Till slut samlas alla tungviktare i New Delhi. Eftersom Indiens starke man, den karismatiske premiärministern Narendra Modi har navigerat med säker hand genom den stormiga skärgård som Rysslands angrepp på Ukraina har skapat världen över. Indien har förblivit neutralt och har de andra världsledarnas förtroende som en relativt stabil stormakt med en snabbt växande ekonomi. Modi respekteras i alla läger.

På hemmaplan ses han närmast som en landsfader, avspänd, balanserad och kommunikativ, med bitsk humor och nära till känslorna. Han är respekterad i alla läger trots att hans bakgrund är i RSS, den hindunationalistiska högerrörelse som sköt Gandhi och egentligen vill deportera Indiens muslimer till den för ändamålet avstyckade landsände som gränsar till Afghanistan, nämligen Pakistan. Men Modi är ingen fanatiker, han är en pragmatisk realist. Och han mediterar. Han är en hängiven lärjunge till en av Indiens största gurus, Vivekananda. Av alla statschefer i BRIC är Modi den som spontant är lättast att tycka om. Han kommer kanske inte riktigt från slummen, men snudd på, och hankade sig fram på ströjobb som ung, bland annat som servitör på en av alla de små teserveringar som Calcuttas trottoarer vimlar av. Det låter kanske barnsligt bollywoodskt, men rags to riches går hem i Indien. Alla gillar en vinnare och Narendra har genom ärlig och oförtruten strävan och idealitet klättrat från samhällets botten till dess absoluta topp. I processen har han luttrats, mognat och blivit en representant för hela Indien, inte bara för sina väljare.

Pakis och lankeser

Hela Indien? Nja, nog finns det en liten by i Gallien eller två, som inte gillar Modi och inte känner sig representerade av honom. Både i Ystad och Haparanda. För att inte tala om grannfolken, lankeser i söder och pakistanier i norr. Men de flesta tycks vara överens om att Modi medlar mästerligt och hindrar krig att bryta ut. Varken lankeser eller pakistanier är överdrivet fredliga av sig. Den lankesiska ekonomin är i fritt fall, 26 ministrar samt riksbankschefen har avgått och landet hotas av konkurs. Blir det Modi eller Xi som räddar Got Abaya Rajapaksas Sri Lanka och i praktiken köper den uråldriga kulturön?

Och vem räddar Pakistan? Blir det Modi eller Putin? Eller hinner den sluge Xi knipa den dolda maktens trådar? Guoanbus skickliga infiltratörer är lika flitiga som CIA:s och Kina har starka band till landet. Detta är i mångt och mycket ett agentproxykrig mellan Kina och USA. Ty den fordom så självsäkre globetrottern, playboyen och cricketstjärnan Imrat Khan, som bytte både hatt och lösnäsa och blev populär muslimsk makthavare, fick med tiden armén mot sig, och därefter folket, och då uppstår ett maktvakuum. I skrivande stund är parlamentet formellt upplöst och situationen ytterst oklar. Som vanligt, får man väl nästan säga: Under de 75 år Pakistan har varit en autonom republik har inte en enda statschef suttit mandatperioden ut och den filmstjärnesnygge Imran Khan lär inte bli den förste premiärminister som når mållinjen. Han vädjar nu till Modi att rycka in och styra upp.

Exakt himmel

Vad är det med Narendra Modis aura som gör att han utstrålar en sådan pålitlighet?

En människas aura är hennes egen himmel, och den är ett mikrokosmos av hur den stora himlen var när vederbörande tog sitt första andetag. Då fick själen sin grundprägel, fundamentet för all annan prägling. Vet man säkert när och var en människa är född, då kan man även räkna ut hur himlen såg ut där och då. En karta av denna himmel är horoskopet. Genom att studera horoskopet kan man med förbluffande precision utröna en människas grundläggande karaktärsegenskaper, även om man inte vet någonting annat om henne. Givetvis finns det många faktorer som måste vara på plats och stämmas av med varandra för att tolkningen skall bli tillförlitlig. Men materialet är förhanden och såtillvida är astrologin exakt. Stämmer inte analysen med verkligheten så beror det på att födelsens tid eller plats inte stämmer eller att tolkaren inte kan hantverket. I detta hantverk ingår självkännedom, så att man kan räkna in och neutralisera sina egna karaktärsegenskaper när man tolkar någon annans, så man inte färgar tolkningen. Tolkaren måste förstå sin egen himmel för att kunna förstå någon annans. Givet dessa faktorer kan tolkningen bli exakt, eftersom grundkaraktären inte blir en annan, även om den mognar och förändras med åren.

