Southern Baptist Convention, SBC, är den största protestantiska organisationen i USA med 14 miljoner medlemmar. Nu har en obehaglig skandal kommit upp till ytan i en ny rapport. Prästerskapet har under decennier ignorerat anklagelser om sexuella övergrepp, eller förhindrat dem från att bli publika.

En utredning tillsattes av SBC:s exekutiva kommitté och utfördes av en oberoende aktör, Guidepost Solutions. Den 288 sidor långa rapporten kom bland annat till följande slutsats, ledande personer inom den exekutiva kommittén tillsammans med rådgivare har haft stort inflytande över organisationens hantering av anklagelserna. Och huvudfokus har varit att undvika ansvar.

Som konsekvens har offer, vittnen och andra blivit ignorerade och misstrodda. Ett argument som anförts är att SBC inte ska ta i frågan då medlemsförsamlingarna är autonoma. Detta har lett till att anklagade präster kunnat arbeta vidare obehindrat.

Den exekutiva kommittén har haft en lista på över 700 misstänkta förövare, men som man aldrig gjorde några åtgärder mot.

Några förslag från rapporten är att inrätta en oberoende kommission och senare en permanent administrativ enhet som startar ett långsiktigt arbete mot sexuella övergrepp inom SCB. Man bör också ha ett system för att kunna meddela församlingarna om kända brottslingar. Och ha tillgängligt material och utbildningar om sexuella övergrepp.

Man föreslår också ett förbud mot juridiska förlikningar mellan misstänkta förbrytare och deras offer, om det inte specifikt efterfrågas av offret. Detta för att minska risken att en förbrytare köper sig fri lejd.

Debatten om förlikningar fick den exekutiva kommitténs ordförande Ronnie Floyd att avgå. I en e-post från 2019 skrev han att framstående präster inom SCB hört av sig till honom och klagat på att det fokuserades så mycket på anklagelser om sexuella övergrepp.

En person som lagt locket på för att skydda förövare är förre ordföranden för SBC Frank Page. Han avgick 2018 efter att det framkom att han beskyllt en organisation för offer för övergrepp för att ha hittat på anklagelser och startat rättsprocesser på falsk grund. Han menade att de hade en agenda att skada SBC.

I USA är det sedan tidigare känt att katolska kyrkan haft liknande problem, med sexuella övergrepp och högt uppsatta personer som försökt dölja problemen. Det första medialt kända fallet var 1985 när en präst erkände att han sexuellt ofredat elva pojkar i Louisiana.

2002 briserade en stor skandal när The Boston Globe publicerade en rad artiklar med anklagelser om sexuella övergrepp inom det katolska stiftet i Boston. Då var det över 800 individer som anklagade 248 präster inom stiftet för övergrepp medan de var barn.

Präster som mottagit anklagelser fick ibland vara sjuklediga och kunde omplaceras i en ny församling, i stället för att bli avskedade. Precis som i fallet med SBC erbjöds offer en ekonomisk förlikning, för att undvika medial uppmärksamhet.

Vad som kanske är mindre känt för den svenska allmänheten är hur scoutorganisationen Boy Scouts of America rasat samman. Visserligen är det inte en religiös organisation, som de tidigare två nämnda, men en som till organisationsstrukturen liknar SCB. Och där barn i beroendeställning blivit utnyttjade av vuxna ledare.

Anklagelserna började bli kända 2010. Tusentals ledare inom organisationen anklagades för sexuella övergrepp. Enligt Jeff Anderson som företrädde en organisation för offren, pågick en mörkläggning av övergrepp sedan 1920-talet. Dokument över gärningsmän har samlats in på organisationens högkvarter, i hemlighet, där man kan se att tusentals personer har tagits ur tjänst.

Dokumenten blev kända i en rättsprocess först 2012. Det ska ha funnits 7 819 namn på misstänkta förbrytare där.

2020 ansökte BSA om rekonstruktion, för att kunna möta alla krav på skadestånd. Då var det runt 200 fall på federal och statlig nivå, med runt 1 700 målsäganden. Den 16 november var sista dagen för att registrera sitt anspråk i rekonstruktionen och man fick in över 82 000 misstänkta fall av sexuella övergrepp.

Även i fallet med scouterna finns det saker som tyder på att man velat lägga locket på, för att skydda rörelsen som helhet. Man hade dels de hemliga dokumenten, som man motvilligt lämnade ut på begäran av domstol. Men också en praxis att stänga av ledare misstänkta för övergrepp, för att sedan låta dem fortsätta sin karriär inom rörelsen.

Frågan är hur djupt rötan går i dessa organisationer. Och vilken är nästa på tur att riskera falla samman under vikten av anklagelser och rättsprocesser?

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.