Finansminister Mikael Damberg presenterade i dag regeringens förslag till vårändringsbudget. Det blev plåster på samhällskroppens sår, men inte alla. Och en del delar av kroppen verkar ha fått plåster utan att det behövs att tidningar rapporterat om några större blödningar på området.

Damberg inledde med att notera att Sverige under påskhelgen skakats av upplopp i Linköping, Norrköping, Örebro, Malmö och Rinkeby.

Polisen kunde inte skydda den rådande ordningen, ofta inte heller sig själva, vilket gjorde att de drog sig tillbaka.

Polisen får två miljoner kronor extra i vårbudgeten.

Svensk filmindustri får ytterligare 100 miljoner kronor i ”produktionsincitament”. Med det menas att man vill att det ska bli mer tilltalande att spela in filmer i Sverige.

Pensionärer får ett garantitillägg om 1000 kronor per månad. Ungefär 500 000 av landets 2,3 miljoner pensionärer kommer att få tillägget – om det går igenom i riksdagen. Redan har företrädare för de borgerliga oppositionspartierna talat om att de vill ha en annan lösning för att stärka pensionärernas ekonomi.

Det var tydligt under presskonferensen att det är precis så Socialdemokraterna vill ha det – de vill göra pensionstillägget till den stora valfrågan. Damberg underströk att riksdagens partier brukar säga att de vill stärka pensionärernas ekonomi:

Nu är det upp till bevis om man verkligen står upp för det, sa Damberg och tillade att det annars skulle bli en fråga som fick stort utrymme i valrörelsen.

Damberg talade om hur kriget i Ukraina påverkar Sverige och vårändringsbudgeten och pekade på en satsning på 800 miljoner kronor till civilförsvaret, bland att för att bygga upp skyddsrum och förbättra varningssystem.

Hotet från covid-19 betraktas uppenbarligen av Damberg som en större fara för Sverige än krig i vår del av Europa (och inhemska upplopp). 1,2 miljarder kronor avsätts för en fjärde dos vaccin till de över 65 år, men Damberg höll öppet för att vaccineringen kan komma att utsträckas till yngre åldersgrupper.

De som oroas av att de ser innehållet på lönekontot minska allt snabbare varje månad på grund av stigande priser på energi och mat vill regeringen lugna med bidrag.

124 000 barnhushåll får upp till 1 300 kronor mer per månad.
Den tidigare beslutade elpriskompensationen ligger kvar, liksom sänkningen av skatten på bensin och diesel på totalt 1,80 kronor per liter.

Totalt uppgår vårändringsbudgeten till 35,4 miljarder kronor – 9,8 av miljarderna går till Migrationsverket för mottagande av flyktingar från Ukraina. Största delen av det beloppet vill regeringen ta från biståndet.

Kommentarerna från de andra partierna är nästan genomgående kritiska.

Miljöpartiets Bolund är mindre bekymrad än regeringen över kriget i Ukraina och covid-19, och inte alls bekymrad över upploppen – inte så det märks när det gäller budgetfrågor. Klimatet är fortsatt det största problemet:

Framförallt kommer Miljöpartiet lägga fram en egen budgetmotion där vi kommer presentera vår ekonomiska politik. Där kommer det vara tydliga satsningar på framförallt klimatet, där vi måste ta ansvar för den klimatkris vi är inne i.

Centerpartiet är mest missnöjda med pensionstillägget och tycker formen är ”krånglig”, detsamma gäller för KD.

Liberalerna vill se mer pengar till skolan.

Vänsterpartiets Ali Esbati är nöjd, eftersom en femtedel av landets pensionärer får en tusenlapp extra i månaden.

Genomgående tonade Damberg ner riskerna för Sverige med högre räntor, högre inflation och lägre tillväxt. De prognoser som presenterades pekar i fel riktning, men Damberg ansåg att:

Svensk ekonomi är motståndskraftig.

Ett exempel på det menade han var att covid-19 kostat Sverige 600 miljarder kronor.

Hittills.

Boris är chefredaktör för Morgonposten.