Ett vapentillbehör som ligger mig varmt om hjärtat är ljuddämparen.

Många har sett dem användas i filmer och tror felaktigt att allt ljud tas bort och endast ett dovt fjupp hörs. Inget kunde vara längre från sanningen.

En älgstudsare producerar upp till 180 decibel (dB). dB-skalan är logaritmisk på så sätt att en ökning med 10 dB (1 Bel) innebär en ökning av effekten med en faktor 10. Jag brukar säga att man upplever en fördubbling av volymen av ljudet var tionde dB.

För att förstå nivåerna kan man säga att 140 dB är nivån där man upplever omedelbar smärta.

160 dB är där trumhinnorna går sönder, 130 dB är om man står bredvid Hesa Fredrik. Medan en väckarklocka eller dammsugare kan ligga på mellan 70-80 dB.

Vad skapar ljudet av ett vapen kan man undra.

Det är tre saker som låter när man avlossar ett vapen.

Mekanismen i vapnet. Det är det lägsta ljudet och låter mer för en halvautomat då den har mer som händer inom sig jämfört med ett repetergevär. Det ljudet kan uppgå till 120 dB beroende på vapentyp men är inget ljud man kanske associerar till ett gevärsskott.

Det andra ljudet är när kulan som avlossas bryter ljudvallen. Det ger en bogvågsknall som uppgår till ungefär 130 dB. Då den fortsätter med kulan får det ett väldigt högt pisksnärtsljud.

Sista ljudet är krutgasexpansionen vid mynningen av vapnets pipa. Det är också det enda ljudet som en ljuddämpare kan dämpa.

Ljud är tryckförändring i luften och det en ljuddämpare gör på ett vapen är samma sak som den gör på en bil. Den saktar ned och kyler de expanderande gaserna.

Således blir ett vapen sällan tystare än 130 dB. Ammunition som inte bryter ljudvallen förlorar nästan all anslagsenergi och används vid jakt mestadels mot väldigt smått vilt. Detta då hastigheten ger kulan det mesta av den verkan som behövs i viltet för att avsedd effekt skall uppnås. De olika klasserna för jaktvapen anger vilken anslagsenergi det olika vilten får jagas med och i den formeln är hastighet viktig.

Jag lider av allvarlig tinnitus på grund av ett liv av skytte, därför använder jag hörselskydd och ljuddämpare tillsammans.

Hörselskador ökar kumulativt i små steg och helt plötsligt piper det och man hör illa.

En ljuddämpare tar ned smällen som bäst till 130 dB. Efter det behöver man hörselskydd för att få smällen till en säker nivå. Bara hörselskydd eller bara ljuddämpare duger således inte. Man behöver båda.

Enligt lagen som gäller till den 1 juli 2022 är ljuddämpare vapen. Den som vill äga en ljuddämpare måste söka licens för vad som i praktiken är ett säkerhetsredskap.

Polisen medger licens för ljuddämpare för jaktklass 1 och 2. Vilket kan översättas till kaliber .223 och grövre. Ej för annat. Enligt lagen skall man kunna få licens för skydd av hälsa, och jag har fått licens för andra vapen då jag har intyg från specialistläkare om behov. Detta har numera Polismyndigheten slutat bry sig om och de nekar allt oavsett sina egna regler.

Även jägareförbundet har blivit nekad licens för ljuddämpare när de utbildar för jägarexamen. Detta är ironiskt då deras yttrande legat till grund för att situationen ser ut som den gör.

En gång i tiden oroade sig Jägareförbundet så över tjuvjakt att de krävde förbud mot ljuddämpare. Först långt senare öppnades det upp för viss licensiering av dem.

Andra har blivit nekade ljuddämpare för att polisen sett att de haft målskyttevapen i samma kaliber och att de därför är oroliga för att ljuddämparen skall användas på det vapnet (vilket är fullt tillåtet) eller så har folk blivit nekade för att polisen ansett att de har nog med ljuddämpare eller andra fantasifulla ursäkter för att neka licenser. Ofta bryter polisens anledningar till nekande av licens mot inte bara förvaltningslagen och deras egna förordningar utan även mot naturlagar.

Som med allt annat ägande av ting som kräver licens försöker Polismyndigheten obstruera så mycket de kan och hitta på fantasifulla ursäkter till att neka. De vet att överklagan kan drivas hur långt som helst och kan ta upp till tre år innan dem vinner laga kraft. De har alla Sveriges skattepengar bakom sig medan rättshjälp inte kan fås mot myndighet i Förvaltningsrätten.

Så den enskilda är alltid ensam mot statens hela apparat.

“Vi gör det för att trötta ut folk så de inte ska söka licens”, sa dåvarande ansvarig på rättsenheten på Kungsholmen till mig.

Det fungerar tyvärr, då Polismyndigheten är outtröttliga vad gäller att förstöra för de legala vapenägarna. Folk tröttnar och ger upp. Tänk om de var lika idoga mot de gangstrar som smugglar in vapen och begår grova brott?

Vad gäller ljuddämpare så har Socialdemokraterna äntligen gett med sig och schemalagt lite valfläsk för jägarna till den 1 juli. Efter det räcker det med en vapenlicens så kan du få köpa en ljuddämpare över disk till ditt vapen, oavsett vapentyp.

Synd att Socialdemokraterna ignorerar de fler än 20 andra tillkännagivanden riksdagsmajoriteten röstat igenom för att underlätta för vapenägarna (bland annat att ta ifrån Polismyndigheten handläggningen av licenser). Men man får ta det som erbjuds från adeln.

Sist men inte minst vill jag rekommendera alla att skaffa sig ljuddämpare till sina vapen i sommar. Dina öron kommer tacka dig. Glöm inte ordentliga hörselskydd också.