Allting var klart. Socialdemokraterna hade presenterat valfläsket, och riksdagen röstade igenom saken trots att det var en konstig lag, ljuddämpare bör så klart helt avregleras. Ljuddämpare skulle inte längre räknas som vapen utan på samma sätt som ammunition enligt vapenlagen.

Alla med en licens för vapen för skjutning skulle också kunna få en ljuddämpare till det vapnet efter 1 juli 2022. Det gör att vi som älskar sportskytte och jakt inte behöver riskera vår hörsel.

Det var så det lät. Nu några dagar innan lagen träder i kraft får vi reda på vad de egentligen hittat på.

På polisens hemsida kan man läsa följande: “Det krävs tillstånd av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) för att tillhandahålla ljuddämpare”.

Vad detta betyder i klarspråk är att i sista sekunden berättar Polismyndigheten att alla vapenhandlare som har ett lager av ljuddämpare och tidigare tillstånd av Polismyndigheten nu måste komplettera med ett nytt tillstånd från ISP.

Bland Polismyndighetens frågor och svar kan man läsa detta: “Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet innehar ljuddämpare utan att ha rätt till det, eller överlåter ljuddämpare till någon som inte har rätt att inneha egendomen, kan dömas till brott mot vapenlagen”.

Ren formalia kan tyckas att skaffa detta tillstånd, men ISP ger bara ut tillstånd för handel med krigsmateriel när det gynnar myndigheter. Samt bara för försäljning till myndigheter. Dessutom är handläggningstiden sådan att ingen handlare kommer hinna få ett tillstånd innan de sitter med olagliga varor på lager. Många har dessutom gått på socialdemokraternas lögner och köpt på sig ett stort lager då de har många beställningar.

Nettoresultatet kommer bli att en hel del jakt- och vapenaffärer kommer gå i konkurs och att ingen kommer kunna köpa ljuddämpare längre i Sverige. Detta var inte en lättnad av reglerna, det var ett totalförbud istället. Så var nog planen från politikerna och politrukerna i myndigheterna.

De verkar ha glömt denna förordning:

“Förordning (1992:1303) om krigsmateriel

4 § Vad som sägs i 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel om krav på tillstånd gäller inte handel med handeldvapen eller delar till sådana vapen. Tillstånd för sådan handel regleras genom bestämmelser i vapenlagen (1996:67).”

Förordning (2006:510).

Som man kan läsa här så är ljuddämpare undantagna då de är en del till vapen. Detta håller Svenska Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa med om, som inte förstår vad myndigheterna grundar sin nitiska inställning på.

I förordningen 1992:1303 om krigsmateriel, SFS 2021:1233, definieras av regeringen vad som är krigsmateriel. På sida 3 kan man läsa följande:

“d) Tillbehör utformade för vapen enligt ML1 a, ML1 b eller ML1 c enligt följande:
1. Löstagbara magasin.
2. Ljuddämpare.
3. Särskilda vapenstöd.
4. Flamdämpare.
5. Optiska vapensikten med elektronisk bildhantering.
6. Optiska vapensikten som särskilt har utformats för militär användning.”

Skulle alla de här sakerna inte åtnjuta undantaget så har alla vapenhandlare i Sverige begått brott sedan lagen infördes. Naturligtvis är detta inte fallet. Det tål även att nämnas att allt möjligt räknas som krigsmateriel, exempelvis släpvagnar.

Jag har hört av mig till registrator på ISP med följande fråga:

“Eftersom särskilda vapenstöd som benstöd, samt löstagbara magasin osv, saluförs utan särskilt tillstånd betyder det att

a) detta görs olovligen

eller

b) att ljuddämpare kan saluföras utan särskilt tillstånd.

Vad är det som gäller här?”

Jag har inte fått något svar på denna fråga när detta skrivs. Men på en tidigare fråga om jag får bygga min egen ljuddämpare fick jag svaret av Simret Goitom, verksjurist på ISP, att det kräver tillstånd.

Det ska bli intressant att få svaret på min ansökan om att få tejpa fast en 50 centiliters petflaska på mynningen av mitt finkalibriga .22 LR-gevär. Det må låta löjligt men det kommer fungera i praktiken lika bra som en “riktig” ljuddämpare på den kalibern.

Det visade sig att generaldirektör Carl Johan Wieslander skriver i ISP:s remissvar 2018 (Ref2018/00448/L4) till utredningen Ds2018:1 angående ljuddämpare att ISP anser att “ändringen framöver kommer att omfattas av undantagsbestämmelsen i 4§ krigsmaterielförordningen utan att dess lydelse förändras”.
Då blir det väldigt svårt att hävda något annat i ett senare skede oavsett vad Polismyndighetens jurister hävdar.

Uppdatering 23 juni

I dag kom svaret från ISP:

“Den som efter den 30 juni 2022 bedriver handel med ljuddämpare till handeldvapen behöver alltså inte något tillstånd från ISP.”

Faran är således över trots polisens sabotage och vad än socialdemokraterna hoppats på. Vi får se vad nästa attack blir, de ger sig inte, och har hållit på så här i över ett årtionde.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Morgonpostens kolumnist för jakt och sportskytte.