En normal vecka kommer det in ungefär 100 ansökningar till hemvärnet från personer som vill bli medlemmar. Under januari 2022 kom 993 ansökningar in. Veckan efter det att kriget kom till Ukraina ökade antalet till 10 000.

Försvarsviljan verkar hög. Många är beredda att ta sitt ansvar för att försvara Sverige. Men hur är försvarsviljan fördelad i landet? Är den lika stor överallt?

Vi har studerat statistiken från Försvarsmakten – och det är uppenbart att i vissa delar av Sverige är man mer villig att bli en del av hemvärnet än man är i andra delar. Mycket mer villig.

Alla hemvärnsbataljoner uppvisar väldigt stora ökningar i antalet ansökningar. Men hur blir det om man ställer det i relation till hur många som bor i bataljonens upptagningsområde?

Stockholmsbataljonens 987 ansökningar är anslående. Nästan 1000 stockholmare är beredda att frivilligt träna sig i krigets konst.

Vid en jämförelse kan Roslagsbataljonens 181 ansökningar verka lite magert. Men om man ställer ansökningarna i förhållande till hur många som bor i respektive upptagningsområde är rospiggarna mer än dubbelt så försvarsvilliga som de som bor i Stockholm.

Kanske är det närheten till skärgård och hav som är orsaken? I toppen på listan ligger nämligen Göteborgs skärgårdsbataljon med sina 86 ansökningar. Ställt i förhållande till invånarna i området innebär det att de goa gubbarna i Göteborgs skärgård är fyra gånger så villiga att bli hemvärnssoldater som de som bor i Stockholm.

Man kan också studera förändringen sett i förhållande månadsmedelvärdet för ansökningar åren 2017 till 2021.

Då hamnar plötsligt två bataljoner från Storstockholmsregionen i toppen. Det är Stockholmsbataljonen som har en ökning med 3962 procent, och Järvabataljonen vars ökning är 3202 procent. Som trea kommer Göteborgs norra bataljon med ökningen 2787 procent.

Att de hamnar i toppen när det gäller procentuell ökning kan förklaras med att de under de föregående fyra åren legat i den absoluta botten när det gäller intresse för hemvärnet. De har nu så att säga jobbat sig upp till normalnivå för riket i övrigt.

De flesta bataljoner uppvisar ökningar på mellan 1000 och 2000 procent.

I särklass sämst när det gäller att uppvisa ökningar är hemvärnet i Blekinge, där uppvisar östra och västra bataljonen ökningar på 768 procent respektive 570 procent. Det innebär att de hamnar några hundra procent efter den bataljon som ligger ovanför dem i listan. Kanske spelar närhet till hav och skärgård ändå inte så stor roll trots allt?

Ska man se det rent matematiskt hamnar egentligen Göteborgs skärgårdsbataljon näst sist i den här listan med sin ökning på 443 procent. Kan tyckas märkligt eftersom de kom i topp när det gällde antalet anmälda i februari. Men förklaringen är att den bataljonen alltid legat i topp i Sverige när det gäller ansökningar till hemvärnet. Därför kan deras procentuella ökning nu inte komma i närheten av den som Södermalm eller Vasastan i Stockholm kan uppvisa i dag när det pågår krig i Sveriges närhet och personer även innanför tullarna börjat bli beredda att behöva försvara sig själva.

Vilken bataljon hamnar då allra sist när det gäller procentuell ökning sedan föregående år? Det visar sig bli Gränsjägarbataljonen. Den ska operera i ett strategiskt viktigt område på gränsen till Finland; Kalix, Haparanda, Övertorneå och Överkalix. Bataljonens procentuella ökning i ansökningar är 409 procent. 

Kommer hemvärnet som organisation att snabbt kunna organisera alla dem som nu vill ta sitt ansvar för landets försvar? Hemvärnet består i dag av omkring 20 000 frivilliga män och kvinnor fördelade på 40 bataljoner – det finns riksdagsbeslut på att de ska bli 25 000. Beordras beredskap för bataljonerna ska hemvärnsförbanden inom sex timmar vara beredda att lösa sin huvuduppgift.

Det är inte givet att alla som söker till hemvärnet blir antagna.

Ungefär hälften av dem som söker nu lär sluta upp i ett förband, uppskattar Ella Hedengrahn, rekryteringskoordinator vid Försvarsmaktens Södertörnsgrupp.

Antagningsproceduren tar sin tid. Varje sökande besöks till exempel i sitt hem under cirka fyra timmar för att intervjuas och genomgå en säkerhetsprövning.

Alla kan inte förvänta sig att få ett svar om säkerhetsintervju inom några dagar, men målet är att ha noll i kö i slutet av året, förklarar överste Thomas Karlsson, chef för Mellersta militärregionen.

Så väntan kan bli åtta månader lång för den som redan nu vill vara beredd att inom sex timmar försvara Sverige.

Boris är chefredaktör för Morgonposten.