Mars

I Modis fall har vi ett problem med födelsetiden. Ort och datum är kända, men det finns tre olika uppgifter om klockslaget: 09.35, 11.00 och 12.08. Visste vi ingenting om hans liv så skulle vi vara chanslösa, som i fallet Xi. Men nu är han en offentlig person vars karriär och karaktär är väldokumenterad. Vi kan därför använda uteslutningsmetoden. Av Modis liv, verk och verkan att döma är det mest troligt att han föddes runt 11.00. Då var nämligen Mars precis på väg upp genom österrand, från den ktoniska till den olympiska hemisfären, i det gränsland där hans personlighet och den mellanmänskliga yttervärlden har sin mötesplats.

Och Mars är stridbarhetens intelligens. Han är känd för att ta en fajt. Eller för att ha en utstrålning som gör att han inte ens behöver gå så långt som till fajten innan hans opponenter viker ner sig eller föreslår en kompromiss. Och Mars stod vid tillfället i Skorpionens tecken, vilket ger hans dominanta utstrålning ett drag av genomskådande. Man känner sig inte bara sedd av Modi, man känner sig genomskådad. Kort sagt: Modi äger. Och kan vara ganska bitsk.

Högersekten

Mot denna bakgrund är det ganska logiskt att han som ung gjorde karriär i en auktoritär, högerorienterad, hindunationalistisk sekt, Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, med starka band till den rent politiska organisationen Hindu Mahasabha, som, iallafall initialt, stödde en Hitler, stödde en Mussolini, även stödde en ben Gurion, som skarpt tog avstånd från västerland och kristendom, men även från arabism och islam, och som med tiden blev allt kritisk till självaste Gandhi, inte minst när Gandhi var villig att avstå provinsen Pakistan till muslimerna för att få britterna att överlämna resten av Indien till indierna. Det var en grupp inom RSS som 1948 mördade Gandhi. Men det var över två år innan Modi föddes och RSS som rörelse blev efter ett knappt år rentvått från kopplingar till mordet på den store ledargestalt som befriade Indien.

Like a Boss

Modi har alltså i grund och botten en blick som en boss, en röst som en boss och ett kroppsspråk som en boss. Kort sagt, Modi är en närvarande, kommunikativ och effektiv man med en naturlig auktoritet som väcker respekt och åtlydnad. Man vill spontant gärna göra honom till viljes, han är inte vem som helst. Det beror på många faktorer i hans himmel men den mest slående är sextilen mellan Mars på AC i Skorpionen och trippelkonjunktionen sol, Merkurius och Saturnus i sakliga Jungfrun.

Solen, det är hans jagkänsla, den han känner sig vara, och denna känsla är i Modis fall förenad med både kommunikation (Merkurius) och återhållsamhet (Saturnus). Det betyder att varje ord väger tungt. Han behöver inte säga så mycket för att det skall ha stora konsekvenser. Det han säger känns genomtänkt och moget, och är det också. Dels för att det tänks och sägs mot en fond av renhet, Jungfruns signum, och dels för att det har en direkt snabblänk till hans exekutiva kraft, Mars, som mot bakgrund av den genomskådande Skorpionen befinner sig precis där han och andra möts, på AC. Med andra ord, steget från ärlig tanke och effektiv kommunikation till stridbar handling är blixtsnabb. Snabbare än samvetet.

