Ett sammanträde i en amerikansk domstol torsdagen 10 mars gav offren för opioidkrisen i USA en möjlighet att konfrontera ägarna till drogen som dödat en halv miljon amerikaner.

Överlevare och anhöriga till missbrukare som dött fick berätta om sitt lidande medan medlemmar av miljardärsfamiljen Sackler – som skapat den dödliga drogen tvingades lyssna. Richard, Theresa och David Sackler tvingades enligt reglerna sitta tysta medan 24 personer avgav sina vittnesmål.

Sammanträdet var ett led i en fortgående process mot Sacklers. Deras företag är försatt i konkurs, och de har tidigare ingått förlikningar för att undvika framtida skadeståndskrav – förlikningar som skulle kostat dem minst 10 miljarder kronor.

Men efter en överklagan ligger nu beloppet på minst 100 miljarder kronor, och innebär också att vissa medlemmar av familjen ska betala 60 miljarder kronor över en period på 17 år för att dämpa opioidkrisen, och lindra dess följder. Men innan det är helt klart väntar många domstolsförhandlingar.

Den kända fotografen Nan Goldin, som själv överlevt missbruk och en fentanylöverdos, var ett av vittnena. Hon menade att det inte räckte med att familjen Sackler skulle betala skadestånd – hon ville också att de skulle åtalas. Goldin förklarade att familjen i sitt senaste uttalande förolämpat alla som drabbats. Detta eftersom familjen beklagat opioidkrisen och dess följder – men inte bett om ursäkt och förlåtelse.

I USA dör ungefär 130 människor dagligen av överdoser av opioider. Detta inkluderar såväl legalt förskrivna smärtstillande preparat som oxikodon och fentanyl som illegala preparat som heroin. 80 procent av dem som dör av opioidöverdoser i USA började sitt missbruk just med ett av läkare förskrivet preparat och man räknar med att upp emot en tredjedel av de dryga 190 miljoner recepten på opioider i USA används på ett felaktigt sätt och runt 10 procent utvecklar ett beroende.

De vanligaste av läkare förskrivna opioiderna som ligger bakom dödsfall är metadon, oxikodon och hydrokodon. Anledningen till dödsfall vid överdosering av opioider eller vid samtidig användning av alkohol eller bensodiazepiner är att opioider ger såväl en lägre hjärtrytm som en andningshämmande effekt vilket kan leda till medvetslöshet och död.

Oxikodon, är ett smärtstillande och avslappnande läkemedel som är framtaget för att ersätta heroin och morfin, men som i USA sedan 2004 är stämplat som den viktigaste drogen som leder till missbruk. Oxikodon anses till och med så farligt att om du har minsta antydan till beroende av alkohol eller bensodiazepiner så skall du trappas ner med medicinsk personal närvarande dygnet runt. Trots att befolkningen i USA endast består av fem procent av hela världens befolkning så beräknas landet stå för 81 procent av hela världens användning av oxikodon. 

Drogen utvanns ur tebain från opiumvallmo redan 1916 i Tyskland, då man under brinnande världskrig hade ett enormt behov av effektiv smärtstillande medicinsk behandling. Det man då fann var att man fick en bättre effekt av oxikodon än med morfin då det gav upp till femtio gånger högre effekt. Det kostar bara några enstaka cent att ta fram en tablett oxikodon och priset för kunden är sex dollar, men priset på svarta marknaden hamnar mellan 300 och 800 kronor beroende på styrka. Samhällskostnaden för opioidmissbruket i USA beräknas till 5000 miljarder kronor (2015).

Företaget som har varit ledande i marknadsföring och försäljning av oxikodon i USA har varit Purdue Pharma. 

Säljare från Purdue Pharma har sett till att motivera läkare att förskriva just deras produkter genom olika incitamentprogram för att få största möjliga vinst. Purdue Pharma gav apotekare återbetalningar på deras första ordrar och patienter fick rabattkuponger. Senatorer och kongressledamöter fick stora donationer och bidrag från Purdue Pharma – men även privata från familjen Sackler själva. Men mest arbetade man med att se till att läkarna, de som i slutändan skulle förskriva preparatet, motiverades till att skriva ut drogen. Läkare bjöds in till olika så kallade seminarier som egentligen var ett slags förtäckta golf- och nöjesresor. 

