Plötsligt har det börjat dyka upp långa artiklar i media om hur stora delar av Kenya hotas av översvämningar. Nyss var det torkan som var problemet, men nu får man intrycket av att det är bäst att ta sig upp på toppen av Mount Kenya om man ska förbli torrskodd. Vi bad vår korrespondent på plats rapportera om vad som händer.

Armenierna håller Noak för en lokal legend. Arken stötte på grund på berget Ararat, och så är det med det. På sina guld- och silvermynt låter armenierna avbilda arken med duvan med olivkvisten i näbben i förgrunden och Ararat i bakgrunden. Ararat kan ju officiellt tillhöra Turkiet på en karta men i varje armeniers hjärta och själ är Ararat ett berg i Armenien. Jag är böjd att hålla med armenierna. I det första riket som tog kristendomen till nationell religion är berättelsen om Noak viktig.

Men kan hela historien om Noak ha sitt ursprung från en helt annan plats?

Utspelade sig detta arkbygge på den plats där den bibliska figuren Enok profeterade, och förklarade varför Gud var tvungen att låta världen översvämmas? Enok var Noaks farfars far, och Enoks skrifter har alltid varit en del av vad vi kan kalla den afrikanska bibeln.

Enoks bok var länge ansedd som en myt i den kristna världen utanför Afrika och de flesta trodde att det hela var en gammal legend utan reell förankring. Trots detta har Enoks bok alltid varit en del av den etiopiska ortodoxa kyrkans bibel. Ingen hade bara intresset att fråga dem. Kanske för att de inte kunde språket så utgick de från att den etiopiska bibeln var densamma som de motsvarande i väst.

Den etiopiska ortodoxa kyrkans skrifter är skrivna i ge’ez, ett språk som är föregångaren till dagens amhariska och som i dag endast används i kyrkans värld. Språket lärs ut till de som studerar till präster i Etiopien. I det andra riket som tog kristendomen till nationell religion är Noak viktig. Så varför skulle inte Noak, i rakt nedstigande led från Enok, ha byggt sin ark där dagens alarmister tror att världen skall översvämmas igen?

Rift Valley är platsen där evolutionen valde att skapa människan i Afrika. Här har människor och djur utvecklats och stridigt sins emellan för att överleva under extrema förhållanden. Klimatet är allt annat än förlåtande. Här översvämmas sjöarna ibland till den grad att hundratusentals människor blir hemlösa och måste förflytta sig till andra områden. Men är det en naturkatastrof?

Nej.

Det är naturens cirkel av liv. När klimatalarmister försöker att göra detta till en modern företeelse som drabbar såväl djurlivet som människan så utgår de felaktigt från att världen är konstant. De säger att det är viktigt att djurlivet alltid är detsamma som det är igår. Djuren förflyttar sig och har inget som helst intresse att stanna på en plats om förhållandena på platsen ändras till deras nackdel.

Men är det inte en katastrof för människorna då? Jo, på väldigt kort sikt. Men vad har människor själva för ansvar för sina beslut? Det finns de som väljer att bosätta sig i områden i Kalifornien som brinner varje år och som har gjort så sedan innan klimatalarmism blev chic. Det finns ännu en sort som väljer att bosätta sig i San Francisco trots att det kan bli deras död nästa dag. Det finns till och med de som bygger sina hus på lerbäddar som kan ge vika när som helst i Sverige. Så finns det sådana som jag som bosätter sig trettio meter från Viktoriasjön av ren fåfänga.

När sjöarna i och omkring Rift Valley började fyllas av de ovanligt, men inte nya, stora regnmängderna 2020 så ökade vattenmassorna i volym och människor fick flytta.

Hellen skrek i telefonen att jag måste ta henne ifrån Kenya omedelbart när vattnet täckte hela golvytan i vår lägenhet. Med vattnet kom flodhästarna men också grodorna och de lockade fram de obehagligt giftiga ormarna. Det var en av dessa ormar som fick Hellens tålamod att tryta och nu har vi så att säga tagit höjd för problemet.

Turkanasjön är inte större nu än i början av förra seklet eller på 1970-talet så alarmisternas rop är tomma på innehåll. Även om den är fyra gånger sin storlek för tre år sedan så är den inte på något sätt större än vad den varit flera gånger tidigare. Tankefelet som klimatalarmisterna ständigt gör är att nu, just nu, är ett normalläge och alla avvikelser är en katastrof. Det tyder på en begränsad förmåga till förståelse för sammanhang. Så vad betyder det när översvämningarna här i Kenya når media i väst? Ja, inte är det en omsorg om människorna här för då skulle man också skriva om det oroliga läget inför det kommande valet. Hur det dödliga våldet ökar i efterdyningarna av den förstörda ekonomin efter de oansvariga nedstängningarna och restriktionerna i spåren av covid-19-politiken. De skulle kanske skriva om hur etnicitet avgör valets utgång och om hur de nya etniska koalitionerna avgör hur blodigt det kommer att bli efter valet. De skulle inte låta klimatalarmister vika ut sig om hur människors kortsiktiga val påverkas av naturens cykler som om det vore naturkatastrofer. Behovet av en ny Noak låter vänta på sig.