Nu har Modi ett rätt väl fungerande samvete, men när han strider så är hans samvetsbeslut redan fattade och han kommer inte att låta sig störas av eventuella samvetsbetänkligheter. Så är det med sextiler i allmänhet och med sextiler mellan solen och Mars i synnerhet. Än mer så om solen har förenats med både kommunikationens och effektivitetens intelligenser, alltså Merkurius och Saturnus, och de klingar mot saklighetens tecken.

Kompensation

Dessutom är det ett par aspekter som tillkommer i Modis fall, nämligen hans personliga engagemang och hans samtidigt distanserade, nästan blyga, förhållande till fysisk intimitet och förtrolig innerlighet. Som han tenderar att dölja genom att helt enkelt göra gott och vara omtänksam, vilket givetvis är positivt men samtidigt aldrig kan ersätta äkta närhet och sårbar tillit. Det personliga i hans engagemang, hans intuitiva känsla för stridens konst, kommer av månens närhet till Mars. Månen, som är i målmedvetna Skyttens tecken, och strax under horisonten, är så nära Mars att de två verkar som en enda intelligens. Sensibiliteten hos månen och dådkraften hos Mars blir en och samma kraft. Det distanserade i hans så kallade nära relationer kommer av Venus kvadrant till Mars och till AC. Välgörenhet och omtanke präglar hans utstrålning. Man skulle kunna ta för givet att dessa trevliga egenskaper är en kompensation för oförmåga till själslig närhet. Och på sätt och vis är de det. Men är ingen brist, ingen psykologisk skada från ett barndomstrauma eller liknande, och går därmed inte att åtgärda; det är helt enkelt så han är funtad.

Det vi hittills har tittat på är de egenskaper som både Modi själv och hans medmänniskor kan vara ganska klara över att han besitter. Det beror på att det rör sig om synliga planeter på den del av det synliga himlavalvet som begränsas av himlaranden, AC, och av höjdpunkten, MC. Fältet mellan AC och MC, alltså hus 10, 11 och 12, är kännbart för både personens medmänniskor och personen själv.

Den onde havsguden

Nu finns det ytterligare en himlakropp utritad på denna karta, och det är Neptunus. Den syns inte fysiskt. Inte med blotta ögat. Inte ens en riktigt mörk och stjärnklar natt. Och det trots att den är ofantligt stor. Den är en av de två stora så kallade isjättarna (den andra är Uranus) och tillhör egentligen inte vårt solsystem. Den, och Uranus men även Pluto och dess vassa flisa Kiron, stryker, illvilliga men välgörande, omkring på avstånd och influerar obemärkt, genom att störa ordningen.

Nu är detta alltså en bra sak, det hindrar oss från att stagnera, men det ställer förstås även till med besvär. Ibland gör bra saker det. Och ibland är besvärliga saker bra. För att vi som släkte med tiden har lärt oss att detektera deras inflytande och neutralisera det genom att anpassa vårt förhållningssätt till livet, både det inre och det yttre.

Just när det gäller Neptunus handlar det om känslolivet, känslans intelligens, men inte i samma enkla mening som månen. Känslans intelligens är ju annars månens gebit. Nej det Neptunus gör är att verka under ytan — Neptunus är ju guden i havets djup — och hans verkan är att ge varje känsla en extra känsla, nämligen känslan av att det ju kunde vara tvärtom också. Exempelvis genom att när vi känner sorg, i oss själva eller i andra, dessutom få känslan att det ju kan vara glädjande att man (eller någon annan) sörjer. Eller sorgligt att någon (eller man själv) är glad. Eller att det kan vara både roligt och rogivande att vara arg. Eller, på motsvarande sätt, frustrerande att vara lugn.

Psykopaten och filantropen

Neptunus skapar en metakänsla av motsatt karaktär. Detta kan leda till psykopatens sensibla likgiltighet inför både egna och andras känslor, även när de är djupa och starka, eller det kan leda till filantropens mod att kasta sig in i svåra konflikter och hålla huvudet kallt och omdömesgillt samtidigt som hjärtat blöder för de lidande. Ibland, för att komplicera saken, ryms dessa två rentav i samma person. Och det utan att bero på något barndomstrauma. Neptunus gör varje känsla vändbar. Eller visar oss att varje känsla faktiskt är vändbar.

