Dagens Nyheter har granskat kristna och islamiska församlingar som säger sig kunna bota homosexualitet. Men dessa är inte de enda organisationerna som vill påverka människors sexuella läggning och som får statliga bidrag för sin verksamhet.

Dagens Nyheter har granskat att religiösa församlingar, både kristna och islamiska, erbjuder omvändelse för homosexuella. Enligt en imam i Eskilstuna är homosexualitet en dålig vana som droger eller alkohol, som går att bli av med. Jehovas vittnen och Livets ord får också besök av en DN-reporter som utgör sig för att vara homosexuell och intresserad av att ”bota” sin läggning.

Flera av dessa religiösa församlingar får statliga bidrag, på premissen att man ska stärka demokratin och samhällets grundläggande värderingar. Man har även haft kontakt med Hillsong Churchs svenska avdelning, i vars podcast Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch deltagit.

Bilden som målas upp är en otidsenlig metod riktad mot personer som borde få vara sig själva. Men, det finns institutioner och organisationer som på ett betydligt mer direkt sätt använder sig av statliga bidrag för att påverka människors sexualitet.

Propagandan mot barn och unga

RFSL Ungdom har namnet till trots ingen nedre åldersgräns. Alla upp till 30 år fyllda är välkomna i förbundet, så länge man går med på stadgarna och visionen. Man är anslutna till moderförbundet RFSL och ”arbetar utifrån queera förhållningssätt med och för ungdomar som bryter mot normer gällande sexualitet, kön och/eller könskaraktäristika”.

Antalet könsidentiteter och läggningar är nu närmast oräkneliga. Kan det vara så att en person som tror sig vara homosexuell och blir medlem i RFSU Ungdom en tid senare uppfattar sig som icke-binär? Och, är det i så fall på grund av inverkan från äldre personer i gruppen, som driver på för en förändring?

Åren 2011 till 2016 fick RFSL Ungdom stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor på drygt sex miljoner kronor. Under 2021 beviljades man 1 427 057 kronor i organisationsstöd samt 1 165 507 kronor för Trygga rum del I. Trygga rum är ett projekt ”som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer”. Under 2022 har man fått beviljat stöd för projektet Trygga rum II, med 1 110 000 kronor.

Att svenskar skattepengar går till organisationer som arbetar med att förändra barn och ungdomars sexualitet är således inte förbehållet kyrkor och moskéer. Dessutom är deras inflytande i skolvärlden högst begränsad, med undantag av ett fåtal friskolor. 2003 gjorde presenterade man en svartlistning av biologiböcker som fick stort genomslag i Riksdagen och på Skolverket.

Till skillnad från religiösa samfund propagerar dock RFSL Ungdom för en annan form av omvändelse. Som är irreversibel.

Omvändelse med skalpell

Socialstyrelsens utredning Åldersgräns för vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och socialnämndens roll vid ändring av det kön som framgår av folkbokföringen, blev klar i mars 2020.

Myndigheten utredde om man vid synnerliga skäl skulle tillåta kirurgiska ingrepp i könsorganen på personer över 15 år. Utredningens slutsats i korthet är att det är mer som talar emot än som talar för att tillåta sådana ingrepp. Även om det finns enskilda undantag finns det annan könsbekräftande behandling för personer under 18 år.

Men man hänvisar också till ett oklart och bristande kunskapsläge, och menar att man kan anpassa lagstiftningen i framtiden när läget förändrats. En person som gjort ingreppen och ångrar sig måste leva med en irreversibel skada. Könsorganen kan inte återskapas.

Socialstyrelsen skriver att personer i tonåren kan ha svårt att se det långsiktiga perspektivet. Och befinner sig i kognitiv utveckling, där det kan vara svårt att föreställa sig att någonting i ett senare skede kan uppfattas helt annorlunda. Även om det finns individuella skillnader mellan barn är de på gruppnivå sämre på att fatta komplexa beslut.

Antalet barn och ungdomar med diagnosen könsdysfori har samtidigt ökat, särskilt efter 2014. Och speciellt bland kvinnor, som Socialstyrelsen skriver ut som unga med registrerat kön kvinna vid födseln.

Man har inte en klar bild av varför ökningen sker eller vilka faktorer i samhället som spelar in. Men autismdiagnoser är betydligt vanligare i gruppen än i befolkningen i övrigt.

RFSL kommenterade utredningen och tryckte på att det var viktigt att Socialstyrelsen skrev att det finns individer under 18 år som har behov av kirurgiska ingrepp. Man anser att det bör finnas undantag från 18-årsgränsen, vilket man motiverar med att barnets bästa alltid ska vara avgörande.

Men intressanta teorier om ökningen av barn och ungdomar med könsdysfori finns utomlands. Författaren Abigail Shrier har undersökt ökningen av könsdysfori bland flickor, som ökat lavinartat både i USA och Storbritannien. En faktor är social samhörighet, där flickor som är vänner samtliga kommer ut som transsexuella. Medelklassflickor med ångest som tidigare blivit anorektiker eller skurit sig, har nu hängett sig åt testosteronintag och vill operera bort brösten.

Ofta väcks intresset efter puberteten, genom transsexuella profiler på sociala medier. Dessa blir som instruktörer åt barnen, och leder dem mot en process som kan sluta med kirurgiska ingrepp. Många av dessa flickor har diagnosen autism.

Bild från Transsammans Instagramkonto. Faksimil Instagram

Det är oklart om det finns sådana profiler i Sverige. Men att barn är inbjudna in i sammanhang där transsexualism är normalt och uppmuntras, är ett faktum. Ett exempel är transkollon för barn 0–13 år som anordnades av RFSL Ungdom och förbundet Transammans. Ledarna är vuxna transpersoner som skulle hjälpa barnen med identifikation och vara positiva förebilder.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.