På söndag 15 maj ska det socialdemokratiska partiets styrelse fatta historiskt beslut. Blir det ett ”ja” eller ett ”nej” till Nato? För att medlemmarna ska kunna göra sin stämma hörd genomförs det tre möten i form av Zoom-konferenser denna vecka. Tillställningarna kallas ”digitala medlemsdialoger”.

Intresset har varit väldigt lågt bland partiets medlemmar för denna form av medlemsdemokrati. Knappt 5000 av 75 000 medlemmar har anmält intresse för att delta i den stora interna debatten.

Det första mötet avverkades i går, måndagen 9 maj. 1800 medlemmar deltog. Inför mötet skickades det ut förberedelsematerial i form av en Youtube-länk. I videon visas ett samtal mellan partiets internationelle sekreterare Johan Hassel och EU-ministern Hans Dahlgren.

Hittills har 942 personer i skrivande stund tittat på filmen.

Samtalet och diskussionen under gårdagens Zoom-konferens genomfördes med fyra samtalsledare från partiledningen som möttes fysiskt framför kameran. Alla fyra var positiva till en Nato-anslutning.

Ingen av de som deltog på distans via Zoom fick ställa frågor direkt till de fyra deltagarna i panelen. Margot Wallström, nuvarande utrikesminister Ann Linde, biståndsminister Matilda Ernkrans och Johan Hassel diskuterade bara med varandra. Hassel fungerade som samtalsledare och ställde frågor till de tre kvinnorna – dock vidarebefordrade han inte några frågor från de 1800 deltagarna.

Johan Hassel förklarar i Aftonbladet att man fått in 1500 frågor och kommentarer under Zoom-mötet, men att ”alla inte hann besvaras”. I praktiken var det inga utomståendes frågor alls som besvarades under samtalet mellan de fyra samtalsledarna.

Johan Hassel vill dock trösta missnöjda socialdemokrater som tycker att diskussionerna inte är tillräckligt grundliga med att det blir två Zoom-möten till den här veckan.

Många socialdemokrater, både på gräsrotsnivå och i mer ledande positioner, har uttryckt missnöje med att det går alldeles för fort att genomföra diskussionen om en politik som legat fast i årtionden och som det finns kongressbeslut på.

Men de fyra personer som hade möjlighet att yttra sig på tisdagens Zoom-möte var överens om att det måste vara tillåtet för partistyrelsen att fatta beslut i Nato-frågan utan att det hålls en kongress för att riva upp beslut från föregående kongress.

Den tidigare partisekreteraren Lars Stjernkvist har uttalat sig kritiskt och hävdat att det som sker är något helt unikt i partiets historia.

I dagsläget har ett antal socialdemokratiska sidoorganisationer markerat ett fortsatt nej till Nato-medlemsskap. Det är SSU, S-kvinnorna, S-studenterna samt den religiösa organisationen Tro och solidaritet.

Boris är chefredaktör för Morgonposten.