Och denna märkliga och dolda intelligens, var har Modi den?

Luttrande besvikelser

Liksom hela sin generation, de födda 1942 – 57, har han Neptunus i Vågens tecken. I rättvisans och det sociala omdömets tecken. Det betyder att han hör till den generation som vågade ifrågasätta rådande normer under de stora omvärderingarnas 1960- och 1970-tal. Det var då han gick in i den radikala rörelsen RSS. Men i vilket hus är Vågen med sin Neptunus på just Modis himmel? I vilken vinkel till jorden står de? De står precis mitt i den för alla synliga kvartalen, alltså i elfte huset. Detta gäller inte hela hans generation, det gäller honom själv.

Och vad har detta för verkan? Jo en verkan som kastar ljus över hans engagemang i radikala RSS. Han hade en extra stark tendens att idealisera människor. Att tro dem om för mycket. Att göra dem mer fantastiska än de egentligen är, så att de får svårt att leva upp till hans förväntningar. Han ser fortfarande det bästa i var och en, tack vare denna konstellation, men livets oundvikliga besvikelser har luttrat honom.

Familjelivet?

Har man sin veneriska intelligens, Venus, i torra Jungfrun, som är på kant med Mars i hemliga Skorpionen, är det inte helt säkert att man har tid med äktenskap och familj och sånt. Nära relationer, bilsemestrar och fredagsmys kommer inte att vara prio ett. Som indisk god sed föreskriver så trolovades Narendra till sin hustru i ung ålder, närmare bestämt som 13-åring, och blev gift med henne 1968, när han var 18 och hon 17. Ingen av dem verkar ha klagat på äktenskapet. Eller ens nämnt saken. Kärlek är, som de säger i Indien, ofta följden av ett äktenskap. Men i stället för att, som det heter, fullborda äktenskapet, och skapa kärlek, försvann den unge mannen. Han bara gav sig av. Man förmodade att han uppsökte visa män i Indiens många ashram. I två års tid var han spårlöst försvunnen och först långt senare kom det fram att han under denna tid undergått en esoterisk, politisk och fysisk skolning i RSS-sektens regi. Och de antog inga gifta män. RSS var en orden av krigarmunkar. Unga fru Modi var mer än villig att följa sin man i allt men hade ingen aning om hans politiska engagemang. Själv ställde han sig helt oförstående till hennes önskan att följa honom och anmodade henne att studera. Så då gjorde hon lydigt det, och blev så småningom lärarinna. Att Narendra faktiskt var gift förblev, enstaka rykten till trots, en hemlighet ända tills de offentligt tog ut skilsmässa i samband med att han svors in till sitt ämbete som premiärminister 2014.

Modi är gift med Indien. Och Indien verkar vara hyfsat gift med Modi.

Gurun

Narendra Modis himmel har fler kvaliteter. Men det är kvaliteter som varken han eller hans medmänniskor direkt kan förnimma, förutom indirekt, genom hur de påverkar de kvaliteter han kan förnimma genom introspektion. Han måste alltså söka dessa egenskaper i retrospektivt ljus, eftersom det introspektiva ljuset inte belyser dem.

Att Modi har ett aktivt, introspektivt ljus står bortom alla tvivel. Han praktiserar fortfarande meditation. Under inspirativ ledning av en död guru. Hans guru är vishetsläraren, samtidigt nationalisten och samtidigt universalisten Narendra [sic] Nath Datta, världskänd som Swami Vivekananda, 1863 – 1902. Med sina meditativa tekniker byggda på Patanjalis Yoga Sutras och sin moderniserade vedalära med inslag av frimureri, teosofi och annan västerländsk esoterik, skapade denne unge, kreative swami en tidsenlig och tilltalande uppdatering av den urgamla och ofta påfallande världsfrånvända indiska vishetstraditionen. Både Sri Aurobindo och Mahatma Gandhi ansåg att Vivekananda, under sitt korta och intensiva liv (han mediterade bokstavligen ihjäl sig), var den som gav Indiens spretiga andliga liv en enhetlig prägel och idag finns det både en polisakademi, ett universitet och en flygplats som är uppkallade efter honom.