Den här typen av belöningsprogram var inte på något sätt unikt i läkemedelsbranschen i USA – men var helt unik för ett narkotikaklassat preparat.

De läkare som ansågs svåra att locka med den typen av förtäckta mutor blev inbjudna till Purdue Pharmas speciella talarklubbar. Man lät påskina att dessa var exklusiva men alla som visade intresse blev välkomnade. På dessa sammankomster så fick läkarna hålla ett femton minuter långt tal och belönades med 5000 kronor i kontanter. Purdue hoppades att detta skulle göra läkarna välvilligt inställda till deras produkter. 

Sedan 2004 har det dock blåst omkring företaget. Eftersom många anser att Purdue Pharma är ansvariga för de flesta av de dödsfall genom överdoseringar som skett har företaget fått hantera en mängd stämningar. 2019 sattes företaget i konkurs men under 2021 lyckades Richard Sackler få till en förlikning i domstol som kostade honom några miljarder men samtidigt gjorde honom – och familjen, immun mot fler framtida stämningsansökningar.

När Arthur Sackler, härstammande från en judisk immigrantfamilj från Brooklyn, köpte Purdue 1952 tog han in sina två bröder i företaget. De var alla tre läkare och var inblandade i mycket forskning – men det område Arthur behärskade bäst visade sig vara försäljning. Samma år som han köpte Purdue lyckades han vara först med att övertyga The Journal of the American Medical Association om att ta in en färgglad reklamfolder som bilaga till tidskriften.

Arthurs färdigheter gick inte opasserat förbi och på 1960-talet blev han kontrakterad av Roche för att ta fram en reklamstrategi för ett nytt ångestlindrande läkemedel vid namn Valium.

Roche behövde hjälp att hitta en strategi för försäljning av Valium då det var närmast intill omöjligt att skilja från ett annat läkemedel som Roche redan hade ute på marknaden, Librium. Detta löste Arthur Sackler genom att helt enkelt bara öka på antalet indikationer för förskrivning plus att han hittade på en generell term, ”psychic tension”. Psykisk spänning. Alltså det vi i dag skulle kalla stress. I sina annonser påstod han att psykisk spänning var orsaken bakom en mängd olika diagnoser som oklara magproblem, svårighet att somna och så vidare.

Den här strategin lyckades fullt ut, och under en period var Valium det mest förskrivna läkemedlet i USA. Det blev också det första läkemedlet i landet att passera över en miljard kronor i försäljning.

Den här strategin tog Arthur med sig in i Purdue, och det har varit en av anledningarna till preparatets användbarhet; det överdrivna antalet indikationer som skall användas för att bedöma förskrivning. Den stora unika poängen med företagets produkt Oxycontin var och är att det är en depåmedicin. Det betyder att den utsöndras långsammare i kroppen och att effekten därmed också förlängs. Enligt Purdue så hade Oxycontin effekt i upp till tolv timmar vilket naturligtvis gjorde det attraktivt som smärtlindring för exempelvis cancerpatienter som inte behövde ligga med morfindropp intravenöst hela nätterna.

Depåeffekten skulle också enligt Purdue Pharma även förhindra missbruk av preparatet då de hävdade att missbrukare ville ha en omedelbar effekt och att ett depåläkemedel därför mer eller mindre skulle ignoreras av missbrukare. Dock fanns det en varning på förpackningen som klart slog fast att genom att krossa tabletten så förstörde man depåeffekten. 

Mundipharma, som säljer produkten Oxycontin globalt, är också ett läkemedelsföretag ägt av familjen Sackler. Såväl jurister som hälsoorganisationer har varnat för att det finns tecken på att Mundipharma använder samma strategi på platser som Sydamerika och Kina som man tidigare har gjort i USA genom Purdue Pharma. I Mundipharmas reklam i Colombia hävdar man att 47 procent av befolkningen lider av kroniska smärtor. Vilka naturligtvis kan medicineras med Oxycontin.

Mundipharma är också det läkemedelsföretag som säljer produkterna Oxycontin och Oxynorm i Sverige.

Älskar det fria skrivna ordet och lokalkultur. Har aldrig varit likgiltig inför någonting och kommer förhoppningsvis aldrig att så bli.