett tjänsteutlåtande som ligger till grund för Göteborgs stads plan mot hederskultur. Vilket man använder som argument för att utveckla detta till en större kampanj.

Man menar i motionen att om samhället tydligt säger nej till kusinäktenskap, kommer personer som pressas till detta av sin släkt lättare kunna säga nej. Man vill också att kommunstyrelsen ska säkerställa rutiner för stöd och hjälp till personer som tvingats in i kusinäktenskap.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i ett gemensamt yttrande till motionen sagt att en informationskampanj om medicinska risker i så fall ska genomföras inom vården. Vidare menar man att frågan redan fångas upp av befintliga strategier mot hedersförtryck inom Göteborgs stad, och menar i stället på att det behövs mer resurser till verksamheterna.

Detta är i stort samma argument som används av socialförvaltningarna i staden. Samtliga socialförvaltningar och stadsledningskontoret har föreslagit att motionen avvisas. Stadsledningskontoret är osäkra på vilken effekt en informationskampanj får. Men man ser också en risk att grupper i befolkningen blir stigmatiserade om staden vidtar sådana åtgärder.

På onsdag väntas beslut om motionen i kommunfullmäktige.

Internationellt

Kusinäktenskap är en het fråga i europeiska länder med invandring från kulturer där detta är vanligt.  Frågan har kommit upp där via forskning som visar riskerna.

Men det är även en het potatis i muslimska länder, där detta är normen. Men det är svårt att få gehör hos ledande imamer, som har stort inflytande på familjepolitiken.

TYDLIGT SAMBAND. Rena missbildningar är dessutom inte de enda åkommor som ökar vid inavel

I Pakistan är problemet med genetiska fel hos barn stort, på grund av kusinäktenskap. Försök har gjorts att belysa problemet genom information via imamer. Men många vägrar, på grund av islamisk lag. Kusinäktenskap sker i enlighet med sharialagar och traditionen efter profeten Mohamed. Skulle regeringen införa ett förbud skulle motståndet bli våldsamt.

I Storbritannien bor många pakistanier och hälften av dem lever i kusinäktenskap. I Birmingham har man konstaterat en dubbelt så hög frekvens av missfall, vilket man härleder till äktenskap mellan nära släktingar. 30 procent av alla barn med genetiska avvikelser i landet är pakistanier.

Kusinäktenskap är även vanligt i Iran och Turkiet, vilka har stora diasporor i Europa. En fjärdedel av alla äktenskap mellan turkiskättade var kusinäktenskap 2007.

Både Norge och Danmark ger ut broschyrer med information om medicinska risker, något Sverigedemokraterna nämner i sitt yttrande till motionen.

I Norge bor det närmare 40 000 personer av pakistansk härkomst. Inom gruppen finns det problem med islamism och det finns ett motstånd mot att anpassa sig till norska seder och bruk. 2020 förbjöd man syskonbarnäktenskap i Stortinget, efter förslag av Fremskrittspartiet och Arbeiderpartiet. Syftet med förbudet är att öka integrationen av invandrare i landet.

I Sverige är vi inte i närheten av ett förbud, men situationen i Göteborg kan skapa en öppning för att lyfta frågan i riksdagen igen.

Avatar photo
Filip är reporter på Morgonposten.