Indiens mest offentlige person, premiärminister Narendra Modi, har alltså ett aktivt inre liv vars grund är strävan efter världskännedom genom självkännedom, och vice versa. Därför är han säkerligen medveten om sina karaktärsegenskaper.

Himlafursten

Några egenskaper han själv kan uppfatta, men som är mer dolda för hans medmänniskor, har Modi egentligen inte. Däremot förklaras de upplevbara egenskaperna till fullo bara om man räknar in vissa andra egenskaper, som påverkar dem. Vilka är dessa, varför kan han inte själv uppfatta dem och hur påverkar de den Modi vi känner som Indiens i alla läger mest respekterade premiärminister?

Låt oss börja med den mest gåtfulla av de dolda influenserna. Gåtfull, inte för att den är dold, utan för att den så att säga är dold mitt i salongen, på ett ställe där Modi själv skulle vara akut medveten om den, om den bara syntes för hans introspektiva perception. Men den syns lika lite som Neptunus, och av liknande skäl: Den rör sig hela tiden utanför gränsväktaren Saturnus. Den stryker runt likt en tjuv om natten. Och den har lånat sitt namn av himlafursten, Ouranos, eller Uranus. ♅

Vad gör då denne Uranus med vårt medvetande? Och mer specifikt: Vad gör den med Modis medvetande?

Den inre, den mikrokosmiska versionen av Uranus orsakar något liknande på tankens nivå som Neptunus orsakar på känslans nivå. Om Neptunus ger oss en känsla av att det vi känner även kan kännas tvärtom, så ger oss Uranus tanken att det vi tänker också kan tänkas tvärtom. Att tankar och tankeprocesser, ja logiken själv, är vändbar.

Förvirrande som detta är kan det även rädda oss ur gamla hjulspår där vår tanke har kört fast. Uranus stör våra tankestrukturer och skapar förvirring men bäddar därmed även för nytänkande. Förvirring kan ibland vara nödvändigt för att vi skall få nya perspektiv. Och det ordnar Uranus. Och det utan att vi ser det, eftersom Uranus är osynlig. Det är vad Uranus tysta närvaro gör med vårt medvetande i största allmänhet. Som en klar liten droppe i kaffet, av något psykedeliskt utan smak och lukt. Så vad gör Uranus med just Modis medvetande? Ja, var befinner sig Uranus på hans himmel?

På Narendra Modis egen himmel befinner sig Uranus väster om höjdpunkten, i revirets och livsrummets tecken, Kräftan, halvvägs ner mot västerrand, i åttonde huset. Han är alltså kapabel, kan man förstå, att få ytterst ovanliga infall till lösningar av helt vanliga politiska problem. Samhällsproblem. Problem som gäller reviret — livsrummet, samhället — som i det här fallet är hela den myllrande mångkulturen Indien. Men han är också, egentligen av precis samma skäl men även på grund av åttonde husets karaktär, böjd att söka nya svar på mystikens eviga gåtor. Han har helt enkelt fallenhet för esoterik, för det fördolda, och förstår förmodligen hur man exempelvis tolkar ett horoskop, även om han troligen föredrar de indiska metoderna. De har högre precision men tar ofta flera inkarnationer att bemästra.

Djupens Jupiter

Modis Uranus i Kräftan hänger så att säga inte i luften. Den har ett par, tre distinkta aspekter. Den ena är lite svår, en kvadratur, med Neptunus, men den har han å andra sidan gemensamt med hela sin generation, den som rev upp allt som luktade gammal blind tradition och konvention för att ompröva varje rutin, omformulera varje fras och bädda för en djärv, ny värld. De andra två andas också frihet men på ett mer konstruktivt sätt.

