Sjung och dansa! Bli någon annan för en stund! Genom sång och dans och rollspel lär sig nyanlända i Sörmland att prata svenska. Men fungerar det?

Suggestopedi är en språkinlärningsmetod som utvecklades på 60-talet av bulgaren Georgi Lozanov. Bland annat ska man rollspela, och röra sig till musik i grupp och sjunga fram orden. Då ska inlärningen gå bättre. Det finns en djupare teori bakom, men för en utomstående betraktare är det det som metoden går ut på.

I Sörmland har metoden använts i tio år på vuxenutbildningen Svenska för invandrare (SFI). Man håller på än i dag, trots att en utredning inte kunnat bevisa att mångmiljonsatsningen givit ett bättre utbildningsresultat.

Sedan 2012 har RAR Sörmland fått 46 miljoner av Europeiska socialfonden (ESF) för att kunna erbjuda invandrareleverna den bästa suggestopediska undervisningen. De sista åtta miljonerna lades på en utredning där forskarna 2019 kom fram till att det inte gick att se att suggestopedin gav ett bättre resultat.

RAR Sörmland är ett samarbetsorgan där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen och kommunerna ingår. RAR står för “Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser”. I måndags kunde man se hur Sveriges Television hade fångat projektstrategen Kenny Sjöberg och frågade honom varför man fortsatte med metoden trots att forskning visat att den inte ger bättre resultat. Kennys svar förtjänar att upprepas: “Vi är ju lite glada amatörer, så vi visste väl inte riktigt hur svårt det var att mäta evidens”.

Han förklarade också att de fortsätter med metoden för att eleverna upplever att den är bra, och att de blir glada av den.

Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås är kritisk när Morgonposten pratar med henne:

Det finns en stark attraktion i de här metoderna. De låter lite sensationella. De låter icke-traditionella. Det finns ju ingen som vill vara traditionell, även om det kanske i många fall är det bästa.

Lena Hallberg är projektledare på RAR Sörmland och hon får frågan om det verkligen inte finns någon evidens för att den fungerar:

Det finns kritik mot suggestopedimetoden främst gällande oklarheter med kontrollgrupper och forskningsanknytning då metoden introducerades. Det saknas djupgående evidens.

Men, när utredningsresultatet presenterades för er, övervägde ni då att byta till någon annan pedagogisk metod? Vilken, i så fall?

Nej, eftersom ifrågavarande projekts syfte var att utvärdera metoden.

Om man ska bedriva kostsam utbildningsverksamhet hjälper det till att få miljoner från ESF, och då behöver man nog anpassa sig till dem. På RAR Sörmlands hemsida kan man läsa att Kenny Sjöberg också har en annan titel, nämligen ESF-strateg.

Anita Norlund är bestämd:

Det finns inte så mycket hokus pokus. Ska man lära sig glosor så får man lära sig glosor genom att lära sig dem i kluster.

 

 

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Peter är reporter på Morgonposten.