Jag har blivit kontaktad av alla möjliga människor på sistone, på sociala medier, av barndomsvänner, främlingar i inboxen. De vill alla veta hur man blir en legal vapenägare i Sverige.

Min teori är att de är rädda. Rädda för Ryssen, för gängen, för vart de tror samhället är på väg.

Jag har tråkiga nyheter för de som är rädda. Staten har våldsmonopolet i Sverige och även om nödvärnslagen kanske kan se bra ut på pappret kan man inte räkna med att staten tar ens parti om man behöver idka nödvärn. Snarare verkar det som staten vaktar sina monopol avundsjukt och gärna låter oss medborgare fara illa när staten inte klarar av sina kärnuppgifter, vad det än må handla om.

Så låt mig förklara hur vapenlagen fungerar i praktiken i Sverige.

Det handlar om 3 stycken rättsliga regleringar man behöver bolla. I följande ordning: Vapenlagen, vapenförordningen samt FAP551-3 som är en del av Polismyndighetens författningssamling.

För att vara tydlig, vapenägande är inte en rättighet i Sverige, det är ett privilegium staten delar ut under protest om du sjunger och dansar tillräckligt fint. För att få inneha vapenprivilegiet krävs det licens från Polismyndigheten. För att få licens krävs ett godkänt behov.

De behoven som är vanligast är som följande: jakt, målskytte och samling. Skyddsändamål finns teoretiskt men beviljas enbart till ett fåtal som har det behovet i sin tjänsteutövning (läs: Säpo och närskydd). Jakt är vanligast och enklast att få med en stor marginal.

Fyra gevär

För att få jaktlicens krävs följande enligt vapenförordningen 2 kap:
“4 §   För tillstånd till innehav av jaktvapen krävs att sökanden avlagt prov som visar att han eller hon har grundläggande kännedom om jakt och viltvård och kan handha vapnet.”
“Den som har avlagt prov som avses i första stycket ska vid prövning enligt 2 kap. 4 § vapenlagen (1996:67) anses ha behov av jaktvapen, om inte särskilda skäl föranleder annat.”

Kort sagt, ta jägarexamen. Praxis är att man då direkt kan köpa fyra gevär vid avklarad jägarexamen. Kan man motivera specifikt jaktbehov (exempelvis för en speciell jaktform) kan man få licens för 2 stycken gevär till för en summa av sex stycken. Även godkänt vapenskåp av standard SS3492 krävs innan licens beviljas, köp alltid det största och med kodlås. Det är extremt dumt att försöka gömma en nyckel när nyckeln behöver vara lika säkert förvarad som innehållet i ditt skåp, vilket leder till ett konstigt moment 22 du inte vill behöva förklara i rätten om tjuven hittar din “gömda” nyckel.

Jakt är en väldigt rolig och givande hobby. Jag vet folk som tagit jägarexamen bara för att få lära sig mer om vår Svenska natur, utan att tänkt jaga eller införskaffa vapen. Kort sagt, det är väl spenderad tid att ta jägarexamen.

Vad gäller jaktvapen har vi vissa moderegler i Sverige. Halvautomater och pumprepeterande vapen får inte se ut hur som helst. De får inte ha fällstock eller en stock som går att reglera längden på utan verktyg. De ska även se ut som “traditionella jaktvapen”, vad det nu är. Fråga mig inte varför. Det beror på Naturvårdsverkets författningssamling som reglerar detta. Ryktet säger att de ska ta bort dessa uppenbart konstiga regler, den som lever får se.

Jaktvapnens pipa får inte understiga 45 centimeter (48 för hagel). Argumenten för detta brukar vara att precisionen blir sämre med kort pipa. Det stämmer för hagelgevär, men inte kulgevär. Precisionen i ett kulvapen styrs till stor del av pipharmonik. Ju mer svängningar i pipan desto större spridning mellan skotten och därmed sämre precision. Detta i sin tur styrs av hur styv en pipa är. En tunn, lätt och lång jaktpipa kommer ha sämre precision än en kort och tjock pipa då den senare är styvare. Det som däremot påverkas är hastighet då kulan accelererar under längre sträcka i en lång pipa beroende på kaliber. Anslagsenergin bestämmer vilken typ av vilt du får jaga med vapnet, inte piplängden.

Fem skott max

Jag bör tillägga här att magasin för halvautomater får innehålla fem skott max under jakt, ibland färre beroende på vilt (två för björn), men på skjutbanan kan magasinet vara hur stort som helst.

Tyvärr är vapenlagarna vi har att rätta oss efter inte alltid speciellt logiska. Vapenlagar är ofta offer för populistiska utspel som drabbar de laglydiga vapenägarna och inte de som begår brott med i de flesta fall insmugglade vapen.

“Så vilket vapen ska jag köpa?” kanske du tänker. Det beror helt på ditt behov. Men det finns vapen som kan göra det mesta bra nog. Ett exempel vore en vanlig cylinderrepeter i den klassiska svenska kalibern 6,5×55 mm. Gärna en modern såsom den finska Tikka T3x. Med en sådan kan du jaga allt vilt i Sverige nästan. Komplettera med ett bra hagelgevär om du tänkt bedriva sådan jakt. 6,5×55 mm har väldigt bra inneboende precision, låg rekyl samt att vi har god tillgång till bra ammunition för allas behov.

Är du intresserad av målskytte i ett senare skede är fortfarande ovan nämnda vapen en bra start. Jaktvapen får användas för målskytte, men målskyttevapen får av någon anledning inte användas för jakt. Det är exempelvis tillåtet i Finland däremot.
Det finns hur som helst flera tävlingsformer där det vapnet är konkurrenskraftigt, såsom långhållsskytte vilket ständigt ökar i popularitet.

Är du nyfiken i exakt hur kul man kan ha med ett gevär utan att bli ruinerad är det stående tipset en Ruger 10/22. Det är ett halvautomatiskt gevär i kaliber .22 Long Rifle. Den ammunitionen är den billigaste av dem alla och att skjuta 500 skott under en dag på skjutbanan med vänner kommer alltid att vara väldigt, väldigt roligt och förhållandevis billigt.

Den 1 juli 2022 kommer vapenlagen ändras så att om man har licens för ett vapen får man också köpa en ljuddämpare till det vapnet. Innan dess behöver man ansöka om licens och bara för vissa vapentyper medges licenser för ljuddämpare i dag. Detta är goda nyheter. Även med hörselskydd är vapen så högljudda så kumulativa hörselskador lätt händer. Jag har själv svår tinnitus och önskar inte ens min värsta fiende den tortyren.

Därför vill jag slå ett slag för att alla bör ha ljuddämpare till sina vapen. Tvärtemot vad Hollywood vill få oss att tro blir inte vapen ljudlösa med en ljuddämpare. I de flesta fall tar det ned volymen enbart till ungefär 130 decibel. Vilket fortfarande kräver hörselskydd. Men med hörselskydd och ljuddämpare kan man slappna av.

Sist vill jag ge er ett tips på jakt som är enkel att börja med, ripjakten i fjällen.
Hyr en stuga och köp dagskort för ripjakten. Förbered genom att ha pluggat några goda recept på ripa och ta med ingredienser. Jag brukar räkna 2 ripor per person och måltid. Efter att ha hängt riporna ett dygn brukar jag tillaga dem.

De smakar extra gott en tidig höstdag på fjället.