Minns nu att Modi själv inte kan se detta i introspektionens meditativa ljus. Det enda sättet för honom att förstå dessa sidor av sin personlighet är genom retrospektion; att ärligt dra sig till minnes tidigare erfarenheter utan att lägga till och dra ifrån. Med ålder och erfarenhet får man då en indirekt belysning på dessa sidor av sitt eget väsen. Och vid det här laget har han uppnått profetåldern, 72, och har en helt annan självdistans och därur följande överblick.

De andra två är en sextil och en trigon, båda innebär alltså medvind. Sextilen, snabbkopplingen, går mellan Uranus och Venus. Den gör honom pedagogisk. Han fattar instinktivt hur han skall lägga orden för att andra inte bara skall känna att de förstår en eller annan fråga, utan även känna sig befriande förstådda av sagda fråga. Och han har som sagt ingen aning om hur detta går till, han vet mest bara att det fungerar. Det är något han bara kan, helt enkelt. Trigonen är spännande, den länkar hans Uranus till den av planeterna som har det starkaste ljuset, den intelligens som ser möjligheter och resurser, Jupiter.

Plutos intelligens, som uppmärksammar oss på både döendet, dödandet, döden som process och döden som tillstånd, är hos Modis generation i Lejonets tecken. Vad man vet har inte Modi dödat någon. Men som makthavare i ett land som Indien har han givetvis behövt fatta beslut som i förlängningen har lett till människors död, det är oundvikligt. Och som ung gick han raka vägen från sin nygifta fru till en sorts orden eller sekt för krigarmunkar som var beredda att både döda och dö för ett etniskt rent Indien. Nu var RSS ingen vanlig terroristgrupp eller befrielsearmé. Att kalla denna folkrörelse en sekt ligger närmare till hands, men då skall man hålla i minnet att Indien, kulturellt sett, utgörs av sekter och att begreppet sekt därför inte nödvändigtvis har någon negativ laddning. Den grupp RSS-medlemmar som planerade och genomförde mordet på Gandhi hörde till en annan generation. De hade Pluto i Tvillingarna. För dem var det på ett helt annat sätt självklart att döda någon även om de hade en positiv relation till vederbörande, om det skedde för en god sak.

Pluto trigon Kiron vet redan som barn vad de skall göra med livet och de räds inte det mörker som måste finnas i det djupa. Eftersom Kiron svider och smärtan bejakas genom Plutos medvetande om döden. Visheten i att man ofta dör i smärta är att smärtan gör döden mindre motbjudande. Är man permanent medveten om att man inte bara är dödlig, utan i någon mening även är döende, då är det lite lättare att acceptera smärtan och låta den bli ett sorts infraljus, alltså ett ljus som lyser i mörkret utan att mörkrets invånare fattar eller störs av det. Man kan inte utforska mörkret genom att lysa på det med en strålkastare. Därför kommer vårt ingenjörsmässiga förnuft aldrig åt det som utgår från de osynliga storheterna, Pluto och Kiron, Neptunus och Uranus. Månens noder är osynliga av andra skäl, de är vridpunkter utan utsträckning i rummet.

Karmisk kompass

Månens noder är de punkter på månens omloppsbana runt jorden som är fixerade. Omloppsbanan vinglar, och noderna är balanspunkterna. Den södra noden pekar på vad man är trygg med; vad man tycks ha en medfödd erfarenhet av, och den norra noden pekar på det angelägna och aktuella, som man kanske måste uppbåda en del mod för att nalkas, men som man ändå känner att man har motivation för, eftersom det angår en. I Modis fall är den södra noden en del av konjunktionen mellan solen, Merkurius och Saturnus. Där är han trygg och hemtam. Den norra noden är den som pekar ut hans bestämmelse, hans färdriktning på livets väg. I Nodis fall är den i Fiskarnas tecken, vilket indikerar att han nog kan tänka sig att bli klar med politiken en dag och istället på heltid ägna sig åt meditation och filosofiska studier. Helt enkelt bli mindre krigare och mer munk. Kanske i en fjärran framtid återuppstå som poet. Karma och samsara, alltså människoandens återfödelse, är en självklarhet i den hinduistiska miljö Modi lever i och för. Men än så länge är Jupiters pakt med Uranus en så drivande intelligens att han lever för att konservera de strukturer som borgar för den fria viljans ödmjuka mod att möta karma hos var och en. Så kan man faktiskt tänka som hindu, och en hindu är Modi.

