Thailändska massagesalonger har blivit ett vanligt inslag i den svenska stadsbilden. På många av dem erbjuds inte bara en knådning av stela muskler utan också sex.

De blir ständigt fler.

Det innebär inte bara möjligheter till inkomster för den som äger salongerna – utan även för dem som vill bekämpa prostitution – utan att de behöver lägga ner alltför mycket arbete.

Flera granskningar har sedan åratal tillbaka kommit fram till att thaimassagesalonger ofta också är bordeller. Poliser och journalister beskriver att de vid så kallade provköp erbjuds sexuella tjänster mot extra betalning av massöser i samband med behandling. 

Och massöserna vittnar om att kunder frågar efter sexuella tjänster när de blir masserade. Ibland berättas det också om hur kunder kräver pengarna tillbaka om de inte beviljas sexuella tjänster.Antalet thaimassagesalonger har mångdubblats de senaste tio åren och är nu totalt 799 till antalet enligt hemsidan thaimassageguiden.se. Bara i Stockholm finns det 304 salonger.

Hur många av dessa salonger som också är bordeller är oklart.

Morgonposten har varit i kontakt med en sexköpare.

Hur vet du vilka salonger som är bordeller och inte?

Det behöver man inte hålla koll på för alla är det.

Vår källa har köpt sex regelbundet i tio år. Nu köper han sex ungefär en gång i veckan. Och han uppskattar att han besökt mellan 30 och 40 salonger bara i Stockholm. 

90 miljoner kronor är en siffra som förekommer i rapporteringen kring hur mycket thaimassagesalonger som säljer sexuella tjänster omsätter per år.

Om vår källas uppgifter stämmer finns det runt 35 bekräftade thaimassagebordeller i Stockholm. Ungefär en av tio thaimassagesalonger i Stockholm säljer alltså sexuella tjänster. Sett över hela landet blir det 80 salonger.

Vad brukar du betala för olika tjänster?

1000–1500 kronor. Men det kan vara mycket dyrare beroende på vad man gör.

Enligt en granskning av DN från i år hade 13 sexsäljande massagesalonger i Västsverige – som drevs av samma kvinna – i snitt 4,4 anställda och enligt Faktums granskning från 2019 är misstänkta salonger öppna hela veckan.

Hur många kunder om dagen en sexsäljande massör har vet vi inte. Så låt oss räkna på två exempel:

Om vi utgår från ovanstående siffror, och antar att varje sexsäljande massör har fem kunder om dagen och tar i genomsnitt 1 250 kronor för varje besök blir det runt 800 miljoner kronor i total omsättning i Sverige på ett år. Med tre kunder blir det 480 miljoner.

Ökas frekvensen av thaimassagebordeller i uträkningen till 20% av alla salonger blir siffran 960 miljoner kronor vid tre kunder om dagen i genomsnitt och 1 600 miljoner med fem kunder om dagen.

I Sverige är det lagligt att sälja sex men sedan 1999 olagligt att köpa.

En organisation som engagerat sig för att bekämpa prostitution, och befästa och sprida den svenska lagstiftningen är Realstars. 

Verksamheten finansieras av Ungdomsstyrelsen/MUCF (statlig myndighet), Västra Götalandsregionen, Vinnova (statlig myndighet), Business Region Göteborg (ägs av Göteborgs stad), verksamhetsstöd från Göteborgs stad, jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen Stockholm och framförallt Allmänna arvsfonden (statlig fond).

Totalt finns det uppgifter om 8 500 000 kronor i bidrag till Realstars mellan 2011 och 2020 av vilka Allmänna Arvsfonden står för 6 160 000 kronor. Dock redovisar organisationen inte sina finanser 2017–2019 på sin hemsida.På hemsidan har Realstars sedan 2010 det övergripande målet ”att eliminera den efterfrågan som driver människohandel och verka för spridning av den svenska sexköpslagen”.

Grundaren till Realstars heter Malin Roux Johansson.

Vad betyder det att eliminera efterfrågan?

Det innebär att göra det svårt för de som begår sexköpsbrott på salonger, berättar Johansson.

Realstars huvudfinansiär Allmänna arvsfonden beviljade 2021 ytterligare 2 627 414 kronor till Realstars projekt Växtkraft Thai som ska pågå 2021 till 2023. Projektet riktar sig till kvinnor mellan 18 och 25 år med thailändskt eller asiatiskt ursprung som arbetar på thaimassagesalonger i Sverige.

Allmänna arvsfonden begär en komplettering i ansökningsprocessen om mätbara mål och Malin Roux Johansson lägger till att projektet har som mål att:

  • 150 kvinnor ska delta i Växtkraft Thais aktiviteter
  • 500 kvinnor tar del av projektets material och information
  • involvera 130 thaimassagesalonger
  • samverka med ett trettiotal myndigheter och andra relevanta verksamheter.

I Växtkraft Thais årsrapport från 2021 står det inledningsvis att projektet går mot måluppfyllnad och har gett goda resultat.

Runt 455 telefonsamtal med kvinnor har ringts och omkring 300 fysiska besök på thaimassagesalonger har genomförts.

Alltså: Två telefonsamtal och 1,3 besök per arbetsdag.

Detta har resulterat i att 34 kvinnor deltagit på 24 gruppmöten, 45 kvinnor deltagit i individuella möten och 27 kvinnor har deltagit på informationsträffar.

