Får man tillverka sin egen ammunition i Sverige och hur svårt är det egentligen?

Kort svar: Ja

Har man licens för ett vapen i en specifik kaliber får man också tillverka sin egen ammunition för detta vapen. Reglerna här är betydligt generösare än på många andra ställen i Europa. Vissa länder förbjuder det helt. Många har begränsningar på mängden ammunition man får inneha. Tyskland exempelvis har en komplicerad utbildning innan man får handladda ammunition.

I Sverige, beroende på hur man tolkar föreskrifterna från MSB, gäller fem kilo krut/tändhattar per vapen. Alternativt fem kilo totalt.

POTENTA PATRONER. .338 Lapua magnum (t v) jämförd med .300 Winchester magnum, .308 Winchester och .22 long rifle

En åklagare försökte sätta dit en bekant till mig för att han hade mer än fem kilo krut hemma, men åtalet lades ned då formuleringen i föreskrifterna som reglerar detta lätt kan tolkas som att fem kilo gäller per vapen.
Vad gäller färdig ammunition finns ingen begränsning när man har en vapenlicens för kalibern från polismyndigheten. Det enda som gäller är “säkert lås”, definition på detta existerar inte. Gummiparagrafer som vanligt i Sverige.

Vad innebär handladdning?

Det är flera steg inblandade i att tillverka egen ammunition. Låt oss börja med komponenterna som behövs.

• Kula, köps färdig eller gjuts själv i bly.
•Tomhylsa, antingen köpt ny och oanvänd men vanligtvis används begagnad.
• Tändhatt, köps alltid ny
• Krut, köps nytt. Specifik typ för kaliber och ändamål.
• Utrustning för handladdning, engångsköp. Oftast köps en sats med allt man behöver utom kaliberspecifika verktyg och ovanstående komponenter.

Stegen man går igenom för att handladda kan variera, och instruktionerna kan bli nästan hur detaljerade som helst. Men vanligtvis gör man enligt följande:

• De skjutna tomhylsorna tvättas. Antingen med en ultraljudstvätt eller en tumlare med olika typer av media som mekaniskt och/eller kemiskt tar bort krutrester och annat.

• Efter detta bör man ta ut den gamla, förbrukade, tändhatten. Detta kan ske nu eller innan tvätt beroende på vilken utrustning man har. Olika verktyg fungerar olika.

Handladdningspress

• Tomhylsan skall sen smörjas med medel för ändamålet, själv gör jag eget med en del flytande lanolin och nio delar 99% alkohol. Detta sprayas på tomhylsor och de pressas sedan in i ett kaliberspecifikt verktyg för omformning. Ofta sätter ens press in en ny tändhatt här, detta kan också göras med ett handverktyg senare.

• Efter detta brukar de flesta ta bort smörjmedlet på lämpligt sätt.

• Nästa steg är att tillföra lämplig mängd krut av lämplig typ. Detta sker på olika sätt beroende på din utrustning. Det finns mekaniska vågar, elektroniska automatiska, ja en hel uppsjö. Viktigt att ha dem kalibrerade med kalibreringsvikter.

• Efter detta isätts kula i pressen med kaliberspecifikt verktyg.

Det finns naturligtvis många nyanser och detaljer i detta som jag inte går in på – därför bör alla intresserade av detta se till att de har en handladdningsmanual som de läser innan de börjar med handladdning. Det finns några katastrofala fel man kan göra som kan sluta med extrema personskador. Ett exempel är att ladda väldigt snabbt pistolkrut i en gevärskaliber med stor hylsvolym. Då har du byggt en rörbomb av ditt gevär eftersom krutet brinner så snabbt att kulan knappt hinner lämna patronläget innan allt övrigt expanderar utåt i en explosion. Det är värsta tänkbara scenario och man måste göra väldigt många fel innan det uppstår.

Det är av denna anledning det enbart är tillåtet att ladda ammunition till sig själv.

Varför ska man handladda ammunition?

Priserna på fabriksammunition blir bara högre och högre. Fraktkostnader ökar, tillgång minskar, företag i alla led motarbetas av banker, speditörer, politiker, och försäkringsbolag.

Olika kaliberspecifika verktyg för handladdning

Handladdad ammunition kan även göras till högre standard än fabriksammunition, den går att skräddarsy för just ditt vapen och fås extremt träffsäker.

Ett exempel på det är den jag gör för min .338 Lapua Magnum. En väldigt grov kaliber för långa avstånd. För att få ut max prestanda ur det vapnet är det i praktiken ett krav att ladda ammunitionen själv. Ett mått på nettoresultatet är den extrema spridningen av hastigheten vid mynning, skillnaden mellan högsta och lägsta hastighet. Har man gjort en ammunition som är så uniform som möjligt kommer den spridningen vara låg. För fabriksammunition har man runt 20 meter per sekund om den är bra. Det räcker långt i de flesta fall.

För den ammunition jag gjorde själv var det två meter per sekund. Sen fick jag träff i målet på 1800 meter också.

Handladdning är lite av en “hobby i hobbyn” vad gäller jakt eller målskytte. Det finns svenska forum på internet enbart för ändamålet. Vissa entusiaster grottar ned sig totalt i saken och gör extremt avancerade lösningar. Men för de allra flesta handlar det om att få billig och bra jaktammunition till höstens älgjakt. Oavsett ändamål är det en rolig och meditativ hobby jag kan rekommendera om inte annat för att man alltid kommer ha tillgång till bra ammunition vilket kan vara nog så viktigt.

Morgonpostens kolumnist för jakt och sportskytte.