Borde Modi inte ha koll på en intelligens som den? Jo. Men inte när den är under ytan, och den är så långt ner man kan komma innan det vänder. Ja, Jupiter befinner sig faktiskt på själva vändpunkten i den ktoniska hemisfärens djupaste djup, IC. Typiskt för en sådan placering är en stark förbindelse till det moderliga. Och även om Modi har en ganska sval inställning till det äktenskapliga livet så har han faktiskt ett tätt umgänge med sin gamla mor, som är över 100.

Empatisk aristokrat

Men nu gällde det inte Jupiter på IC som sådan, utan Jupiter i relation till Uranus. Och den relationen är en trigon. Vad betyder det? Det betyder, kort sagt, att den konservative politikern Modi egentligen är ganska liberal. Hans traditionalism är självvald. För att han tycker att konservatism och nationalism är en bra idé, helt enkelt. Inte för att det är något han bara känner är trivsamt eller av instinktiv lojalitet. Den chauvinistiska typen av konservativ nationalism har han egentligen ganska svårt för. Någon gapig lokalpatriot är han inte, Modi, utan en rätt aristokratisk och empatisk själ med sinne för helheter och för andra människors behov av livsrum. Sådant tycker han rentav är viktigt. Det är sådant han kämpar för.

På sätt och vis kan man få en känsla av att Modis egen mor inte bara är hans egen mor för honom, utan en gestalt som representerar det moderliga med hela hans kultur. Lite märkligt, kan tyckas, att hans fru inte alls väckte dessa ridderligt omhändertagande krafter i honom, men att hans mor gjorde det är å andra sidan logiskt, i ljuset av Jupiters läge.

För Narendra Modi representeras Indien av hans mor, och omvänt.

Ju äldre krigarmunken Modi blir desto mindre krigare och mer munk blir han. När han en dag drar sig tillbaka från offentligheten kommer han säkert att vilja leva i relativ isolering och kontemplation. Hans karmiska kompassnål i transcendensens tecken pekar på det.

Stenen i skon

Var har Modi ont? Alla har ett ställe där det under vissa omständigheter sticker till. Sedan hanterar man smärtan på högst olika sätt, den kan bryta ner och den kan bygga upp; den kan förmörka och den kan upplysa beroende dels på smärtbärarens mognad och dels på hans rasion d’etré; hans känsla av varför han finns till.

Kort sagt, ju starkare känsla man har av varför man finns till, känslan av att ens liv har ett högre syfte, desto mer kan den vassa lilla flisan från dödsmedvetandets Pluto svida på ett sätt som gör mer gott än ont. Svedan från Kiron kan accepteras så helt utan motstånd, eftersom man har viktigare saker för sig än att känna efter hur ont man har i kropp eller själ, att denna smärta inte hinner uppfattas som smärta, utan i stället uppfattas som något som belyser ett eller annat livsområde. Modi är välsignad med en Kiron som befinner sig i målmedvetenhetens eget tecken, eldtecknet Skytten. Det är verkligen förenat med smärta, för Modi, att vilja något. Men han känner inte att han har något val. Han var redan som liten uppfylld av känslan att hans liv har en mening. Då blir allt underordnat denna mening, och smärtan lyser upp, i Modis fall, i själva ambitionen. Kirons placering i Skyttens tecken ger honom med andra ord en upplyst målmedvetenhet. Att Kiron i skytten just i Modis fall rör sig mot himlaranden, och alltså befinner sig i första huset, ger honom ett visst självhävdelsebehov som kan vara användbart. Det är sant att, som det heter, ego dödar talang, men utan ego ingen ambition. Och då står man där med sin talang till glädje för ingen alls. Första huset ger Kiron i Skytten det driv som gör Modi lite lagom hänsynslös. I Indien måste man kunna stålsätta sig, hålla huvudet kallt och stundom passera en tiggare. Så man får något gjort.