I Danmark vill regeringen ha ett totalförbud för tobaksförsäljning till alla som är födda 2010 eller senare. De är barn i dag, men förbudet ska gälla för all framtid. Åldersgränsen kommer att flyttas fram hela tiden – så kommande generationer kommer aldrig att få laglig rätt att röka. Så småningom kommer alla födda tidigare än 2010 att dö ut och då ska Danmark vara fritt från tobak.

Regeringen på Nya Zeeland lade förra året fram ett liknande förslag.

En vinnande taktik för politiker som inte vill stöta sig med väljarna. Förbuden gäller ingen som har rösträtt i dag.

De danska förslagen har ännu inte blivit lag, men kan något liknande bli verklighet även i Sverige? Här minskar ju rökningen stadigt. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har rökningen mer än halverats sedan 2006. Då rökte 15 procent av befolkningen, i dag är det sex procent. Mest har rökningen minskat bland unga – där har den minskat med två tredjedelar under perioden; från tio procent till tre procent.

Men i Sverige skjuter motståndarna till rökning in sig på just gruppen ungdomar, och de ser de danska lagförslagen som positiva.

Det är ingenting som vi har föreslagit själva, men vi tycker att det Danmark gör och det Nya Zeeland gör är ett föredöme, och vi skulle önska att svensk politik var lite mer offensiv i den här frågan. Vi skulle nöja oss med en höjd åldersgräns, till exempel, och att man reglerar alla nya tobaksprodukter (produkter med tillsatt nikotin, reds. anm.) som tobak, säger Helen Stjerna, generalsekreteraren för organisationen A Non Smoking Generation.

Men det är klart att det allra bästa skulle vara att förbjuda det helt. Det är ju självklart. Om man jämför svensk tobakspolitik med resten av världen och resten av Norden, i synnerhet, så ligger vi väldigt långt efter just nu.

Det kanske snart kommer en 18-årsgräns för nikotinsnus.

Ja, och där har vi ju legat på sedan 2016 och efterlyst en akut hantering av den problematiken. Det är så saktfärdigt, och när det väl kommer så är det inte tillräckligt.

I februari föreslog regeringen en 18-årsgräns för inköp av tobaksfria nikotinprodukter, som vitt snus, och förbud för marknadsföring av sådana till unga under 25 år. Produkterna ska förses med hälsovarning. Vidare föreslår man ett förbud mot annan smaksättning än tobakssmak av vätskor till e-cigaretter.

Det tobaksfria snuset får smaksättas, enligt lagförslaget. Men Folkhälsomyndigheten ville att även det skulle förbjudas.

Finns det någon enad front mellan snusproducenter och tillverkare av cigaretter? Svaret är nej. Snustillverkarna lyfter inte ett finger för att försvara rökarna – de för gärna fram rökningens faror för att få sälja sitt snus.

Snus är en betydligt mindre skadlig produkt än rökning. Det finns inga dokumenterade dödsfall relaterade till snusning, säger Tale Thune-Haugerud på Snusbolaget.

Det säger även Patrik Strömer på branschorganisationen Livsmedelsföretagen, han förstår heller inte varför snuset angrips av anti-rökorganisationerna. Han kritiserar tankesmedjan Tobaksfakta, som får det största årliga stödet av Folkhälsomyndgheten:

Vi tycker att rökning är dåligt. De har slutat med den linjen och säger att all nikotin är dåligt, vilket det inte finns vetenskapligt belägg för. Det är ett problem. Indirekt gynnar de cigarettindustrin genom att ge sig på snus och nikotinportioner och vaping.

Rökare har länge varit på defensiven. De har förlorat möjligheten att röka på krogen, och uteserveringar. Cigarettpaketen är tapetserade med fasansfulla bilder på människor som skadats av rökning. Många hyresvärdar förbjuder rökning i sina lägenheter.

För tio år sedan ville EU till och med förbjuda chokladcigaretten. Det blev inte så, men det kanske inte tröstar rökaren som står ute i regnet.

Och när det gäller politiker? Där verkar kommunalrådet i Växjö, Oliver Rosengren (M) vara en av de få som är motståndare till förbud:

Jag tycker i regel att man ska vara försiktig med förbud, och att det är bättre att se till att personer får bära, som i detta fallet då, kostnaden för de eventuella samhällskostnader som finns.

Det är inte samhällets uppgift att skydda alla från all skada i varje läge, utan man ska ha ett eget val.

Alltså: situationen är den att rökningen minskar från år till år i Sverige – samtidigt har numera anti-rökorganisationerna breddat sina kampanjer till att gälla alla produkter med nikotin. Ingen organisation försvarar rökares intressen, inte ens snusindustrin står på deras sida – men samtidigt ser man från Snusbolaget en fara med den danska formen av lagstiftning:

Det danska förslaget om att förbjuda all tobaksförsäljning till årgång 2010 och senare är inte verklighetsförankrat. Nikotinprodukter fyller en viktig funktion i att minska rök- och tobaksbrukets skadliga effekter, varför vi behöver lagstiftning på plats som möjliggör användning av nikotin utan betydliga skadliga effekter på folkhälsan. Jag har svårt att se att den danska folkhälsoministern skulle få igenom förslaget i Folketinget. Går förslaget igenom kommer det leda till färre räddade liv, ökad illegal handel och minskad njutning för det danska folket – vilket inte låter som någon vidare bra kombination, säger Tale Thune-Haugerud.

Peter är reporter på Morgonposten.