Vad kan en podd som fokuserar på att bygga upp en holistisk syn på kroppen ha att göra med propaganda och indoktrinering? Mycket visar det sig!

Indoktrinering är något vi främst förknippar med ideologier eller religiösa kulter, vi ser framför oss en eldig Göbbels eller nidbilden av en amerikansk tv-predikant, men om vi vidgar blicken en aning och funderar på hur tankar inskränker både vårt mentala och fysiska manöverutrymme så blir det genast intressantare och det ämnet utforskar de i fasciaguiden i det här avsnittet.

För att förstå hur fundamentalt det är så kan vi vända blicken mot kroppen. Det finns en drös med påståenden om kroppen som du förmodligen tar för helt självklara utan att någonsin ha reflekterat djupare över dem. Hur tänker du exempelvis kring teorin att patogener är orsaken till sjukdomar vilket, givet de senaste åren, är en relevant frågeställning? Förmodligen börjar du skruva på dig lite besvärat när du läser föregående mening och förbereder en replik i ditt inre där du avfärdar mig som en dåre, men argumenten ligger i nyanserna. Det är klart att patogener existerar men man kan ha en bild av att främmande bakterier eller virus tränger sig in i vår kropp vilket gör oss sjuka, vilket är den gängse uppfattningen, eller så kan man ha bilden av att vi alltid badar i virus och bakterier både internt och externt och endast om något går snett med kroppens jämvikt så får patogenerna en chans att ställa till besvär. När vi i dag vet att det finns ungefär lika många bakterier som celler i en människokropp så blir den förstnämnda bilden svårare att upprätthålla men den föreställningen har legat till grund för hur hela vår västerländska sjukvård är uppbyggd och framförallt så gör den att vi som människor känner oss maktlösa.

Ett annat utmärkt exempel är placebo. Att placeboeffekten är oerhört kraftig har visats gång på gång och ofta på lustiga sätt, exempelvis när styrketränande fick sockerpiller som de trodde var steroider. Pillren gav enorma effekter på styrkeökningarna men när de fick reda på att det inte var äkta vara så försvann styrkeökningen omedelbart. Andra exempel är när fejkade knäoperationer visat sig ge lika bra resultat som riktiga. Problemet med hela placebobegreppet är att placeboeffekten ses som det märkliga undantaget och medicinen eller kirurgin som det genuina och äkta. Det intressantaste i sammanhanget är kanske att placebons effekter är kulturellt betingat vilket Rupert Sheldrake har skrivit om i sin fantastiska bok The Science Delusion, med andra ord så är det något som påverkas av just indoktrinering eller mental träning. Hur skulle sjukvården se ut om man vände på steken och fokuserade på placebo, att man började se placebo som den genuina läkande effekten och medicinen eller kniven som ett nödvändigt ont i undantagsfall?

Slutsatsen är i alla fall att huruvida du går med kronisk smärta eller överlever en svår sjukdom kan bero på just vilken indoktrinering du utsatts för och det är något du själv har kontroll över. Kontroll är även det något som vi ständigt får höra att vi inte har, har vi ett problem av vilket slag som helst så ska vi vända oss till “experter” och aldrig lita på vår egna intuition, göra egna experiment eller bara vänta och se. Vi är indoktrinerade att följa en expertkult.

Diskussionen i podden tar sedan ett ännu bredare grepp om indoktrinering och vi får höra hur KGB jobbade med propaganda i västvärlden, varför det som uteslutits ur skolplanen säger mer än vad som finns i den och sedan knyts säcken ihop med en fantastisk lista på hur man kan börja luckra upp sin egna indoktrinering. Det är en så bra lista att jag redogör för den i sin helhet:

1. Erkänn att du själv både är mottaglig för indoktrinering och faktiskt är indoktrinerad.

2. Frammana känslan att du ej vill vara indoktrinerad längre och insikten att du har makt att bli fri från den.

3. Sluta ta all hänsyn till vad man “ska tänka” eller PK-regler. Det är ingen dygd i sig att tänka icke-PK utan det viktiga är att inte ta någon hänsyn till andras åsikter om ens tänkande.

4. Låt bli att ansluta dig till majoriteten, lär dig klara av att vara intellektuellt självständig.

5. Inse och erkänn att praktiskt taget alla du känner är indoktrinerade och att du därmed måste ha stort tålamod och medlidande med andra eftersom ingen valt att vara det.

6. Sluta ta till dig vad du läser, ser eller hör i media – all media. Om du omedelbart håller med om något så ska du noga syna även den reflexen och fråga dig varför du håller med.

7. Cui bono, vem tjänar på att samhället är indoktrinerat på olika sätt?

8. Utöva motstånd mot allt som går ut på att man ej ska lita på sig själv och sin urskiljningsförmåga.

9. Läs mer och skär ner på film och ljudmaterial. Man lär sig tänka bättre av läsande än av annan sorts informationskonsumtion.

10. När du märker att någon vill att du ska uppmärksamma något så ska du fråga varför det? Om alla nyheter leder din uppmärksamhet i en riktning, varför? Vem gynnas?

Oavsett vem som säger att något är bra eller dåligt så ska man som i punkt 10 fråga sig varför.

Det är en lista man bör skriva ut, rama in och hänga upp på väggen.