Pandemirestriktionerna har lättats världen över sedan förra sommaren. Många länder har lämnat hårda nedstängningar och restriktioner för en mycket mer normal tillvaro. Men i Kina har man efter en ny, ökad smittspridning återgått till hårda restriktioner. Miljontals människor sitter nu isolerade i sina hem.

I början av januari startade vinter-OS i Peking. Deltagande idrottare som testade positivt för covid-19 hölls isolerade, oftast i undermåliga miljöer. Men myndigheterna hade även börjat trappa upp åtgärderna för vanliga medborgare. Två veckor innan OS startade masstestade man flera miljoner människor i staden, efter att man hittat ett par dussin personer som testat positivt.

Trots så få fall av viruset testade man två miljoner personer i stadens Fengtai-distrikt. Kommunistpartiets linje av nolltolerans blev ännu striktare i och med OS.

Flera städer runt om Kina stängdes ned under januari. Detta fortsatte sedan i mars, den 11 sattes Changchuns elva miljoner invånare under nedstängning, efter att över 1 000 nya covidfall registrerats. För invånarna innebar detta att de inte fick lämna sina hem utan särskilda skäl, och man masstestade befolkningen tre gånger.

14 mars gick megastaden Shenzhen in i nedstängning. Även grannstaden Hongkong hade en ökad smittspridning. Skolorna i Shanghai stängde och dagen efter gick även Langfang, grannstad till Peking, in i nedstängning. Nedstängningarna medförde att många fabriker tillfälligt pausade verksamheten, till exempel Toyota och Volkswagen i Shenzhen.

20 mars rapporterades de första dödsfallen på grund av covid-19 sedan januari 2021. Ytterligare städer, som Tangshan och Shenyang, stängdes ned.

Nationellt ökade också antalet bekräftade fall av covid-19. 3 april hade man 13 146 nya under ett dygn. Det högsta sedan pandemiutbrottet i Wuhan februari 2020.

9 april hade 23 städer, med en befolkning på 193 miljoner, implementerat olika grader av nedstängningar.

I Shanghai har situationen blivit mycket ansträngd och det rapporteras om matbrist. Myndigheterna ser dock inte med blida ögon på invånare som bryter mot de strikta restriktionerna. All trafik förutom ambulanser och liknande har förbjudits. Man hade under tisdagen 12 april över 25 000 nya asymtomatiska fall av viruset.

Det finns betydande ekonomiska risker med den kinesiska nolltoleransen. Flera av städerna som stängts ned spelar en stor roll i den globala världsekonomin, inte minst inom industriell produktion.

Produktions- och leveranskedjorna påverkas också av nedstängningarna, i Shanghais hamn har man fått brist på plast för olika typer av containrar. Speciellt typen som fraktar frysvaror, då Kina är stor importör av fryst kött som kyckling och fläsk men även fisk. Man försöker nu lasta av i andra hamnar för att lösa problemet.

På ett mänskligt plan är både matbrist och social isolering påfrestande. Filmer från Shanghai visar hur människor skriker och ropar ut från sina fönster. Stadens 26 miljoner invånare har nu varit instängda i sina lägenheter i en vecka. Vissa ropar efter mat, andra efter medicin och andra förnödenheter.

När myndigheterna i Shanghai tvingade covid-positiva barn att skiljas från sina osmittade föräldrar utlöstes en enorm kritik över Kina. Enbart föräldrar som själva är smittade får ha kontakt med sina barn.

USA har valt att evakuera sin ambassadpersonal som inte arbetar med rent fundamentalt viktiga saker. Man avråder också vanliga amerikaner från att resa till Kina. Det kinesiska utrikesdepartementet motsätter sig USA:s förhållningsorder och menar att man smädar Kina. Man menar att man använder covidrestriktionerna som en form av politiskt vapen mot landet. Någon självkritik är som väntat inte aktuell från Kinas sida.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.