Anders Ygeman är på många sätt Sveriges mest underskattade politiker. Få besitter hans baksluga förmåga att få folk att glömma de misstag han begått.

Hans metod är mycket enkel.

Han har insett att om man ständigt levererar mycket märkliga uttalanden och förslag kommer folk att glömma allt elände man är ansvarig för, de kommer att fokusera på den senaste dumheten. Visst får man stryk för den, men fördelen är att människor i sin upprördhet inte förmår erinra sig gårdagens missgrepp – och de är många i Ygemans fall.

Det är en elegant form av skademinimering. Ställ till med nya problem – då glöms ditt ansvar för gamla problem bort.

När han i förra veckan gick ut och förklarade att man kanske borde börja reglera hur många invandrare det finns i förorterna blev det ett oherrans liv.

Alla glömde bort att Ygeman är ansvarig för de höga elpriserna, och att elen inte räcker till för företag som vill bygga ut.

Många har fått för sig att elpriserna liksom elbristen beror på kriget i Ukraina.

Men i maj 2019 förklarade representanter för alla de stora energibolagen i Sverige att de är oroliga för att landet ska drabbas av elbrist (vilket leder till högre priser).

Ygeman deklarerade då lugnt att det rörde sig om ”tomma hot” från energibolagen och att det inte rådde någon brist på el, och att det heller inte skulle göra det i framtiden. Sverige hade ”ett överskott av el”.

Ett år senare var elbristen och elpriserna ett akut problem i södra Sverige.

Två år senare är elbristen till och med ett problem i Stockholm. Ica-handlare i Täby ställs inför samma problem som företagare i Skåne brottats med sedan 2019 – de kan inte bygga ut sin verksamhet på grund av att kapaciteten i elnätet inte räcker till.

Och då avslöjar Dagens Nyheter att Anders Ygeman löst problemen med elbristen i Stockholm – den elbrist som aldrig skulle kunna uppkomma – genom att ta en miljard kronor från pengar som är avsatta för nationell elberedskap för att lösa det hela. Det är en lösning som möter starkt motstånd från de erfarna handläggarna för elberedskap på Svenska Kraftnät. De inser att de beordras till en åtgärd som är regelvidrig, men det hela genomdrivs av Anders Ygeman och Svenska Kraftnäts chef. Det privata elbolaget Ellevio garanteras över en tioårsperiod en miljard kronor för att rusta ett oljeeldat kraftverk för drift med bioolja – och pengarna kommer alltså från en fond som ska användas vid krig och naturkatastrofer.

Anders Ygeman hävdar då att inga beredskapsmedel använts – men den korrespondens Dagens Nyheter publicerat visar otvetydigt att så är fallet.

Stockholms Handelskammare varnar samtidigt för att bristerna i elnätet gör att det kommer att ta tio år innan kapaciteten är tillräcklig i regionen.

Notan 28 miljarder kronor

Anders Ygeman som fram till denna tidpunkt ständigt lovat att elkundernas kostnader ska sänkas – och därför agerat för att elbolagen inte ska kunna höja sina nätavgifter – lägger nu fram en proposition som innebär att elkoncerners nätbolag ska få lägga kostnaderna för utbyggnad och förbättringar av elnätet på elkunderna – som via sin elräkning tillsammans kommer att få stå för en nota på 28 miljarder kronor.

Energimarknadsinspektionen, Konsumentverket och Svenskt Näringsliv kritiserar förslaget hårt och menar att elbolagens vinster är mer än tillräckliga för att hantera en förbättring av elnätet.

Flera kritiker påpekar också att det i förslaget inte finns tydliga krav på ökade investeringar – vilket kan leda till att vi får se högre vinster för elbolagen, högre elpriser för konsumenten, men inga större förbättringar av elnäten.

Energimarknadsinspektionen förklarar att elnätsbolagen redan får täckning för sina investeringar med nuvarande regelsystem ”vilket gör att förslaget endast leder till ökade vinster”.

När du nu i dag hör namnet Ygeman tänker du på stollen som vill att människor med arbete ska flytta till förorten samtidigt som arbetslösa från förorten flyttar ut (vart är förstås den första frågan, och vem ska betala är den andra frågan).

När du däremot ser din höga elräkning förbannar du Strandhäll och Stenevi som glatt och lyckligt genomdrivit stängning av kärnkraftverk.

Ygeman skrockar belåtet när han vandrar i regeringskansliet, blinkar medlidsamt åt Strandhäll när han passerar henne på väg till kaffeapparaten, och tänker: ”Att hon aldrig lär sig”.

Det Strandhäll inte lärt sig är att om man ständigt uppträder förvirrat i debatter, och gödslar med osammanhängande uttalanden på Twitter påminner man hela tiden människor om den egna ständiga, långvariga och totala inkompetensen.

Ygemans genialitet ligger i att han insett att det gäller att återkommande detonera en mindre nukleär laddning i debatten, och smällen bländar oss till den grad att vi inte längre ser den förödelse som breder ut sig i spåren av hans karriär.