Senare i rapporten står det att projektet har haft svårt att få de unga kvinnor i åldrarna 18–25 år, som projektet riktar sig till att komma på de utbildningar och workshops som anordnats. Totalt uppskattas det att tio kvinnor från målgruppen deltagit.

Alltså: Att nå ut till målgruppen och få personer där att delta i någon form av aktivitet har kostat cirka en kvarts miljon kronor per huvud.

Svårigheterna att skapa kontakt med thailändska kvinnor arbetande på thaimassagesalong beskrivs bero på deras utsatthet, språksvårigheter och kulturbarriärer. 

Allra svårast att nå är de som är prostituerade. 

Ett problem som Allmänna arvsfonden påpekade i en fråga till Johansson innan projektet beviljades stöd: ”Hur når ni den målgrupp som behöver ert stöd mest, vågar de ens delta i projektet?”.

Johansson svarar att de är medvetna om problemet och kommer arbeta för att bygga ett förtroende långsiktigt. Till sin hjälp har de en referensgrupp av ”cirka 6–8” mestadels kvinnliga thailändska anställda. Dessa personer har träffats tre gånger under året.

Hon menar också att information om att det finns skyddsboenden, jämställdhetssträvanden och rättigheter i Sverige som målgruppen har rätt att integreras i är viktigt och kommer nå målgruppen indirekt.

I årsrapporten beskriver Johansson också att de utvecklat massösernas sätt att motverka sexköp.

Vad har massöserna lärt sig för att motverka sexköp?

De lär sig svensk lagstiftning, förklarar Johansson. 

Så att de kan säga det till de som frågar efter sex? 

Ja, exakt så.

Vet du vad som brukar hända när massöserna informerar om svensk lagstiftning?

Det får du fråga kunderna eller sexköparna. Du kan ställa dig utanför en salong och fråga, säger Johansson.

Vi frågar sexköparen.

Har du någonsin blivit nekad när du begärt sexuella tjänster? Och vad hände då?

Ja, en gång. Hon sa nej och fnittrade. Hade de gjort en större grej av det hade det varit jobbigt men nu kändes det helt lugnt.

Malin Roux Johansson säger att målet är att få sexköpare att förstå att det är ett brott och att det inte är så lätt att komma undan med det.

Vi frågar sexköparen om han är rädd att bli anmäld eller liknande om han frågar.

Nej, men jag märker att de ibland är lite försiktigare och beter sig mer diskret så då gör jag också det, berättar han.

Hur går ett sexköp till?

Jag går in och ber om vad jag vill ha. I början frågade jag efter massage men nu går jag direkt på sak. Förut upplevde jag det som att de erbjöd sexuella tjänster ganska ofta. Men nu erbjuder nästan ingen utan det är upp till en själv att visa vad man är intresserad av.

Han berättar också att han är en så pass känd kund hos vissa att han kan skicka ett sms till dem så gör de hembesök.

Varför köper du sex? Har du svårt att få kvinnlig uppmärksamhet annars? Eller har du udda preferenser som är svårt att leva ut annars?

Nej, jag har väldigt lätt för kvinnor. Jag gör det för att det är lätt och jag slipper den sociala biten. Och det är ovärderligt att slippa oroa sig över att känslor ska uppstå. Nej, jag har inga avvikande beteenden så det spelar inte in för mig.

Sexköparen har inte märkt av och känner inte igen något av de projekt som Realstars har ordnat när han får dessa visade för sig.

Frågan är om polisen har bättre koll på Realstars. Daniel Lövgren är spaningsledare på människohandelssektionen i Stockholm.

Känner du till Realstars och projektet Växtkraft Thai?

Jag vet vilka Realstars är men jag känner inte till det projekt du nämner så bra. Berätta något mer så kanske jag minns.

Vi förklarar Växtkraft Thais uppsökande informerande verksamhet och Daniel Lövgren drar sig till minnes att han vet att de är ute och pratar med folk på salongerna. 

Hur ser du på deras verksamhet?

Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Alla frivilligorganisationer som jobbar mot all typ av brottslighet är behjärtansvärt. Och det är viktigt att hela samhället engagerar sig. Det kan inte bara vara polisen som jobbar utan vi behöver hjälp från alla håll.

Hur jobbar ni mot thaimassagebordeller?

Vi jobbar främst mot koppleri, alltså mot de som ser till att salongerna fungerar, eller främjar dem, som det heter i lagstiftningen. Socialtjänsten hjälper oss med kvinnorna. 

Hur omfattande tror du att prostitution och människohandel är på thaimassagesalonger?

Det är ett stort problem men hur stort kan jag inte svara på, procentmässigt eller så.

Vi hör från alla möjliga håll och ser själva också när vi arbetar. Thaimassagesalonger finns i varje kvarter i stort sett. Och det är en stor procent som säljer sexuella tjänster.

Hur mycket pengar är i omlopp?

Vi pratar miljoners miljoner. Som också rinner ut ur Sverige. Jag vågar inte säga en siffra men väldigt många miljoner. Tror aldrig någon har räknat ut hur mycket. 

David Lövgren berättar också att det finns många utländska nätverk och enskilda som har kvinnor i Sverige. En man som har tagit hit kvinnor från utlandet kan tjäna en halv miljon i månaden. 

Harald är reporter på Morgonposten. harald@morgonposten.se